Bestyrelse og repræsentantskab

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Foreningen Business Lolland-Falster består af følgende medlemmer:

 • Christoffer Knuth, Knuthenborg, formand
 • Martin Skibsted, Saxkjøbing Sukkerfabrik, næstformand
 • Stig Ellkier-Pedersen
 • Anne-Mette Elsborg, PJ Diesel Engineering
 • Kim Frimann, Frimann Biler
 • Bo Jørgensen, Bo-Hus
 • Karsten Juhl, Lalandia

Se Foreningen Business Lolland-Falsters vedtægter her

Bestyrelsen for Fonden Business Lolland-Falster består af følgende medlemmer:

 • Christoffer Knuth, Knuthenborg, bestyrelsesformand
 • John Brædder, borgmester Guldborgsund Kommune, næstformand
 • Holger Schou Rasmussen, borgmester Lolland Kommune
 • Bo Abildgaard, udpeget af Guldborgsund Kommune
 • Henrik Høegh, udpeget af Lolland Kommune
 • Rulle Birgitte Grabow Westergaard, Grabow Kommunikation
 • Martin Skibsted, Saxkjøbing Sukkerfabrik
 • Stig Ellkier-Pedersen
 • Anne-Mette Elsborg, PJ Diesel Engineering
 • Kim Frimann, Frimann Biler

Se Fonden Business Lolland-Falsters vedtægter her
Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.
Fondens lovpligtige redegørelse om god fondsledelse kan downloades som pdf her

Repræsentantskab
Business Lolland-Falsters repræsentantskab tæller 68 medlemmer, og er sammensat således:

44 generalforsamlingsudpegede medlemmer
10 bestyrelsesudpegede medlemmer
12 kommunalt udpegede medlemmer (6 fra hver af de 2 kommuner)
 2 borgmestre

Se den aktuelle sammensætning af repræsentantskabet her

Se det seneste repræsentantskabsmødereferat her

Generalforsamling
Øverste myndighed for Foreningen Business Lolland-Falster er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af maj måned.

Se det seneste generalforsamlingsreferat her