Samarbejder

Samarbejder
Vi leverer vores ydelser i kraft af egne kompetencer og et bredt felt af samarbejdspartnere: Kommunerne, jobcentrene, Lokale og regionale uddannelsesinstitutioner, Væksthus Sjælland, Region Sjælland, Femern Belt Development, Capnova, Copenhagen Capacity, Export Kredit Fonden, Vækstfonden, Innovayt, Invest in Denmark, IHK Rostock, IHK Lübeck.

Vores brede samarbejde og netværk gør os i stand til at se og skabe muligheder for den enkelte virksomhed i et større perspektiv, f.eks. i forhold til eksportmuligheder, generationsskifte, partnerskaber, rekruttering og uddannelse, ligesom det giver os mulighed for aktivt at forbedre rammevilkårene for områdets erhvervs- og turismevirksomheder, hvilket vi anser som en af vores primære opgaver.

Partnerskaber
Vi er aktive og rådgivende partnere/medlemmer i en række erhvervs- og turismeorganisationer: Greater Copenhagen, De Danske Sydhavskyster, Dansk Kyst- og Naturturisme, Det Nationale Turismeforum, Østersøpartnerskabet, Danske Destinationer og VisitDenmark.