Femerntunnelen byggestart 2019

Byggeriet af Femern Bælt forbindelsen til ca. 60 mia. kr. vil skabe en markant øget erhvervsaktivitet på Lolland-Falster. Ikke blot i de minimum seks et halvt år, byggeriet vil finde sted, men også efterfølgende bl.a. i kraft af nye og opgraderede tog- og vejforbindelser fra København til Lolland-Falster videre mod Hamborg i Tyskland.

Fabrikken, der skal bygge de store elementer til verdens længste sænketunnel, kommer til at ligge i Rødbyhavn, og Femern A/S har allerede etableret den nødvendige infrastruktur til fabrikken såsom veje, vand- og elforsyning. Størstedelen af byggeaktiviteten vil finde sted på Lolland-Falster, men der vil naturligvis også vil være byggeaktivitet hos vores naboer på den tyske side.

Siden 2008, hvor den danske og tyske stat underskrev traktaten om den faste forbindelse, er tidsplanen for projektet blevet rykket flere gange, men begge landes regeringer og skiftende ministre har gentagne gange slået fast, at projektet vil blive gennemført. Det bliver da også bakket kraftigt op både politisk og økonomisk af EU. Tunnelbyggeriet vil sandsynligvis tage sin begyndelse i 2019, men etablering af netværk og samarbejdsrelationer lokalt og internationalt blandt fremsynede lokale og tilflyttede virksomheder er allerede i fuld gang.

I alt skønnes byggeriet af verdens længste sænketunnel at skabe en beskæftigelse svarende til 55.000 mandeår i alt. Heraf ligger de 19.000 mandeår hos hovedentreprenørerne på byggepladserne på den danske side af Femern Bælt, mens den indirekte beskæftigelse hos underleverandører på den danske side skønnes af blive 25.000 mandeår. I de år, hvor produktionen af tunnelelementer er på sit højeste, forventer Femern A/S, at omkring 3.000 vil være beskæftiget på og omkring tunnelfabrikken på Lolland.   

Forud for - eller sideløbende med - Femern-byggeriet opføres desuden en ny Storstrømsbro til vej- og togtrafikken mellem Sjælland og Falster. Vejdirektoratet har udvalgt Nakskov Havn som produktionssted for broelementerne. Den ny Storstrømsbro bliver Danmarks 3. største bro.

Kontakt os, hvis I vil vide mere om mulighederne og den aktuelle situation eller ønsker at blive introduceret til relevante samarbejdspartnere og/eller de anlagte fabriksområder.

Etableringen af Femern Bælt forbindelsen medfører en væsentlig opgradering af jernbanen, det kan du læse mere om i denne rapport.

Du kan læse mere om Femern Bælt projektet på Femern A/S' hjemmeside og Storstrømsbroen på Vejdirektoratets hjemmeside