Arbejdsmarkedet på Lolland-Falster i en corona-tid

Corona-krisen har betydet stigende ledighed i hele landet, og det gælder også virksomhederne på Lolland-Falster. På et webinar 19. maj stillede Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster skarpt på den aktuelle situation på arbejdsmarkedet og de muligheder, som også opstår i krisetider.

Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster er en lokal indsats på Lolland-Falster, hvor bl.a. Lolland og Guldborgsund Kommuner arbejder sammen med erhvervslivet og fagbevægelsen om at skabe tilknytning til arbejdsmarkedet for mindst 850 udsatte borgere.

En udfordring, som er blevet større efter at store dele af samfundet lukkede ned og sendte flere ud i ledighed, men slet ikke en umulig opgave.

Godt 50 personer deltog 19. maj i et webinar med titlen Arbejdsmarkedet på Lolland-Falster i en corona-tid, som Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster havde inviteret til.

Efter en kort introduktion fra Cabis Marie Torp Dandanel gav partner i analysevirksomheden LG Insight, Lars Larsen, et indblik i, hvordan situationen ser ud i hårde tal.

Forventer mindst 140.000 ledige ved årets udgang

Han fortalte bl.a., at den nuværende krise har ramt hele landet meget omfattende, og at på to og en halv måned har ledigheden på Lolland-Falster nået samme omfang, som den havde under hele finanskrisen.

I alt er 4.107 personer på Lolland-Falster enten nyledige eller omfattet af lønkompensation. Det svarer til, at henholdsvis 18 og 16 procent af de privatansatte i de to kommuner er ramt af krisen gennem ledighed eller sendt hjem med lønkompensation.

Lars Larsen gav desuden et bud på krisens konsekvenser på kort sigt. Et optimistisk scenarie er ifølge Lars Larsen en nedgang i BNP på tre-fire procent og en ledighed på 140-160.000 personer ved årsskiftet på landsplan.

Business Lolland-Falster: Sund økonomi i virksomhederne før krisen

Udviklingschef for Business Lolland-Falster, Henrik Rømer, holdt et indlæg på webinaret. På trods af udfordringer hos det lokale erhvervsliv ser han muligheder på den anden side af krisen. Han fortalte, at Business Lolland-Falster har været i kontakt med 600-700 virksomheder under krisen, og det har givet et godt indblik i, hvad der rører sig hos virksomhederne.

Her viser det sig, at detailhandlen, turisme og HORECA-virksomheder er særligt ramt af krisen mens bygge- og anlæg, landbrug- og fødevarer samt industrivirksomheder er sluppet mere nådigt.

Et positivt tegn på, at krisen vil ramme mindre hårdt er, ifølge Henrik Rømer, at virksomhedernes økonomier generelt var sunde før krisen ramte. Til gengæld ved endnu ingen, hvor længe krisen varer, og det skaber usikkerhed.

Han fortalte også, at virksomhedernes erfaringer med fx hjemmearbejde og videomøder under krisen måske kan være med til at bremse urbaniseringen og udvide rekrutteringsgrundlaget for de lokale virksomheder, når det gælder specialiseret arbejdskraft.

Muligheder for rengøringsjob

Gitte Susanne Jensen og Lene Folmann Petersen fra Jobcenter Guldborgsund og Jobcenter Lolland var også en del af webinaret. De fortalte, at selvom der har været lukket ned for at igangsætte nye praktikker har 70-80 beholdt deres praktikpladser gennem krisen, og jobcentrene har stadig gang i samarbejdet med virksomhederne.

En borger med tilknytning til Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster har fx fået rengøringsjob i en institution, og efterhånden som samfundet åbner mere, forventes yderligere efterspørgsel på den type job.

I projektet arbejdes der pt. på at udvikle et opkvalificeringsforløb inden for rengøring til borgere fra kanten. Her er der oplagte muligheder for småjob i forbindelse med rengøring, afspritning og lignende.

Download webinaret HER

Fakta

Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster er støttet af den A. P. Møllerske Støttefond og er et samarbejde mellem Business Lolland-Falster, Guldborgsund og Lolland kommuner, 3F, Erhvervspark Lolland, videns- og netværkshuset Cabi samt analyse- og rådgivningsfirmaet LG Insight.


Gå ikke glip af det nye
Tilmeld dig nyhedsbrevet.