Business

Forretningsudvikling

Vi er lokale virksomheders indgang til det samlede erhvervsfremmesystem. Via egne konsulenter og kompetencer samt gennem samarbejde med Erhvervshus Sjælland, Copenhagen Capacity, VisitDenmark m.fl. kan vi levere den rette hjælp til ethvert udviklingstrin. De virksomheder, der indgår et forløb med Business Lolland-Falster, klarer sig statistisk markant bedre end andre virksomheder
(Kilde: “Erhvervsfremme under Lup, 2016”)

Strategi

Falder indtjeningen eller har din virksomhed potentiale til mere? Vores og vores samarbejdspartneres (Erhvervshus Sjælland m.fl.) værktøjskasser er fuld af effektive ydelser, som allerede har gjort en forskel for mange andre virksomheder.

Kontakt forretningsudvikler Claus Madelung og bliv klogere på dine muligheder.

Salg og marketing

Vi hjælper dig gerne videre med en overordnet salgs- og marketingstrategi, og vi kan hjælpe dig med kontakt til yderligere sparring hos Erhvervshus Sjælland. Du inviteres desuden, når vi arrangerer oplæg, kurser og forløb om metoder og trends.

Kontakt forretningsudvikler Christiane Paaske-Sørensen for yderligere information.

Funding

Hvis din virksomhed har potentiale, så findes der også finansieringsmuligheder, lokalt eller internationalt, offentligt eller privat. Vi skaber forbindelsen mellem business og funding.

Kontakt forretningschef Steffen Lund hvis du vil vide mere.

Bliv international

Tænk stort, tænk ud af landet. Har du produktet og ambitionerne, så har vi forbindelserne og kan levere en køreplan for dine eksportdrømme. Blandt andet via et tæt samarbejde med Erhvervshus Sjælland kan vi hjælpe jer ud over rampen.

Kontakt forretningschef Mads Stærk hvis du vil videre.

Virksomhedskøb og -salg

Læg en plan for salg/generationsskifte af din virksomhed i god tid. Lad os hjælpe dig, måske kender vi ovenikøbet en interesseret køber.

Kontakt forretningschef Mads Stærk eller forretningsudvikler Claus Madelung og hør, hvordan vi kan hjælpe dig med at komme i mål.

Lederudvikling

Vi giver din virksomhed mulighed for at tilbyde lederudvikling i et lokalt leder-netværk. Sammen med DBU har vi etableret et resultatorienteret kursusforløb, der giver ledere nye værktøjer til at optimere sin egen og sine ansattes motivation og arbejdsglæde.

Kontakt forretningsudvikler Anders Due for yderligere information.

Netværk og viden

Business Lolland-Falster er kommunernes og erhvervslivets fælles erhvervsorganisation på Lolland-Falster. Hvert år inviterer vi vores medlemmer til mere end 50 events, der styrker dit netværk og din viden.

Morgennetværksmøder

Vores månedlige morgennetværksmøder finder sted på skiftende lokale virksomheder. Der er morgenmad og en kort præsentation af dagens værts-virksomhed – og vigtigst: netværk.

Kontakt medlemsansvarlig Klaus Larsen, hvis du vil vide mere om vores medlemsaktiviteter, eller kig i eventoversigten.

Business Days

Lokale virksomheder med specialistkompetencer leverer en times gratis rådgivning på vores månedlige Business Days i Nakskov, Maribo og Nykøbing F. Book tid til en rådgivning og kom videre.

Find den næste Business Day i eventoversigten eller læs mere om vores iværksætter-ydelser.

Briefings

Der er altid noget nyt at hente til vores Briefings, hvor du typisk i løbet af et par timer får serveret et oplæg om et aktuelt og forretningsrelevant emne fra en ekspert på området.

 

Kontakt medlemsansvarlig Klaus Larsen, hvis du vil vide mere om vores medlemsaktiviteter, eller kig i eventoversigten.

Specialiserede tilbud

Vores forretningschefer inviterer medlemmer inden for specifikke brancher til særlige events, netværk og klyngesamarbejder. Se under sektor-menuen, hvilke emner vi arbejder med inden for udvalgte forretningsområder eller kig i eventoversigten.

Mastertalks

Nogle gange henter vi en af de aller skarpeste hjerner fra erhvervslivet til at give os alle et oplæg – eller en opsang – som er ud over det sædvanlige.

Kontakt projektleder Klaus Larsen, hvis du vil vide mere om vores medlemsaktiviteter, eller kig i eventoversigten.

Årlige events

Året byder på tilbagevendende erhvervsbegivenheder som f.eks. Partnerforum, uddelingen af Lolland-Falsters Erhvervspris, forpremiere på Nykøbing F. Revyen og vores generalforsamling.

Kontakt medlemsansvarlig Klaus Larsen, hvis du vil vide mere om vores medlemsaktiviteter, eller kig i eventoversigten.

Flyt virksomheden til Lolland-Falster

Hvis du leder efter et sted i Danmark/Skandinavien at etablere din virksomhed med stærke forbindelsesveje til både de nordiske lande og Vest- og Centraleuropa, så er du kommet til det rette sted. Velkommen til Lolland-Falster, den sydlige del af Greater Copenhagen.

Få overblik på 72 timer

Business Lolland-Falster er dit one-point-of-contact, hvis du overvejer at investere eller etablere virksomhed på Lolland-Falster. Vi repræsenterer landsdelens to kommuner og driver det stærkeste og største erhvervsnetværk. Inden for 72 timer kan vi sørge for at arrangere møder med alle relevante lokale myndigheder og organisationer i forhold til til at hjælpe dig med at træffe en hurtig og faktabaseret beslutning omkring investering eller etablering. Kontakt forretningschef Mads Stærk.

 

Logistisk mega-hub

To indflytningsklare erhvervsparker. To færgelinjer med person og fragtruter til Vest- og Centraleuropa via Tyskland og kun godt en times kørsel i bil til Nordeuropas største lufthavn i Kastrup. Kontakt forretningschef Mads Stærk

 

Dedikerede medarbejdere

Arbejdsstyrken på Lolland-Falster udviser mere loyalitet overfor arbejdsgiveren i forhold til andre egne af Danmark. Virksomheder på Lolland-Falster drager derfor fordel af en højere grad af effektivitet, samtidig med at omkostninger til løn og opkvalificering er lavere i landsdelen end andre steder. Vil du vide mere, kontakt forretningschef Mads Stærk

 

Mød os i Europa

Business Lolland-Falster har sammen med en række lokale virksomheder deltaget i erhvervstræffet “Lieferantentag” i Rostock, Tyskland. Det giver os en god mulighed for at udbygge vores gode forbindelser til naboen i syd.
MIPIM-messen i den franske by Cannes tiltrækker hvert år nogle af de mest indflydelsesrige aktører inden for international areal- og ejendomsinvestering i forhold til erhvervslejemål, beboelse, detail, sundhed, sport, logistik og industri. Messen løber over fire dage  -ses vi der? Kontakt forretningschef Mads Stærk

 

100% ren energi

Energibehovet for Lolland-Falster er dækket 100% af bæredygtig energiproduktion. Landsdelens eksport af el produceret af ikke-fossile energikilder er tilmed fem gange højere end Lolland-Falsters eget forbrug. Kontakt forretningschef Mads Stærk

 

Tunnel til Tyskland

Et af de største byggeprojekter nogensinde i Europa vil manifestere sig på Lolland-Falster, når etableringen af Femern Bælt-forbindelsen påbegyndes i 2020. Dette projekt vil skabe nye forretningsmuligheder, både i selve anlægsfasen og efterfølgende, hvor verdens længste sænketunnel forbinder Lolland-Falster til Tyskland og Europa med både jernbane og motorvej. Kontakt forretningschef Mads Stærk.

 

 

Se filmen

 EN

Invest in Lolland-Falster

If you are looking for a business location in Denmark/Scandinavia with good connectivity options to the Nordic countries and Western and Central Europe you have come to the right place. Lolland-Falster is the most southern part of Greater Copenhagen.

All you need in 72 hours

Business Lolland-Falster is your one-point-of-contact when considering investment or establishment on Lolland-Falster. We represent the islands’ two municipalities and host the strongest and biggest local business network. Within 72 hours we can arrange for you to meet all relevant local authorities and organizations to help you towards a swift and fact-based decision about concrete plans for investment or establishment.

 

Download our portfolio.

Logistic mega-hub

Two ready to move in business parks. Two ferry lines connecting to Western and Central Europe via Germany and a good one hour drive to the biggest airport in Northern Europe. Learn more at the Greater Copenhagen homepage

 

Download our portfolio.

 

Dedicated workforce

Resident staff on Lolland-Falster are more loyal than elsewhere in Denmark. Companies benefit from a higher efficiency as well as from lower costs for the introduction and training of new staff.

 

Download our portfolio.

Meet us in Europe

Every year at spring Business Lolland-Falster together with a number of local companies take part in event Lieferantentag in Rostock, Germany. We enjoy this opportunity to strengthen our relations to our southern neighbor.
MIPIM in Cannes, France gathers the most influential international property players from the office, residential, retail, healthcare, sport, logistics and industrial sectors for four days. Are you going too? – let’s meet.

 

100% renewable energy

The energy needs within the area are covered 100% by renewable energy sources. Electricity exports from non-fossil fired generating units is 5 times higher than the local consumption.

 

Download our portfolio.

Tunnel to Germany

One of the biggest construction sites ever in Europe will appear at Lolland-Falster when the construction of the Fehmarnbelt fixed link in a few years will begin. This will create new business opportunities both in the construction phase and after when the world’s longest immersed tunnel will be connecting Lolland-Falster by road and rail to Germany and Europe.

 

Download our portfolio.

Watch the video

 DE

Firmenansiedlung nach Lolland-Falster

Wir bieten für Ihr Unternehmen den idealen Standort in Dänemark/Skandinavien mit starken Kommunikationswegen zu den nordischen Ländern, sowie West- und Mitteleuropa. Hier auf Lolland-Falster haben Sie die richtige Adresse im südlichen Teil des Großraums Kopenhagen (“Greater Copenhagen”).

Überblick innerhalb von 72 Stunden

Business Lolland-Falster ist Ihr „One-Point-of-Kontakt“ Ansprechpartner bei Geschäftseröffnungen und Investitionen auf Lolland-Falster. Wir vertreten die beiden Gemeinden der Region und betreiben das stärkste und größte Unternehmernetzwerk dieser Region. Innerhalb von 72 Stunden können wir Treffen mit allen relevanten lokalen Behörden und Organisationen arrangieren, um eine schnelle und faktenbasierte Entscheidungshilfe in Bezug auf Investitionen oder Firmenansiedlung anzubieten.

Ansprechpartner: Business Development Manager Mads Stærk.

Beste logistische Voraussetzungen

Ausreichend freie und erschlossene Gewerbeflächen auf zwei etablierten Gewerbeparks. Zwei Fährlinien mit Passagier- und Frachtrouten über Deutschland nach West- und Mitteleuropa und nur eine Autostunde zu Nordeuropas größten Flughafen Kopenhagen/Kastrup.

Ansprechpartner: Business Development Manager Mads Stærk

 

Engagierte Mitarbeiter

Die Mitarbeiter in Lolland-Falsters Firmen weisen statistisch mehr Loyalität gegenüber ihren Arbeitgeber auf als Mitarbeiter in anderen Teilen Dänemarks. Ein weiterer Vorteil ist auch der hohe Grad an Effektivität der Mitarbeiter, wobei die Lohn- und Fortbildungskosten für Firmen niedriger sind als im Rest des Landes.

Ansprechpartner: Business Development Manager Mads Stærk

Treffen Sie uns in Europa

Jedes Jahr im Frühjahr nehmen wir zusammen mit mehreren ortsansässigen Unternehmen am „Lieferantentag“ in Rostock teil. Hier bietet es uns die Gelegenheit unsere guten Beziehungen zu unseren südlichen Nachbarn zu stärken und weiter auszubauen.

Die MIPIM Messe im französischen Cannes ist jedes Jahr Anziehungspunkt für viele einflussreiche Akteure im Bereich der internationalen Grundstücks- und Immobilieninvestitionen. Wir sind auf der viertägigen Messe vertreten, um für Investitionen im Bereich Industrie, Handel, Gewerbe, Logistik, Wohnraum, Retail, Gesundheit und Sport zu werben. Vielleicht können wir Sie hier begrüßen?

Ansprechpartner: Business Development Manager Mads Stærk

100% erneuerbare Energie

Der Energiebedarf auf Lolland-Falster wird zu 100% aus erneuerbarer Energieproduktion gedeckt. Die Exporte der Region von Strom aus nicht fossilen Energiequellen sind sogar fünfmal höher als Lolland-Falsters Eigenverbrauch.

Ansprechpartner: Business Development Manager Mads Stærk.

Fehmarnbelt-Querung

Eines der größten Bauprojekte die jemals in Europa in Angriff genommen wurden, befinden sich zwischen Lolland-Falster und Fehmarn auf deutscher Seite. Die im Jahr 2020 beginnenden Arbeiten am größten Absenktunnel der Welt bieten neue Geschäftsmöglichkeiten sowohl in der Bauphase und danach. Durch diese gigantische Infrastrukturinvestition im Straßen- und Schienennetz rücken Deutschland und Dänemark sowie Europa näher zusammen.

Ansprechpartner: Business Development Manager Mads Stærk

Sehen Sie das Video