Hubåd set fra agter

CASE: STERN Hausboot

UDENLANDSK etablering på Lolland-Falster
og NYE ARBEJDSPLADSER


Opgave

Den tyskejede husbådsproducent STERN Hausboot ønskede at etablere en produktionsfacilitet rettet mod det skandinaviske marked.

Løsning

Business Lolland-Falster udarbejdede en udviklingsplan med lokale muligheder for lokationer og produktionshaller. Ledelsen blev inviteret på besigtigelsestur, hvor der blev etableret og faciliteret dialog med relevante myndigheder og private aktører. Desuden matchede Business Lolland-Falster virksomheden med lokale og nationale finansieringskilder.

Resultat

STERN Hausboot etablerede sig i Bandholm med henblik på opstart af produktion. Senere besluttede ejerne imidlertid at opskalere produktionskapaciteten markant og afsøgte i den forbindelse en række lokaliteter i Holland, Tyskland og Danmark. Det lykkedes at fastholde virksomheden på Lolland-Falster, idet den købte et bebygget erhvervsareal i Orehoved med forventning om at skabe 70-100 lokale arbejdspladser.

STERN Hausboot - husbåde der ligger ved lille havn
STERN Hausboot - luftfoto af flere husbåde
STERN Hausboot - kig fra stue og ud mod vandet

Derfor hjælper vi

Lolland-Falster har et enormt uudnyttet turismepotentiale og mangler steder, hvor turisterne kan bo. Derfor er det strategisk vigtigt at tiltrække virksomheder, der kan se mulighederne og har evnen til at bidrage til en opskalering af landsdelens overnatningskapacitet. Femern Bælt-forbindelsen vil skabe øget handel og arbejdskraft over grænsen, og tiltrækning af tyskejede virksomheder er et vigtigt element i det fremadrettede dansk/tyske erhvervssamarbejde på tværs af Femern Bælt.

Vil du vide mere?