Corona-situationen: Har du revurderet din forretningsmodel?

COVID-19 raser fortsat og sætter de globale markeder under et historisk pres. Den økonomiske, -samfundsmæssige og –sundhedsmæssige krise, vi befinder os i, vil unægtelig medføre forandringer i vores livsførelse. For nogle virksomheder vil det skabe muligheder, mens det for andre vil medføre massive udfordringer. Alle virksomheder bør dog revurdere deres forretningsmodel i lyset af en virkelighed, der måske er ændret for altid.

Af Mikkel Wesselhoff, CEO

Er der én ting, historien har lært os, så er det, at krisetider ofte medfører radikale, vedvarende ændringer i vores samfund. Den Sorte Død var katalysator for et magtskifte til fordel for en stærkt reducerede arbejdsstyrke og banede vejen til feudalismens fald. 2. Verdenskrig gav os atomare teknologier og kvinder på arbejdsmarkedet. I nyere historie dannede SARS-epidemien i 2003 grundlag for en hel online sektor i Asien med Alibaba og andre onlinegiganter. Spørgsmålet er dermed ikke, om vi vil se vedvarende ændringer i kølvandet på krisen, men derimod hvori ændringerne består.

På trods af faren for global recession vil de nye mønstre i samfundet også skabe grobund for vedvarende innovation og udvikling af ny produkter. Corona-krisen kan – på trods af de massive negative konsekvenser – vise sig at være en gylden mulighed for innovative og omstillingsparate virksomheder.

Disse pionervirksomheder evner ikke kun at forudsige og tilpasse sig markedets skiftende behov, de kan også proaktivt være med til at forme efterspørgslen gennem innovation, uddannelse og markedsføring. Og det er nu, at pionererne skal revurdere og optimere deres indsats og strategi.  

Færre høreapparater – flere headset

Selvom krisen ”kun” har varet i knap to måneder, så har den massiv indflydelse på vores forbrugsmønstre. En analyse af kreditkortaktiviteter for hundredetusindvis af amerikanske forbrugere viser eksempelvis, at køb af dagligvarer og lægemidler er steget 50 %, mens udgifter til live-underholdning og tøj er faldet med mere end 30 %. Derudover er rejseudgifter – ikke overraskende – faldet med hele 56 %.

Man behøver dog ikke kigge ud over landets grænser for at se konkrete eksempler på – måske – vedvarende ændringer i forbruget. Hos hæderkronede GN Group er salget af høreapparater faldet markant, mens salget af headset er steget 20 % – og hos Salling Group oplever man en eksplosion i onlinekøb af dagligvarer. Centralt står spørgsmålet om, hvorvidt krisen har banet vejen for en endnu mere digitaliseret møde- og indkøbskultur, eller om der er tale om et midlertidigt skift. Det vil tiden vise, men både Salling Group og GN Group er højst sandsynligt i gang med at revurdere og optimere deres forretningsmodeller.

Roadmap til revurdering

Hvilke strategier kan virksomheder så konkret anvende for at tilpasse forretningsmodellen til post-corona-æraen? Et nyt amerikansk studie påpeger flere konkrete pionerhandlinger.

For det første bør virksomheder forvente forandringer og se fremad. Virksomheder har en tendens til at stoppe op og tænke kortsigtet, når de rammes af krisetider – men som beskrevet medfører kriser skift i forbruget, som kan vendes til en fordel. Derfor bør et nødvendigt fokus på krisen her-og-nu ikke overskygge overvejelser om fremtiden.

For det andet bør virksomheder forsøge at forstå bredere sociale skift. Har forbrugernes ændrede adfærd implikationer for dit produkt, jf. eksemplerne fra GN Group og Salling Group? Hvad betyder et par måneder med hjemmearbejde eksempelvis på lang sigt – er det et midlertidigt skift, eller kommer vi til at se permanenter ændringer med implikationer for hjemmekontorsløsninger, kontorudlejning og transport?

For det tredje er data nøglen til at spotte trends. Brug af big data er ikke noget nyt – men behovet er særligt nærværende i krisetider, hvor analyse af forbrugsdata er med til at skabe den nødvendige indsigt til at lave en langsigtet slagplan. Hvis du har mulighed for at anvende data i din revurdering – så gør det!

For det fjerde bør virksomheder identificere deres svagheder. Kriser har det med af afsløre ”revner” i forretningen, men de svagheder repræsenterer også muligheder for at forfine dit produkt eller optimere din kundeservice- og håndtering.

For det femte bør virksomheder studere andre regioner og virksomheder. Korea og Kina er længere fremme i krisen i forhold til Vesten. Hvad er det sket på disse markeder, kan du lære noget i forhold til dit produkt? Er der virksomheder i samme branche, som allerede bedriver pioneraktiviteter, som du kan blive inspireret af?

For det sjette – bevar håbet og vækstambitionerne! Alt tyder på, at vi går en recession i møde. Det er dog ikke nødvendigvis et påskud til at udskyde tanker om innovation og investering. En analyse viser, at 14 % af alle amerikanske virksomheder (+ 50 mio. dollars i årligt salg) er vokset gennem de seneste 4 perioder med økonomisk nedgang. Det er med andre ord muligt at vækste langsigtet, krisetider til trods.

I Business Lolland-Falster har vi både fokus på at hjælpe virksomhederne bedst muligt gennem krisen, men også fokus på at kortlægge mulighederne på Lolland-Falster i en post-corona-æra. På nuværende tidspunkt kæmper nogle erhvervsdrivende med næb og klør for at holde gang i virksomheden, og det kan forståeligt nok virke uoverskueligt at se fremad og tage kvalificerede beslutninger om forretningsmodellen.

Tøv ikke med at tage kontakt til Business LF, så hjælper vi dig videre i processen. 

Kilde: https://www.bcg.com/publications/2020/8-ways-companies-can-shape-reality-post-covid-19.aspx


Gå ikke glip af det nye
Tilmeld dig nyhedsbrevet.