Den rette rekruttering kan give lokale virksomheder en konkurrencemæssig fordel

Få lokale virksomheder har en plan for, hvordan de vil rekruttere medarbejdere om blot få år, når store anlægsprojekter risikerer at dræne arbejdsmarkedet for ledige hænder. Ved at tænke rekruttering og social inklusion sammen kan man på kort sigt få løst nogle opgaver i virksomheden, og på lang sigt kan man løse en del af udfordringen med den forventede mangel på arbejdskraft. I sidste ende kan det vise sig at øge de lokale virksomheders produktivitet og dermed få dem til at stå styrket i konkurrencen, når højkonjunkturen på et tidspunkt vender.

Din virksomhed har vind i sejlene og skyder med fuld fart frem over et ocean af vækstmuligheder. Blikket er stift rettet mod fremtiden – nogle gange så stift, at din virksomhed ikke får foretaget det fornødne eftertjek, der skal sikre, at der stadig er fremdrift, når vinden lægger sig.

Men din virksomhed står ikke alene. Mange virksomheder på Lolland-Falster rider i øjeblikket med på vækstbølgen uden at være sikre på, hvordan de om nogle år har mandskab ved årerne. Eller, sagt på anden vis, at virksomheden kan rekruttere de rette medarbejdere.

Det fortæller Business Lolland-Falsters projektleder, Marie Persson.

”Mange virksomheder har hørt faresignalet for mangel på arbejdskraft i medierne, men få har endnu mærket det i deres egen organisation. Derfor har de heller ikke gjort de fornødne handlingsplaner klar,” siger Marie Persson.

 

Se optimistisk på prognosen
At forstå den lokale udfordring i forhold til arbejdskraften kræver en mellemregning eller to. Under den økonomiske krise i slutningen af 00’erne var arbejdsløsheden høj på Lolland-Falster. Det gav regionen en høj arbejdskraftreserve* og virksomhederne en god pulje af kompetencer at rekruttere ud fra. I januar 2012 var der således 2.343 personer til rådighed i arbejdskraftreserven. Det tal var faldet til 834 personer ved begyndelsen af 2019.

Dertil skal lægges, at omtrent en fjerdedel af den nuværende arbejdskraft forventes at gå på pension over de næste 10 år.

Udvikling i arbejdskraftreserven på Lolland-Falster (2012-2019)
Kilde: LG Insight

Den faldende arbejdskraftreserve er som udgangspunkt et godt tegn, både for virksomhederne og beskæftigelsen. Men nu er niveauet blevet så lavt, at det er alarmerende.

”Når arbejdskraftreserven bliver for lille, risikerer økonomien at blive overophedet. Lønningerne stiger, og medarbejderne skifter mellem virksomheder og brancher. Det kan i værste fald sætte en stopper for virksomhedernes udvikling og vækst,” forklarer Marie Persson.

”I denne situation har vi en historisk god mulighed for at hjælpe nogle af de personer, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, så de får fodfæste på det ordinære arbejdsmarked. Det er personer, som har brug for en ekstra indsats for at kunne varetage et almindeligt arbejde og honorere de behov, som en arbejdsgiver har. Det kan eksempelvis være opkvalificering eller en særlig socialfaglig indsats,” siger Marie Persson.

”I Business Lolland-Falster samarbejder vi med de lokale jobcentre om forskellige metoder til at udvide den lokale arbejdsstyrke og imødekomme virksomhedernes stigende efterspørgsel på arbejdskraft. Når flere virksomheder tager metoderne i brug, vil vi begynde at se resultaterne,” understreger Marie Persson.

 

Mobilitet i kæder

En anden mellemregning er dét, der kaldes arbejdskraftens mobilitetskæder. Det betyder, at arbejdskraften bevæger sig mod de brancher, hvor der er højest efterspørgsel på medarbejdere. På Lolland-Falster vil det resultere i, at bygge- og anlægssektoren vil tiltrække medarbejdere fra turist- og servicehverv i de kommende år og dermed risikere at dræne sektorer, der også er vigtig for den lokale vækst.

”De store bygge- og anlægsprojekter i regionen vil få mange til at skifte branche,” forudser Marie Persson.

”Det vil komme til at gå ud over alle sektorer, at der er mangel på arbejdskraft, fordi arbejdstagerne cirkulerer. Derfor er der også brug for en fælles indsats,” understreger Marie Persson. Hun kan godt forestille sig en situation, hvor der især mangler arbejdskraft i turist- og detailhverv samt i de lokale landbrug.

Prognose for beskæftigelsen på Lolland-Falster, konjunkturbetinget vækst og anlægsbeskæftigelse (2016-2022)
Kilde: LG Insight

Ny måde at rekruttere

Business Lolland-Falster anbefaler derfor de lokale virksomheder at tænke rekruttering på en ny og anderledes måde.

”Der bliver ofte sat lighedstegn mellem rekruttering og uddannelsesmæssige kompetencer. Det er rigtigt godt, at mange virksomheder allierer sig med uddannelsesinstitutioner, men der kan gøres mere,” siger Marie Persson.

”En anden kilde til nye medarbejdere ligger i inklusion på arbejdsmarkedet – med andre ord at rekruttere fra kanten,” påpeger Marie Persson.

Der er tale ufaglært arbejde i mange af de servicehverv, der risikerer at blive drænet i de kommende år. Derfor kan en borger på kanten af arbejdsmarkedet på sigt trænes til at varetage nogle af jobbets opgaver, hvis de modtager den rette oplæring og støtte.

En anden mulighed er at kigge internt på organiseringen i den enkelte virksomhed. Måske ligger der nogle småopgaver, der kan blive til en deltidsstilling. Måske skal der kigges på funktionsbeskrivelserne i virksomheden, så de faglærte medarbejdere kommer til at arbejde mere specialiseret, mens de små ekstraopgaver kan varetages af en ufaglært medarbejder.

”Det kan på sigt både skabe mere effektive arbejdsgange i virksomheden og være med til at løsne op for virksomhedens mangel arbejdskraft, fordi de specialiserede medarbejdere bliver mere produktive,” fastslår Marie Persson.

Derfor ser Business Lolland-Falster også muligheder på trods af den stigende efterspørgsel på arbejdskraft og den minskende lokale arbejdskraftsreserve.

”Ved at rekruttere fra kanten vil de lokale virksomheder blive mere robuste, samtidig med at flere personer vil komme i beskæftigelse lokalt. Den kommende udfordring med at skaffe arbejdskraft kan i sidste ende være den faktor, der stiller virksomhederne i en styrket position, når højkonjunkturen på et tidspunkt vender, og kunderne bliver mere selektive i forhold til hvem de laver forretning med. At tage socialt ansvar giver goodwill både hos virksomhedens kunder og medarbejdere,” siger Marie Persson.

Business Lolland-Falster tilbyder sparring omkring rekruttering, bl.a. i forbindelse med projektet Rekruttering fra Kanten på Lolland-Falster. Hvis jeres virksomhed kunne tænke sig at være på forkant med jeres fremtidige kompetenceforsyning og samtidig være med til at tage et socialt ansvar, så kontakt projektleder Marie Persson på mp@businesslf.dk.

*Arbejdskraftreserven består af personer, der er til rådighed for arbejdsmarkedet, dvs. beskæftigede, der ønsker mere arbejde, eller arbejdsløse (Danmarks Statistik).

 

Rekruttering fra Kanten på Lolland-Falster er et partnerskab mellem Lolland og Guldborgsund Kommune, Business Lolland-Falster, 3F, Erhvervspark Lolland, videns- og netværkshuset Cabi samt analysevirksomheden LG Insight. Initiativet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.


Gå ikke glip af det nye
Tilmeld dig nyhedsbrevet.