Lærlinge- og Elevakademiet – fremtidens talenter! – 4-dags kursus

For mange lærlinge og elever er deres første møde med arbejdsmarkedet den virksomhed, hvor de har fået deres lærlinge- eller elevplads. Her skal de på meget kort tid kunne tilegne sig viden, færdigheder og sociale kompetencer, samtidig med at de skal forstå de interne roller, rammer og relationer, der er på den respektive arbejdsplads. Det er en kæmpe menneskelig opgave, der både kræver en stor indsats og en stor indsigt hos den enkelte.

Uddannelsen for lærlinge og elever sætter fokus på at styrke det enkelte individ i en sådan grad, at deltagerne hver især bliver bevidst om egne styrker og kompetencer, samt en forståelse for, hvordan man indgår i et team på en god og værdiskabende måde. Derudover bliver alle deltagerne på uddannelsen boostet med selvtillid og positiv energi med henblik på, at kunne fremlægge egne tanker, ideer, forventninger og målsætninger for fremtiden overfor sine nærmeste arbejdsrelationer.

Uddannelsen har en varighed på 2 x 2 dage, som giver tid til at skabe tætte relationer hos alle deltagerne på tværs af faggrænser, alder, køn og erfaring.

Uddannelsen har et klart mål for lærlingene og eleverne om at skabe det bedst mulige menneskelige fundament for dem, for derigennem at sikre mest mulig trivsel i hverdagen og deres fremtidige arbejdsliv.

De ansvarlige for lærlingene og eleverne i de respektive virksomheder vil blive inviteret til at deltage på den afsluttende dag på uddannelsen, hvor de vil møde deres ”nye” lærling/elev, som vil præsentere dem for deres personlige kontrakt.

Underviser er Ulrik Lynge samt udvalgte hjælpeinstruktører.  

Ulrik har gennem de sidste 20 år arbejdet med at udvikle mennesker på alle niveauer. Han underviser, coacher og inspirerer både i erhvervslivet og elitesportsudøvere. Ulrik har med sin store erfaring og menneskelige tilgang en unik evne til at få det bedste frem i mennesker. Ulrik og hans team vil skabe et stærkt fundament for, at alle deltagerne bliver beriget, får indsigt og en unik evne til at kunne løfte sig selv op til næste niveau. Alle deltagerne vil blive hjulpet og guidet til at kunne fremlægge egne tanker og personlige ønsker for deres fremtidige arbejdsliv.

Kurset indeholder følgende områder:

 • Indsigt og viden om ”Præstationstrekanten”
  • Hvornår er jeg mest parat til at give det bedste af mig selv?
 • Bevidsthed om egen adfærd, udstråling og påvirkning af andre mennesker
  • Hvad tænker andre mennesker om mig, og hvad tænker jeg om dem?
 • Indsigt og viden om, hvordan et team fungerer og performer bedst muligt
  • Hvilken påvirkninger er der på et team, og hvad kan det betyde for samarbejdet?
 • Viden om daglig motivation og effekten i hverdagen
  • Hvilke elementer indgår i motivationsformlen, og hvordan kan det bruges i hverdagen?
 • Udarbejdelse af ”personlig kontrakt” – forventninger til fremtiden
  • Hvad vil jeg/skal jeg forpligte mig til, og hvordan sikrer jeg, at det bliver en del af hverdagen?

Målgruppe:

Lærlinge og elever på tværs af faggruppe, geografi, alder og køn, som alle har en lyst til at udvikle sig i sin nuværende og fremtidige rolle.

Business Lolland-Falster afholder dette kursus i samarbejde med Uddannelse Danmark.

Ved tilmelding af mere end 2 deltagere, bedes du kontakte Klaus Larsen på +45 3162 9009.

Dato: 20. + 21. august samt 7.+8. oktober

Der vil være morgenmad fra kl. 08.00
Undervisningen foregår som internatkursus – OBS: undervisning og overnatning er udendørs

TID

20. august 2024 - 8. oktober 2024

08:00 - 16:00

STED

Christianssæde Jægerhuset Kristianssædevej 9 A, 4930 Maribo

Pris

Medlemmer: Intropris 4.495,-kr. for medlemmer
Ikke-medlemmer: 19.495,-kr.

Tilmeld