Netværksmøde Rekruttering fra kanten

Kronobiologi er studiet af menneskets indre ur; døgnrytmer. En døgnrytme handler om, hvornår mennesket foretrækker at være vågent, og hvornår det foretrækker at sove.
Vores døgnrytme er i høj grad genetisk betinget, og der er flere B-mennesker end A-mennesker i vores samfund. Alligevel understøtter samfundet primært 8-16 arbejde og A-mennesker.
Chronoleadership fokuserer på at finde det optimale arbejdstidspunkt for hvert enkelt menneske. Igennem at tilbyde arbejdstider som er tilpassede medarbejderens kronotype (døgnrytme), kan arbejdsgivere skru op for livskvalitet, medarbejdertilfredshed og produktivitet.
En fleksibel arbejdskultur kan imødekomme nogle af de behov som mange borgere på kanten af arbejdsmarkedet har. Derudover vil arbejdsgivere få nemmere ved at tiltrække og fastholde alle typer af medarbejdere, ligesom åbnings- og servicetider kan udvides, og myldretidens belastning på vejene mindske.
Om Camilla Kring
Camilla Kring (1977) er forfatter, medlem af Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv, stifter af B-Society, uddannet civilingeniør og ph.d. i Work-Life Balance fra Danmarks Tekniske Universitet. I 2005 stiftede hun Super Navigators ApS, som er specialiseret i at skabe fleksible arbejdskulturer. Camillas kunder er store internationale virksomheder i 17 lande, og flere er nr. 1 i Great Place to Work konkurrencen.
Målgruppe: Ledere og HR-medarbejdere i virksomheder på Lolland-Falster
Ved spørgsmål kontakt projektleder Marie Friderichsen på mp@businesslf.dk.
Program:
15.30-16.00: Indflyvning, kaffe og kage.

16.00-16.15: Velkommen og introduktion til Rekruttering fra kanten ved Business Lolland-Falster
16.15-17.15: Foredrag om Chronoleadership ved Camilla Kring, ph.d.
17.15-17.40: Den gode lokale historie ved jobcenteret
17.40-18.10: Fleksibelt arbejde i din virksomhed – deltager drøftelser faciliteret af Cabi
18.10-18.15: Afslutning ved Business Lolland-Falster
Fra 18.15: Middag i Restaurant Søpark
Rekruttering fra Kanten på Lolland-Falster er et partnerskab mellem Lolland og Guldborgsund kommuner, Business Lolland-Falster, 3F, Erhvervspark Lolland, videns- og netværkshuset Cabi samt analysevirksomheden LG Insight. Initiativet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.
Her bliver det afholdt:
Hotel Maribo Søpark
Vestergade 29
4930 Maribo
Dato og tidspunkt
Dato:
06/02/2020
Tidspunkt:
15:30 - 18:15