Femern: Nyt lokalt samarbejde skal sikre vækst og arbejdspladser

Erhvervslivet på Lolland-Falster skal have størst mulig udbytte af Femern Bælt-byggeriet. Det er udgangspunktet for et nyt samarbejde mellem FB Suppliers, Femern Business Park og Business Lolland-Falster. Opgaven er for vigtig til ikke forene vores kræfter, påpeger formand for FB Suppliers, Karsten Juhl.

Danmarkshistoriens største anlægsbyggeri nåede en ny milepæl i sidste uge, da transportminister Benny Engelbrecht meddelte, at hovedanlægsfasen begynder efter nytår. Det historiske byggeri repræsenterer et lige så historisk vækstpotentiale for det lokale erhvervsliv. Et nyt samarbejde mellem lokale nøgleaktører skal hjælpe virksomheder og investorer med at transformere potentiale til konkret forretning.  

-Hele erhvervslivet vil få et boost gennem anlægsaktiviteterne, men vi er nødt til at være proaktive og organisere os på en måde, der skaber optimale betingelser for at udnytte mulighederne. Samarbejdet mellem FB Suppliers, Femern Business Park og Business Lolland-Falster er et stærkt led i de bestræbelser, understreger CEO i Business Lolland-Falster Mikkel Wesselhoff.

Samarbejde skaber synergi

FB Suppliers og FB Business Park repræsenterer et velorganiseret netværk bestående af mere end 500 private virksomheder, der har en ambition om at få direkte og indirekte opgaver knyttet til byggeriet. Ud over at tilbyde faciliteter og one-stop-shopping inden for alle de opgaver bygherrer og entreprenører efterspørger, så skal samarbejdet også styrke videndelingen mellem de to netværk med henblik på at optimere servicen. 

-Vi er overbeviste om, at samarbejdet kommer til at skabe endnu større værdi for virksomhederne. Ved at pulje vores ressourcer og dele vores know-how kan vi skabe en synergieffekt, der kommer virksomhederne og Lolland-Falster til gode, påpeger medejer af Femern Business Park, Anders Henriksen.

Formand for FB Suppliers Karsten Juhl stemmer i.

-Opgaven er simpelthen for vigtig til ikke at forene vores kræfter. Ud over at køre vores medlemmer i stilling til opgaver, så skaber vi endnu bedre forudsætninger for ”medlem-til-medlem” opgaver. Et større netværk betyder også flere muligheder for samarbejder, påpeger formanden for FB Suppliers.

Behov for velforberedte underleverandører

Anlægsarbejdet giver gode muligheder for mindre og mellemstore virksomheder, der gerne vil være underleverandører til projektet. Og hovedentreprenørerne vil også få brug for at hyre underentreprenører til at løse anlægsopgaver og brug for at indkøbe varer og serviceydelser.

-Potentialet for velforberedte underleverandører er stort. Gennem samarbejdet styrker vi virksomhedernes muligheder for at få femernordrer i bøgerne – og det kommer selvfølgelig landsdelen som helhed til gode gennem øget vækst og arbejdsplaser.

Det forventes, at der for hver eneste direkte beskæftiget hos hovedentreprenørerne vil blive skabt endnu en ny arbejdsplads hos de virksomheder, der bliver underleverandører til projektet. Og et estimat fra Business Lolland-Falster viser, at når byggeriet er på sit højeste, vil der arbejde 3000 mennesker inde på selve byggepladsen og samtidig 3000 mennesker udenfor med at servicere dem. 


Gå ikke glip af det nye
Tilmeld dig nyhedsbrevet.