Fokus på fire ting

Business Lolland-Falster har indgået en ny fireårig samarbejdsaftale med Guldborgsund og Lolland kommuner, som træder i kraft fra årsskiftet. Bag aftalen ligger en stærk fælles vilje om at styrke erhvervslivet på Lolland-Falster.

Business Lolland-Falster sætter fart på særlig fire områder.
-Indenfor industri og anlæg ser vi naturligvis frem til Femern Bælt byggeriet, men også Storstrømsbroen er en igangsætter for området, siger direktør i Business Lolland-Falster, Mikkel Wesselhoff. Fokus er på at indtage nye markeder og øge produktiviteten. Det sker blandt andet i form af et ”Robot-teknologi-forløb” som otte virksomheder i øjeblikket deltager i.
-I Business Lolland-Falster arbejder vi både på de store strategiske linjer, og helt konkret og detailorienteret med de enkelte virksomheder, fortæller direktøren.

Lækker muld
Et andet tiltag er styrkelse af landbrug- og fødevare-klyngen. Her har Lolland-Falster en markant position i Danmark, dels på grund af jordens kvalitet, men også fordi vi har vist en reel omstillingsparathed når det gælder nye afgrøder og dermed også nye markeder for afsætning. 
-Vi sætter vi ind på udvikling af nye afgrøder og virksomheder, og samtidig styrker vi fødevarebrandet generelt for Lolland-Falster, fortæller Mikkel Wesselhoff.
Et konkret tiltag er deltagelse i forårets Madens Folkemøde på Engestofte Gods. Her vil virksomheder, debattører, producenter og forbrugere mødes for at sætte mad i alle former, på dagsordenen.

Levende byer
Butikslivet er en vigtig faktor for bosætning og turister i byerne.
-Her må vi nok se i øjnene, at folk trækker mod de store byer og i stigende grad handler på nettet, siger direktøren, men vi lykkes alligevel med at trække nye butikker til området. Hos Business Lolland-Falster mener vi, at der skal arbejdes med online salg og et vedvarende fokus på markedstilpasning og understøttelse af de bedste ideer. Derfor tager vi mange butiksejere i hånden og guider dem til en god start. Ideen med gratis husleje i et år i Nakskov er én af ideerne på det område.

Flere jobs
Business Lolland-Falster har sat sig som mål at skabe 1.000 nye jobs i landsdelen indenfor de næste fire år, turismeerhvervet skal øge omsætningen, og der skal etableres og tiltrækkes nye virksomheder. Ambitiøse mål, ja, men realistiske, mener direktøren.
-Vi tør at sætte barren højt, siger han, og peger på en virksomhed som Pricerunner, der netop har vundet Erhvervsprisen på Lolland-Falster.
-Lolland-Falster står stærkt, vores medlemmer driver solide forretninger, og er med til at gøre Lolland-Falster til et attraktivt sted at slå sig ned for danske og internationale virksomheder, der kigger mod Europa, slutter direktøren.

 

 


Gå ikke glip af det nye
Tilmeld dig nyhedsbrevet.