Forbindelsen til ‘Borgen’

”Hvilken gavn har det lokale erhvervsliv af Folketinget?” Hvis man spørger i forskellige egne af Jylland, vil nogle sikkert svare: ”Vi har fået nogle gode motorveje”. Men hvad med Lolland-Falster? Ét svar på det spørgsmål kan spores tilbage til 2007 og oprettelsen af den tværpolitiske kaffeklub. Medlem af Folketinget Lennart Damsbo-Andersen (S) fortæller om kaffeklubbens politiske arbejde med at drøfte og sikre lokale interesser.

”Henrik Høegh og jeg var lige blevet valgt ind, da vi sammen med de andre lokalt valgte MF’ere blev opfordret af det lokale erhvervsliv til at lave en ”mafia”.

Inspirationen kom fra ”den jyske trafikmafia”, som var kendt for at hente motorvejsbyggerier til Jylland. Vores blev så en ”kaffeklub” i stedet”, fortæller folketingsmedlem Lennart Damsbo-Andersen. Formålet var dog det samme som i jyde-mafiaen: At mødes på tværs af partiskel for at drøfte og sikre lokale interesser.

Spørger man om Kaffeklubbens vigtigste emne siden starten, er Lennart Damsbo-Andersen ikke i tvivl:

”Femern. Da loven om projektering af en Femern Bælt forbindelsen skulle vedtages i 2009, var der strengt taget ikke voldsom opbakning fra de store partier, så derfor var det afgørende, at vi lokale folketingsmedlemmer kunne presse på i hvert vores parti. Det samme gjorde sig også gældende i forbindelse med anlægsloven i 2015”, fortæller han.

Lennart Damsbo-Andersen bruger udtrykket ”have en hånd på rattet” om kaffeklubbens rolle på den årelange beslutningsvej, der efter nytår skyder Femern Bælt-byggeriet officielt i gang. Også den ny Storstrømsbro og en forventelig kommende opgradering af rute E55 mellem Nykøbing F. og Sydmotorvejen har været på den lokale dagsorden. Og meget andet. Den seneste tid har en gasledning til Lolland-Falster været på toppen af dagsordenen, fortæller Lennart Damsbo-Andersen.

Infrastruktur er med andre ord centralt, når man skal give svar på, hvilken gavn Lolland-Falsters erhvervsliv har af Folketinget, eller rettere: Folketingets MF’ere fra Lolland-Falster. Det gælder også den uddannelsesmæssige infrastruktur i forhold til at sikre så gode lokale uddannelsesmuligheder som muligt.

Kaffeklubben mødes løbende med Business Lolland-Falster og de to borgmestre. Klubben har i årenes løb været på en række virksomhedsbesøg, ligesom virksomhedsledere naturligvis ind imellem henvender sig personligt til de lokale MF’ere.

”Vi er meget glade for den dialog og udveksling af viden og synspunkter, vi har med vores lokale MF’ere”, siger Mikkel Wesselhoff, adm. direktør for Business Lolland-Falster.

”Som erhvervsorganisation ser vi det som en vigtig opgave at give dem indsigt i de konkrete muligheder og problemstillinger, det lokale erhvervsliv står over for. Vi har et forum, hvor vi på erhvervslivets vegne kan presse lidt på. Og den anden vej rundt får vi mulighed for at se tingene i det landspolitiske perspektiv, hvilket i forskellige sammenhænge kan være en stor hjælp i forhold til at træffe de bedste beslutninger og give den bedste rådgivning.”

Erhvervslivet på Lolland-Falster er et andet i dag, end da Lennart Damsbo-Andersen og hans politiker-kolleger stiftede kaffeklubben.

”Vi har flyttet os op”, siger han. ”Man siger, at når det blæser, så er der nogle, som bygger læhegn og andre, der bygger vindmøller. Tidligere tror jeg, vi havde en tendens til at bygge læhegn, men det ser jeg slet ikke i dag. Der er andre egne i landet, fx. hovedstaden, hvor man har fået rigtig meget forærende igennem årene, men vi har skullet kæmpe for den lokale udvikling.

Jeg ser en helt anden vilje og evne i dag til at til udvikle og skabe nyt. I landbruget er der fx. en spændende bevægelse i gang om nye afgøreder som fx. quinoa, men der er også en udvikling henimod, at råvarerne i højere grad ikke blot dyrkes men også forarbejdes og forædles lokalt. Handelslivet tænker også nyt, og vi har butikker, som i den grad har taget digitaliseringen til sig. Viljen til at gøre noget er blevet klart stærkere.”

Kaffeklubben består i dag af folketingspolitikerne Lennart Damsbo-Andersen (Soc. Dem.), Rene Christensen (DF), Kasper Roug (Soc. Dem.), Marcus Knuth (K) og Anne Valentina Berthelsen (SF).


Gå ikke glip af det nye
Tilmeld dig nyhedsbrevet.