Fra IVS til ApS: Er din virksomhed klar til omstillingen?

Den populære selskabsform, iværksætterselskabet (IVS), der kun krævede en idé og én krone at oprette, bliver udfaset fra 2021. Derfor skal IVS’ere allerede nu til at gøre sig klar til en omstilling til et anpartsselskab (ApS). Business Lolland-Falster kan yde sparring i forbindelse med omstillingen.

I slutningen af 2018 indgik et flertal i Folketinget en aftale, der får betydning for mange danske iværksættere: IVS’et skal udfases. Det er derfor ikke længere muligt at oprette et IVS, og et eksisterende IVS skal omregistreres til et ApS senest den 15. april 2021.

”Det er en stor forandring for iværksætterne, men også en måde at styrke tilliden til erhvervslivet og de iværksættervirksomheder, der er økonomisk bæredygtige,” forklarer forretningsudvikler på Business Lolland-Falster, Claus Madelung (foto).

Den politiske bevæggrund for at fjerne den enkle og billige måde at starte en virksomhed på var en stor risiko for svig. Skatte- og afgiftsrestancerne i IVS’ere var næsten dobbelt så høj som i enkeltmandsvirksomheder. Politisk ville man undgå, at iværksættere kunne stifte gæld i IVS’et og efterfølgende lade det tvangsopløse uden selv at miste penge.

”Så i bund og grund er det en beslutning, der vil gøre erhvervslivet sundere, men det kræver forberedelse for de eksisterende IVS’ere og for dem, der ønsker at starte egen virksomhed,” siger Claus Madelung.

 

Tilbud om sparring

Hvis et IVS ikke når at overgå til et ApS inden skæringsdagen i april 2021, vil det blive tvangsopløst. Ved overgangen skal man derfor være særligt opmærksom på kravene til et ApS.

”For det første er der et krav til ApS’ets navn, der blandt andet skal afspejle selskabsformen. For det andet er der et kapitalkrav på 40.000 kr. Beløbet må godt anvendes i virksomhedens drift, men skal under alle omstændigheder tilvejebringes. Det er prisen, både hvis man vil lade sin virksomhed omregistrere, eller hvis man ønsker at starte et nyt ApS,” fortæller Claus Madelung.

Dermed er det ikke kun de eksisterende IVS’ere, der skal forholde sig til de nye regler. Det skal kommende iværksættere også.

”Hvis man vil starte en virksomhed i form af et ApS, skal man kunne lægge mere kapital på bordet. Kapitalkravet til et ApS er godt nok faldet, men man skal stadig budgettere med det udvidede krav på 40.000 kr., inden man kaster sig ud i sit virksomhedseventyr,” forklarer Claus Madelung. Han påpeger samtidig, at der stadig er mulighed for at oprette en enkeltmandsvirksomhed.

Business Lolland-Falster kan bistå med sparring både i forhold til selskabsform, overgang fra et IVS til et ApS samt sparring om finansieringsmuligheder.

”Sparringen hos os er et godt sted at begynde, inden man får hjælp fra en advokat eller revisor. Sammen skyder vi nogle bolde op i luften og viser de forskellige muligheder, så man kan træffe de rigtige beslutninger, når man sidder sammen med advokaten eller revisoren. Hvis kapitalkravet er en udfordring, kan vi også sparre om diverse finansieringsmuligheder,” slutter Claus Madelung.

 

Hvis du har brug for støtte og vejledning i forbindelse med omregistrering fra et iværksætterselskab til et anpartsselskab, kan du kontakte forretningsudvikler på Business Lolland-Falster, Claus Madelung, på cm@businesslf.dk. Claus kan også assistere i forbindelse med generel forretningsudvikling.

Læs også Erhvervsstyrelsens vejledning til omregistrering af IVS’ere til ApS’ere her: https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-omregistrering-af-et-ivaerksaetterselskab-til-et-anpartsselskab


Gå ikke glip af det nye
Tilmeld dig nyhedsbrevet.