Gasledning: Grøn omstilling vil gavne lokalt erhvervsliv

Planerne om at etablere en 115 kilometer lang gasledning mellem Lolland-Falster og Sjælland bygger på en grøn ambition, der vil styrke hele Lolland-Falsters klimaprofil og gavne det lokale erhvervsliv. Centralt i ’Grøn Gas Lolland-Falster’ står landbrugserhvervet og det relaterede erhverv, der både skal forsyne biogasproduktionen med bioaffald og aftage en stor del af den klimavenlige gas.

2020 bliver et skæbneår for projekt ’Grøn Gas Lolland-Falster’, når Energinet Danmark og Evida tager endelig stilling til planerne om af koble Lolland-Falster til det danske gas-net. Viceborgmester i Lolland Kommune, Henrik Høegh (V), understreger projektets store betydning for landsdelens ambitioner om at udvikle en klimaprofil i grøn topklasse.

– Grøn Gas Lolland-Falster passer fantastisk godt ind de to kommuners satsning på grøn og klimavenlig energi. På Lolland har vi gennem Ren Energi Lolland i en årrække arbejdet med udvikling af grøn energiproduktion. Det arbejde har skabt et stort behov for at kunne lagre grøn overskuds-el – den udfordring kan projektet blandt andet hjælpe med løse.

Bliver projektet en realitet, skal den første grønne gas strømme gennem ledningen allerede i 2023.

– Vi ved, at nedgravningen vil medføre visse gener – men vi bestræber os på at indgå i dialog og sikre den bedste mulige løsning for alle parter. Biogassen er sidste element i en grøn treenighed, hvor solceller og vindmøller allerede fylder i landsskabet på Lolland-Falster. Med den grønne gas er energiproduktion ikke afhængig af vind og vejr, og produktionen vil komme hele landsdelen til gavn, påpeger Henrik Høegh.

Landbruget som grøn drivkraft

Centralt i projektet står det lokale landbrugserhverv og det relaterede erhverv. Landmændene skal forsyne et nyt biogasanlæg med bioaffald til produktionen, og procesvirksomhederne skal aftage den grønne gas og sikre en grønnere produktion. Projektet vækker begejstring hos Dansk Landbrug Sydhavsøerne.

-Det vil være en fantastisk nyhed for landbruget på Sydhavsøerne. Biogas lavet på gylle og organisk affald fra landbrugsproduktionen vil bidrage til en grøn og klimavenlig omstilling af energiforsyningen. Dermed kan sukkerfabrikkerne udfase brugen af olie og kul og fastholde en god og økonomisk stærk sukkerroeproduktion. Samtidigt åbner det op for, at en række energitunge landbrugsrelaterede virksomheder kan etablere grøn og klimavenlig produktion på Sydhavsøerne, påpeger formand John Nielsen.

Til gavn for hele Lolland-Falster

Hos Business Lolland-Falster vurdere man, at projektet vil gavne det lokale erhvervsliv, både på mikro- og makroniveau.

-Forarbejdningen af biomasse kan styrke driften og økonomien på bedriftsniveau ude hos den enkelte landmand. Procesvirksomheder kan i kraft af den grønne omlægning fortsætte produktionen inden for reglerne – med en fremtidssikret energikilde. En grønnere infrastruktur har derudover direkte implikationer på landsdelens evne til at tiltrække virksomheder og investeringer udefra. ’Grøn Gas Lolland-Falster’ repræsenterer muligheden for at skabe en komplet grøn energi-infrastruktur, som vil styrke hele erhvervslivet og skabe arbejdspladser, fortæller forretningschef for Landbrug & Fødevarer i Business LF, Steffen Lund.

Projektet repræsenterer en samlet investering på cirka 1. mia. kr. og omfatter udover selve gasledningen også opførelsen af to nye biogasanlæg. Parterne forventer, at projektet vil medføre en beskæftigelse svarende til 30 årsværk.


Gå ikke glip af det nye
Tilmeld dig nyhedsbrevet.