Året der gik i Business Lolland-Falster

Af Mikkel Wesselhoff, CEO

Om lidt sætter vi punktum for 2019, og traditionen tro giver det anledning til refleksion – både i forhold til det forgangene år, men i endnu højere grad de(t) kommende. Hvordan er det gået, og hvordan tegner fremtiden sig for erhvervslivet på Lolland-Falster?

Solid udvikling og unikke muligheder

Det går godt i vores landsdel. Snakken om krise og udkant er for længst afløst af indsatser og dialog om, hvordan vi udnytter den gode udvikling og de exceptionelle muligheder, der opstår i de kommende år. Særligt knyttet til de massive anlægsinvesteringer. Fremtiden tegner lyst for Lolland-Falster, men det kræver en aktiv indsats at få lyset til at skinne klarest og længst. Den indsats er i fuld gang og intensiveres i 2020.

Perspektiverne i anlægsarbejdet fylder naturligvis meget. Det betyder dog ikke, at vi har nedjusteret vores andre aktiviteter – tværtimod.

På landbrug- fødevareområdet har året budt på en god og nem høst for primærlandbruget, og der har været god efterspørgsel på forarbejdningsvirksomhedernes produkter. Vores landbrug- og fødevareteam har bl.a. arbejdet på at tiltrække, etablere og videreudvikle sektorens virksomheder, og fortællingen om de gode rammevilkår er nået helt til Sydkorea. I starten af 2020 etablerer den sydkoreanske agritech-virksomhed LiveCare en europæisk gren med hovedkontor i Nykøbing – et stærkt signal om de lokale forhold og perspektiver. LiveCare er bare 1 ud 64 virksomheder, der har etableret sig på Lolland-Falster i 2019.     

Den lokale detailhandel er fortsat udfordret, og omsætningstilbagegangen i den fysiske detailhandel estimeres til årligt at udgøre 2-4 %. Den udvikling tager vi alvorligt. Som et led i tiltrækningsaktiviteterne har Business LF spillet en afgørende rolle i etableringen af en ny samarbejdsstruktur mellem Guldborgsund Kommune, Guldborgsund Centret, Vores Nykøbing og Business LF. Og vi arbejder med tilsvarende alliancer og partnerskaber i forhold til Lolland Kommune og handelscentrene i Maribo og Nakskov. I Nakskov er der lavet ny strategi for Nakskov Handel og Erhverv.

Derudover er det stort fokus på understøtte digital omstilling i den lokale detailhandel – konkret gennem et nyt digitaliseringsforløb målrettet lokale virksomheder. Erfaringsmæssigt sendes over 90% af websalget ud af landsdelen, og det udgør et kæmpe potentiale.

På turismeområdet blev Visit Lolland-Falster etableret som et datterselskab. Lolland-Falster er turisternes foretrukne kystferiedestination øst for Storebælt, og den position skal fastholdes med en dedikeret indsats. Og det tegner godt – 2019 blev et rekordår, hvor antallet af overnatninger i sommersæsonen for første gang oversteg 700.000.

Ovenstående er bare et par eksempler på året, der gik i Business LF.

Verdens udfordringer er Lolland-Falsters udfordringer

I et globalt perspektiv kan Lolland-Falster virke uendelig lille. Ikke desto mindre har internationale dagsordener, klimaforandringer og globale megatrends en direkte indflydelse på livsførelsen i vores landsdel – og konsekvenserne ved ikke at agere aktivt i forhold til omverden kan være uendelig store.

Verdens udfordringer er dermed også Lolland-Falsters udfordringer, og de skal løses i fællesskab. Det kræver, at vi er ambitiøse og tænker langsigtet. Derfor repræsenterer 2020 også året, hvor Business LF søsætter en større vision- og investeringsplan. Vi vil skabe tryghed for fremtidens investeringer – for borgere, politikere og virksomheder. 

På gensyn i 2020

Alt i alt er der godt gang i hjulene på Sydhavsøerne, og vi er ikke tvivl om øget acceleration i det ny år – men vi er ikke blåøjede. Lolland-Falster er forsat udfordret på en række områder, og Business LF’s rolle er derfor mere relevant end nogensinde før.

På trods af udfordringer er det dog i højere grad den gode udvikling og de positive perspektiver for fremtiden, der tegnede året 2019, og de samme takter ser vi for det kommende år. Derfor siger vi i Business LF – bring it on 2020.

På vegne af hele Business Lolland-Falster vil jeg ønske virksomheder, samarbejdspartnere og interessenter glædelig jul og godt nytår.

Med venlig hilsen
Mikkel Wesselhoff, CEO

 

 


Gå ikke glip af det nye
Tilmeld dig nyhedsbrevet.