Klynger af cleantech skal gøre Lolland-Falster nr. 1

Prøv engang at lytte til ordet, Cleantech.

I første omgang lyder det både koldt og klinisk. Oversat til det danske udtryk ”ren teknologi” er det mindre mundret, men det er ikke desto mindre dét, der i de kommende år skal give Lolland-Falster en førerposition i industriklassen – og så klinger det straks meget bedre.

“Cleantech, altså grøn og bæredygtig industri, har et kæmpe vækstpotentiale og bygger på mange af de styrker, som Lolland-Falster allerede har. Derfor sætter vi alle sejl ind på at gøre dette til et indsatsområde, der skal løfte Lolland-Falster og skabe nye arbejdspladser i de kommende år”, fortæller Chef for Industri og Anlæg i Business Lolland-Falster, Mads Stærk.

Lolland-Falster har allerede cleantech-virksomheder i alle led. Blandt producenterne af cleantech-produkter kan nævnes MHI Vestas og Nordic Air Filtration, mens JO Safety og East Metal er blandt nogle af de mange underleverandører.

“Cleantech er jo et meget bredt begreb. Det dækker alle virksomheder, der arbejder med en proces, et produkt eller en tjeneste, der reducerer miljøbelastningen. Det kan for eksempel være virksomheder, der arbejder med energieffektivisering, bæredygtig anvendelse af ressourcer og miljøbeskyttelse”, supplerer forretningsudvikler, Steffen Johnsen.

 

Farvel til brug-og-smid-væk

Cleantech er en af de hurtigst voksende industrier i Danmark. Ifølge Danmarks Statistik blev beskæftigelsen øget med 19 pct. på cleantech-området fra 2012 til 2016, og det var blot begyndelsen. Ingeniørforeningen IDA spår, at de danske cleantech-virksomheder i de kommende år vil opnå en vækst på 30 pct. og en gevinst på 18 mia. eksportkroner årligt. Det skyldes, at der er kommet større fokus på at mindske klimabelastningen og skabe en bæredygtig udvikling.

“Vedtagelsen af FN’s verdensmål har været en kulturændring for mange industrivirksomheder. De er gået fra en ”brug-og-smid-væk-kultur” til at tænke mere cirkulært. De har hele tiden deres ressourceforbrug og genanvendelse for øje, fordi forbrugerne er blevet meget mere bevidste om dette”, forklarer Mads Stærk.

Kulturændringen vil kaste mange nye, grønne jobs af sig. Frem mod 2035 forventes der at blive skabt op mod 90.000 nye grønne jobs i Danmark, men under en tiendedel forventes at blive skabt i Region Sjælland. Den prognose er ikke tilfredsstillende for de lokale forretningsudviklere.

“Vi har forudsætningerne til at bryde de negative forudsigelser. Cleantech-virksomhederne på Lolland-Falster er allerede stærke, og hvis vi arbejder strategisk på flere fronter, kan vi trække langt flere af de grønne industrijobs til vores område”, siger Mads Stærk.

 

Arbejdskraften er akilleshælen

Den største barriere for, at Lolland-Falsters industrivirksomheder får det optimale ud af den grønne omstilling, er arbejdsstyrkens sammensætning.

“Når du siger cleantech, siger du også kompetencer. Det er et faktum, at uddannelsesniveauet på Lolland-Falster i øjeblikket er lavere end i resten af landet, så vi skal have tiltrukket vidensbaseret arbejdskraft udefra, hvis vores virksomheder skal kunne følge med efterspørgslen”, fortæller Steffen Johnsen.

En undersøgelse fra Oxford Research Institute i begyndelsen af 2018 viste, at ni ud af ti virksomheder allerede har oplevet problemer med rekruttering. Særligt den højtuddannede arbejdskraft er en udfordring.

“Arbejdskraften er den eneste akilleshæl, ellers har Lolland-Falster alt, hvad cleantech-virksomheder kan ønske sig. Vi har gode naturressourcer, et gunstigt klima og snart også en glidende infrastruktur med en tunnel, der placerer os i knudepunktet mellem Hamburg, Berlin og København. Derfor skal vi fokusere på mulighederne og løse udfordringen”, siger Mads Stærk.

 

Cleantech i klynger

Måden, som Business Lolland-Falster vil løse kompetenceudfordringen på, er at etablere klynger, der kan tilføre en særlig markedsføringsværdi og derigennem tiltrække arbejdskraft. Klyngerne er som et løst samarbejde mellem virksomhederne, der bruger hinandens styrker til at tiltrække de rigtige kompetencer til området.

“Selvom virksomheder ikke laver det samme produkt, kan de godt have brug for en række af de samme kompetencer. Alle erfaringer viser, at en klynge af virksomheder øger produktiviteten, fordi der automatisk kommer et flow af medarbejdere til og mellem virksomhederne”, forklarer Mads Stærk og understreger dermed, at virksomhederne i en klynge ikke er i direkte konkurrence med hinanden.

“Der er naturligvis et element af konkurrence mellem virksomhederne, fordi de konkurrerer om at få adgang til den bedste viden. Men viden skabes også i klyngen og kan derfor let flyde fra virksomhed til virksomhed. Det vil på sigt øge alle virksomhedernes konkurrenceevne”, siger Mads Stærk.

“Og så følger internationaliseringen i kølvandet”, forklarer Steffen Johnsen. “Når klyngevirksomhederne bliver mere konkurrencedygtige, får de også et bedre springbræt til at nå ud på nye markeder. Der kan vores beliggenhed på Lolland-Falster give et ekstra afsæt, så de når længere ud i Europa.”

Derudover vil Business Lolland-Falster arbejde strategisk på at brande den nye cleantech-klynge. Det skal både ske med en ny historiefortælling for virksomhederne og et samarbejde med forskningsinstitutioner.

“Business Lolland-Falster vil bygge bro til regionale forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Udover at bidrage med viden vil det få en selvforstærkende effekt, fordi det kan tiltrække bæredygtige iværksættere til vores område og dermed øge den grønne innovation”, fortæller Mads Stærk.

På den måde kan cleantech-klynger skabe et nyt økosystem for de lokale industrivirksomheder.

“Et økosystem bestående af veletablerede industrivirksomheder, innovative iværksættere, forskningsbaseret viden og internationale ambitioner er en god cocktail for bæredygtig vækst på Lolland-Falster. Så det kan godt være, at ”cleantech” klinger lidt klinisk, men med strategiske samarbejder kan det gøre Lolland-Falster til nummer ét i den grønne klasse”, afslutter Mads Stærk.

 

Fakta
Cleantech er betegnelsen for virksomheder, der arbejder med en proces, et produkt eller en tjeneste, der mindsker belastningen af miljøet.

Hvis du vil høre mere om den strategiske målsætning, er du velkommen til at kontakte forretningschef for Industri og Anlæg i Business Lolland-Falster, Mads Stærk, på mst@businesslf.dk.


Gå ikke glip af det nye
Tilmeld dig nyhedsbrevet.