Kriegers Flak

Offshore-potentiale på Lolland-Falster. Jobs, opkvalificering og lokal servicehavn for havvindmøllepark

Virksomheder på Lolland-Falster får nu mulighed for at få del i de kommende års offshore-arbejdspladser, samtidig med at de styrker chancerne for at serviceringen af den kommende havvindmøllepark Kriegers Flak bliver forankret i landsdelen. Etableringen af havvindmølleparken forventes at skabe flere end 300 jobs i installationsfasen og ca. 125 jobs i de efterfølgende 25 år.

Fælles lokal indsats
Region Sjælland har igangsat et projekt om etablering af erhvervsnetværk omkring hver af de fem havne i regionen, der er i spil som servicehavn for den kommende vindmøllepark. En af havnene ligger på Lolland-Falster, nemlig Stubbekøbing havn, og jo stærkere et lokalt netværk, der knytter sig til havnen, des stærkere står havnen ift. at blive udvalgt som servicehavn, når udbudsrunden for Kriegers Flak er afsluttet, og det vindende konsortium er fundet. Business Lolland-Falster lægger derfor nu kræfter i at understøtte dannelsen af et Lolland-Falster netværk.

Udbud i fuld gang
Energistyrelsen igangsatte udbudsperioden i maj 2015, og så sent som den 2. februar i år mødtes styrelsen med de prækvalificerede konsortier omkring en række tekniske afklaringer. Det forventes, at det vindende konsortium udpeges inden årets udgang. Vindmølleparken forventes i drift fra 2021 efter en installationsfase på tre år. Allerede i år er der igangsat en række arbejder på landjorden.

Uddannelse og jobs
Som del af det kommende offshore-netværk, får virksomheder adgang til opkvalificering af relevante kompetencer samt mulighed for arbejdsopgaver mange år frem i tiden i forbindelse med etablering, drift og vedligehold af Kriegers Flak. Business Lolland-Falster har været i dialog med flere af landsdelens virksomheder om mulighederne, men opfordrer alle virksomheder indenfor nedenstående arbejdsområder at overveje deres deltagelse:

 • Projektkonsulenter
 • Rådgivende ingeniører
 • Landinspektører
 • Offshore surveyors
 • Kurser i arbejdsmiljø
 • Onshore/offshore sikkerhed
 • Marine service virksomheder
 • Heavy lift i havne
 • Maskinudlejning
 • Havnefaciliteter
 • Engineering virksomheder
 • Entreprenører, bygge og anlæg
 • Elinstallation, sikkerhed og overvågning
 • Rekruttering af mandskab, onshore/offshore
 • IT
 • Logistikvirksomheder og transport (gods og person)
 • Fartøjer, crew boats, afviser
 • Hotel og catering
 • Forsyning og generel service

Netværket vil komme til at fungere som ”one point of contact” for det konsortium, der vinder opgaven med etablering og servicering af Kriegers Flak. Udover Kriegers Flak vil fremtiden desuden byde på etablering af andre havvindmølleparker regionalt og nationalt, hvorfor alene netværkets opkvalificerings-del kan have stor værdi fremadrettet for den enkelte virksomhed.

Region Sjælland har valgt organisationen Offshoreenergy som tovholder i forhold til at etablere netværk omkring de fem havne, der er i spil som servicehavn for Kriegers Flak. Ud over Stubbekøbing havn drejer det sig om Rødvig havn, Klintholm havn, Vordingborg havn og Faxe Ladeplads havn.

Vær med!
Vil du give din virksomhed chance for at blive en del af et offshore-netværk så send en e-mail til business Lolland-Falster og tilmeld dig til de indledende aktiviteter. I april arrangeres en studietur til Anholt Havvindmøllepark.

Udover mailadresse og telefonnummer til virksomhedens kontaktperson skal tilmeldingen indeholde følgende oplysninger: virksomhedens navn, post- og e-mail adresse, telefonnummer, CVR-nr og P-nr. samt en kort beskrivelse af de opgaver, virksomheden byder ind på.

Send din tilmelding til: info@businesslf.dk senest d. 26. februar 2016
Efter udløb af tilmeldingsfristen vil du modtage en oversigt over de deltagende virksomheder.
Foto: Energinet.dk


Gå ikke glip af det nye
Tilmeld dig nyhedsbrevet.