Lolland-Falster fælles om turismen

Fra januar dannes et nyt turismeselskab på Lolland-Falster. De to kommuner og Business Lolland-Falster står sammen i bestyrelsen i det nye selskab. Nuværende aktiviteter i begge kommuner fortsætter, men for fremtiden med en samlet stærk bestyrelse bag.

Intet lukkes
Formand for det nye turismeselskab, Susanne von Rosen, bestyrer af Vindeholme, er stolt over at Lolland-Falster nu står sammen.
-Vi taler med en samlet stemme fra Lolland-Falster, hvilket jeg ser som et stærkt signal både indadtil og udadtil, siger formanden. Samtidig ønsker hun at slå fast, at der ikke lukkes noget ned, men at selskabet starter en sideløbende proces, som blandt andet skal munde ud i at styrke Lolland-Falsters markedsføring og konkurrenceevne.

Erhvervfremme
Begge kommuner glæder sig over den fremtidige fælles indsats, fordi et styrket samarbejde vil løfte hele området. Signe Lund Winther er 2. næstformand i bestyrelsen og byrådsmedlem i Lolland Kommune. Hun har et klart billede af den nye konstruktion.
-Politikere, turismeaktører og Business Lolland-Falster står nu samlet bag Lolland-Falster som turismedestination. Det skaber en rød tråd gennem hele landsdelens erhvervsfremmearbejde, at vi nu har en fælles referenceramme og dermed kan målrette vores indsatser i et større billede til fordel for alle, siger hun.

Opbakning
Fra Guldborgsund Kommune roser Martin Lohse, formand for kulturudvalget og 1. næstformand i turismeselskabet, alle de dygtige mennesker som ihærdigt arbejder med turismeerhvervet i dag.
-Jeg glæder mig over, at vi kan stille os på et solidt fundament bag dem og vise, at nu bygger vi videre på alle gode erfaringer, og vi er stålsatte på at markedsføre Lolland-Falster stærkt og synligt langt ud over vores egne geografiske grænser, siger han.

Nye mål
Baggrunden for det nye turismeselskab er blandt andet ønsket om en mere tydelig profil for et samlet Lolland-Falster, og man har klare forventninger til resultaterne af en øget indsats.
– Antallet af overnatninger skal op, og vi vil også understøtte turisme-iværksættere så de vinder fodfæste og kan udvikle sig til bæredygtige vækstvirksomheder på Lolland-Falster, siger direktør i Business Lolland-Falster, Mikkel Wesselhoff.
I kommissoriet for bestyrelsen står der, at man blandt andet ønsker at skabe flere turismevirksomheder, flere skal kende Lolland-Falster som rejsemål, og man ser også for sig, at der kan knyttes turistaktiviteter til anlægsarbejdet omkring Femern Bælt.
 
Erfarne folk
Bestyrelsen for det nye fælles turismeselskab består af repræsentanter fra de to kommuner, men i høj grad også af folk fra turismebranchen, som jo har fingeren på pulsen.
-Vi har sammensat en bestyrelse med konkret og personligt kendskab til turismeerhvervet, og de ved fra egne virksomheder, hvad der skal til, for at skabe attraktive tilbud på Lolland-Falster, siger direktør i Business Lolland-Falster.

Nyt år – ny start
Den nye bestyrelses hovedopgave er at opfylde de kontraktlige målsætninger for turismeerhvervet mellem Business Lolland-Falster og de to kommuner. En ny samarbejdsaftale træder netop i kraft pr 1. januar 2019, og derfor giver det god mening, at det nye turismeselskab etableres samtidig.
Bestyrelsen vil hurtigst muligt ansætte en destinationschef og straks i det nye år tage fat på at udarbejde en samlet turismestrategi og en konkret handleplan for selskabets første tre leveår. Her lægger man vægt på et stærkt og effektivt modtageapparat med et tydeligt og digitalt værtsskab for at sikre tværkommunal sammenhæng i arbejdet.
 
Medlemmer af bestyrelsen i Visit Lolland-Falster A/S:
Anne Højer Petersen, Fuglsang Kunstmuseum
Henrik Gottfredsen, Marielyst Gokart
Henrik Søby, Nysted Strand Camping
Susanne von Rosen, Vindeholme Slot (formand)
Rasmus Elver, Oreby Kro og Vineri
Brian Hansen, Scandlines
Karsten Juhl, Lalandia
Martin Lohse, Guldborgsund Kommune (1. næstformand)
Britta Lange, Guldborgsund Kommune
Tine Vinther Clausen, Lolland Kommune
Signe Lund Winther, Lolland Kommune (2. næstformand)
Thomas Knudsen, Lolland Kommune(tilforordnet)
Alma Larsen, Guldborgsund Kommune (tilforordnet)
 
Fakta: Det nye turismeselskab hedder ”Visit Lolland-Falster A/S” og er en særskilt juridisk enhed med egen bestyrelse, under Business Lolland-Falster.  Selskabet vil blive et datterselskab under Business Lolland-Falster. Der ansættes en destinationschef som, sammen med bestyrelsen, refererer til bestyrelsen i Business Lolland-Falster.


Gå ikke glip af det nye
Tilmeld dig nyhedsbrevet.