Made in Lolland-Falster: AgroTech virksomheder søger mod Lolland-Falster

Made in Denmark har længe været et kvalitetsstempel i den internationale fødevarebranche. Omdømmet skyldes ikke mindst de unikke vilkår på Lolland-Falster, og den styrkeposition får nu flere innovative start-ups med internationalt vækstpotentiale til at søge mod Lolland-Falster, fordi der er gode muligheder for investeringer og nem adgang til andre dele af det europæiske marked. På den lokale bundlinje er resultatet jobskabelse og en generel styrkelse af fødevaresektoren.

Internationale start-ups inden for fødevarer og agrotech har for alvor fået øjnene op for Lolland-Falster. I deres øjne er Lolland-Falster et attraktivt sted at etablere sig og udvikle deres virksomhed netop inden for landbrug- og fødevareområdet.

”Der er et stort potentiale for vores virksomhed på Lolland-Falster. Det skyldes netværket og de industrielle muligheder, der er i området. I løbet af de næste par uger vil vi forsøge at finde en dansk partner, og lykkes det, er der stor sandsynlighed for, at vi etablerer os i et kontor på Lolland-Falster,” fortæller start-up’en SUGAVIDA, der i øjeblikket deltager i acceleratorforløbet, Growth Train.

Naturligt forspring

At Lolland-Falster har opnået en førende position inden for agrotech-området og kan tiltrække internationale virksomheder i vækst, undrer slet ikke Business Lolland-Falsters forretningschef for Landbrug & Fødevarer, Steffen Lund (foto).

”Først og fremmest er Danmark som helhed et stærkt globalt brand, fordi vores landbrugs- og fødevarevirksomheder leverer produkter af høj kvalitet, med stærk sporbarhed og fødevaresikkerhed og ikke mindst til en konkurrencedygtig pris. Lolland-Falster udmærker sig ved at ligge helt i toppen af det stærke, danske brand, fordi vi kan dyrke afgrøder og har udbytteniveauer, som man kun kan drømme om andre steder i Danmark,” understreger Steffen Lund.

”Men ét er det forspring, som vi har fået fra naturens side. Noget andet er dét, som har udviklet sig gennem tiderne. Lolland-Falster kan næsten sammenlignes med et Silicon Valley for fødevarevirksomheder. Den lokale landbrugs- og fødevaresektor og den forarbejdende og understøttende agro-industri står for omkring 30 pct. af de private jobs på øerne, der i øvrigt er godt beliggende i forhold til eksportmuligheder,” supplerer Steffen Lund, inden han understreger:

”Kort sagt, den suverænt bedste jord i Danmark, et område med markedsførende samarbejdspartnere og en åbning mod Nord- og Centraleuropa. Det er, hvad Lolland-Falster kan tilbyde nye virksomheder inden for agrotech.”

Støtte til finansiering

En anden fordel for start-ups inden for agrotech er de gode muligheder på Lolland-Falster for at søge om støtte til finansiering. På tredje år kører acceleratoren, Growth Train, der i år fokuserer endnu skarpere på landbrugs- og fødevarevirksomheder. Derudover har Business Lolland-Falster indgået et samarbejde med investeringsselskabet JBI Equity, der målrettet laver investeringer inden for fødevarebranchen og landbrugsteknologi.

”Traditionelt har landbruget været en tilbagestående sektor for ny udvikling, men der er et ganske betydeligt potentiale for investeringer i sektoren, blandt andet med henblik på de nye muligheder inden for kommunikation, teknologioverførsel og produktudvikling”, forklarer Kristian Bennetsen, der er Managing Partner & Director i JBI Equity.

Potentialet viser sig også som et afkast i form af nye arbejdspladser lokalt, forklarer Steffen Lund.

”De virksomheder, som vi arbejder med for tiden, har et modenhedsniveau og et internationalt udsyn. De lader sig ikke begrænse af et lille marked, men søger hele tiden ud på nye markeder, og det er en forudsætning for vækst, skalering og jobskabelse,” forklarer Steffen Lund.

Samtidig er virksomheder inden for agrotech med til at styrke flere led i den lokale landbrugssektor.

”Business Lolland-Falster hjælper deltagerne i Growth Train til at få et bredt lokalt netværk, der kan fungere som samarbejdspartnere eller leverandører. Derigennem styrkes hele produktionskæden i det lokale fødevarehverv, og virksomhederne kan gå i markedet med et af de bedste kvalitetsstempler, der overhovedet findes i branchen, nemlig Made in Lolland-Falster,” afrunder Steffen Lund.


Gå ikke glip af det nye
Tilmeld dig nyhedsbrevet.