Maribo Erhvervspark er klar med første etape

Første etape af Maribo Erhvervspark ved Sydmotorvejens afkørsel 48 er klar til indflytning. Erhvervsparken skal give virksomhederne optimale betingelser og trække flere til. Hos Lolland Kommune lægges der ikke skjul på, at ambitionerne for erhvervsområdet er store, men udgangspunktet er også godt.

Erhvervsparken henvender sig til transporttunge erhverv og tilhørende erhverv, og borgmester Holger Schou Rasmussen er sikker på, at der er potentiale til af blive et nyt stort transportcenter i Sydøstdanmark . 

“Det handler om bynærhed, beliggenhed og klar til brug.”

“Maribo Ervhervspark er en af de få bynære erhvervsparker. Du har Maribo på den anden side af motorvejen, og vi ved, at det har rigtig stor betydning for mange virksomheder at være tæt på byen med dens servicefunktioner og mulighed for offentlig transport”, forklarer Holger Schou Rasmussen.

Grundene i erhvervsparken er tilsvarende fuldt byggemodnet, klimasikret, og arkæologerne har været området igennem – ingen overrakselser, men klar til brug forklarer Holger Schou Rasmussen.

“Og så handler det selvfølgelig om beliggenhed. Erhvervsparken er med placeringen ved Vestre Landevej koblet på rute 9 til Fyn og Jylland. Der er kun 1,5 time til København af Sydmotorvejen, og så bliver virksomhederne nabo til Femern-projektet. Et byggeri der de næste 10 år er Danmarkshistoriens største anlægsprojekt, og som når tunnellen står færdig vil placere Maribo Erhvervspark midt på hovedfærdselsåren mellem Skandinavien og Centraleuropa. I et ‘Hammerslag’ for erhvervsparker må vi være helt oppe omkring 10-tallet i beliggenhed.”

Første etape udgør 21,7 hektar af de i alt 88 hektar, der er øremærket erhvervsområdet. Åbningen er kulminationen på års forberedelser med erhvervelse af jord, etablering af lyskryds og byggemodning.

Fra dag ét har pejlemærket været at gøre det så nemt og attraktivt som muligt for virksomhederne at placere sig i Lolland Kommune, forklarer sektorchef i Lolland Kommune, Lars Gram: 

“Første etape rummer 25 storparceller i forskellig størrelse. Parcellerne kan opdeles i flere parceller alt efter behov, ligesom de også kan lægges sammen, hvis det ønskes. Det er en fleksibel udstykning, hvor grundene kan tilpasses den enkelte virksomhed. Læg det sammen med den strategisk gode beliggenhed, bynærheden, og at parcellerne er fuldt byggemodnet, så skal det tilsammen gerne give de optimale betingelser for at drive virksomhed i vores geografi”, siger Lars Gram.

Der kan læses mere om erhvervsparken på mariboerhvervspark.dk, ligesom interesserede er velkomne til at kontakte forretningschef Mads Stærk hos kommunens erhvervsorganisation, Business Lolland-Falster, for yderligere oplysninger om grunde, priser m.v. 

Mads Stærk kan kontaktes på telefon 2324 4521 og mst@businesslf.dk.


Gå ikke glip af det nye
Tilmeld dig nyhedsbrevet.