Flyt karrieren til Lolland-Falster

Flyt karrieren til Lolland-Falster

Vi hjælper dig med at flytte karrieren til Lolland-Falster (for English see below)

Har du eller din partner/ægtefælle kigget på jobmuligheder på Lolland-Falster, og kunne du være interesseret i at gøre karriere i samme område? Det kan være en uoverkommelig opgave at sætte sig ind i job og karrieremuligheder i et område, man ikke kender til.

Derfor har Business Lolland-Falster etableret et stærkt netværk af virksomheder på Lolland-Falster, der står sammen om at skabe beskæftigelse til medfølgende ægtefæller/partnere, der flytter til Lolland-Falster.

Det gør vi med en håndholdt service, hvor vi blandt andet kan hjælpe dig med:

  • Kompetenceafklaring
  • CV-skrivning
  • Kontakt til lokale virksomheder
  • Beskæftigelsestilbud såsom praktik og løntilskud
  • Opstart af egen virksomhed

Derudover informerer vi om sociale og professionelle netværk på Lolland-Falster samt om muligheder for bolig, børnepasning, skoler, foreningsliv mv.

Dermed kan vi hjælpe jer med at falde til i området og være med til at åbne dørene for jer og for jeres fremtidige liv på Lolland-Falster. Kontakt Lise Damsbo Savic for flere informationer.

Move your carrier to Lolland-Falster

Have you or your partner/spouse looked into job opportunities on Lolland-Falster, and could you be interested in basing a career in the region? It can be a daunting task to make sense of job and career opportunities in an area without familiarity.

Business Lolland-Falster have established a strong network of businesses on Lolland-Falster that stand together to create employment for those who follow their partners/spouses to Lolland-Falster. We supply assistance in

  • Clarifying skills
  • Writing applications
  • Contacting local businesses
  • Finding apprenticeship or wage subsidy
  • Start-up companies

In addition, we can inform you on social and professional networks on Lolland-Falster and opportunities for housing, child care, schools, community activities etc.

We can help you settle in our region and open the doors to your coming life on Lolland-Falster.

Please contact Lise Damsbo Savic for further information