Ny kli­maaf­ta­le skal be­løn­ne lo­ka­le ini­ti­a­ti­ver

Af bestyrelsesformand Kim Rahbek Hansen og adm. direktør Mikkel Wesselhoff

På de to danske øer Lolland og Falster producerer vi mere sol- og vindenergi end vores eget samlede energiforbrug. Det er en god balance, synes vi. Med god ret kunne vi vel kalde os for grønne energiøer. Men det er ikke nok bare at producere vind- og solenergi i rigelige mængder.

Vi har store eksportvirksomheder, der er klar til at prioritere nye, miljøvenlige energiproduktioner, som kan levere tilstrækkelig kraft til procesindustrien, bl.a. fordi bæredygtighed i stigende grad bliver et konkurrenceparameter på det globale marked. Vi har en turismesektor, en af landets største, som har sat klima øverst på dagsordenen. Vi har landets finansielt mest solide landbrugssektor med både evne og vilje til at gøre en positiv forskel for klimaet. Det er også god balance. Business i balance med naturen.

For folk, der lever deres liv og driver deres virksomheder i et landområde omkranset af ca. 600 kilometer kyst, er det ikke svært at se værdien i at passe på naturen. Alligevel må vi erkende, at vores fokus i de seneste mange år har været på produktivitet og økonomisk vækst.

Lolland-Falster har haltet efter

Lolland-Falster har da også haft noget at indhente over for bysamfundene. Mangelfuld infrastruktur i forhold til transport og energi har i årtier været et vilkår, som har krævet udholdenhed, samarbejde og troen på, at det lokale fællesskab i sig selv udgør en faktor i etableringen af et nyt Lolland-Falster. Et Lolland-Falster, hvor håb er erstattet med forventning, og hvor erhvervslivet ikke styrer gennem et forhindringsløb af lavkonjunktur, men navigerer ud fra egne strategier og visioner. Her er vi nu, og vi har lagt en ny retning.

De næste 30 år vil Lolland-Falster arbejde for at skabe balance til naturen. Når vi investerer i erhvervsudvikling, følger vi principper om at give mere, end vi tager, til naturen. Det betyder bl.a. at vi benytter vedvarende energi, skaber bæredygtige byer og lokalsamfund og fremmer bæredygtige industrier og cirkulær økonomi. Vi beskytter vores vand, økosystemer og biodiversitet, og vi etablerer partnerskaber, der kan bidrage til de bedste, fælles løsninger. Derfor er det vigtigt for os med en national klimaaftale for energi og industri.

Klimaaftale på nyt territorium

Vi har brug for en klimaaftale, der belønner lokale klima-initiativer. Ikke med penge, men med lokale-nationale partnerskaber og samarbejder, der sikrer den bedste udnyttelse af lokale ressourcer og sikrer den korteste vej mellem plan og handling, hvilket er essentielt for at nå de nationale klimamål i tide.

Og vi har brug for en klimaaftale, som sikrer gennemsigtighed og vidensdeling ift. de klimaindsatser, der sættes i værk i de kommende år. Så vi kan lære af hinanden på tværs af landet. Vi er på nyt territorium, og der vil ske fejl i de kommende år, og dem skal vi alle kunne lære af, ligesom vi skal kunne finde inspiration. Udpeg f.eks. lokale eksempler på best practice inden for forskellige indsatser, og lad de skarpeste knive i klimaskuffen vise, hvordan kagen kan skæres. Og giv plads til de lokalområder, som har ambitioner om mere.


Gå ikke glip af det nye
Tilmeld dig nyhedsbrevet.