Nyheder og presse

Hvad foregår der?

Den nemmeste måde at få overblik over vores aktiviteter og resultater er ved at tilmelde sig nyhedsbrevet, som udkommer hver uge. Men glem ikke Facebook og LinkedIn, hvis du vil have det hele med. Pressehenvendelser sendes til info@businesslf.dk.

Lolland-Falsters fortid, nutid og fremtid

Fortiden…

Lolland-Falster er historisk præget af landbrug og industri, dels grundet landsdelens mange stærke landbrug med landets bedste landbrugsjord, dels grundet landsdelens mange havne, som har tiltrukket industri.

Nogle af Danmarks største jordbrug finder man på Lolland-Falster, heraf landsdelens tilnavn “Herregårdslandet”, f.eks. Knuthenborg, som dog nok er mest kendt for Danmarks største safaripark; Krenkerup, som dog nok er mest for sit højkvalitets ølbryggeri; Frederiksdal, som er kendt for sine berømte kirsebærvine; Fuglsang, som i dag er mere kendt for sit prisbelønnede kunstmuseum, og Knuthenlund, som er bedst kendt som et af landets største økologiske producenter og vinder af talrige priser for deres produkter. Derudover kan bl.a nævnes Engestofte Gods, Aalholm Slot og Lungholm Slot.

Nakskov Skibsværft (1916-1987) byggede bl.a. mange af DSB’s færger og på sit højeste havde værftet 2.200 ansatte. De danske skibsværfter var i deres sidste år under hård konkurrence fra Asien, og Danmarks største værft, B&W, kastede da også håndklædet i ringen få år efter lukningen i Nakskov (1996). Omkring årtusindskiftet blev det store værftsområde på havnen i Nakskov revitaliseret, da Vestas etablerede vindmølleproduktion, men efter ca. 10 år kom koncernen i krise og måtte lukke Nakskov-fabrikken.

Den gode landbrugsjord har gennem tiden gjort mangen en landmand på Lolland-Falster til en velhavende roedyrker. De første sukkerfabrikker kom til i 1870’erne, og der blev i disse år bygget sukkerfabrikker i næsten hver af landsdelens større byer. I dag er der kun to sukkerfabrikker tilbage i hele Danmark, de ejes af Nordic Sugar og ligger i Nakskov og Nykøbing Falster og producerer årligt hver ca. en halv million tons sukker.

Lolland-Falster har bl.a. i kraft af skibsværftet og en stor industrisektor historisk haft en stærk arbejderbevægelse. Dagbladet Ny Dag forfægtede de socialdemokratiske værdier i årene 1901 til 1994 fra hovedsædet i Nakskov, som fik tilnavnet “Danmarks rødeste by”.

Nutiden…

Landbrugsjorden på Lolland-Falster er ikke blevet dårligere gennem tiden, og samtidig er efterspørgslen på økologisk dyrkede fødevarer, herunder frugt og bær gået voldsomt i vejret. Antallet af mindre producenter af specialfødevarer anslås til at være omkring 50, hvilket må siges at være et højt tal for så lille en landsdel. Samtidig har de store jordbrug vokset sig til professionelle og økonomisk særdeles solide fødevareproducenter. Landbrugene på Lolland-Falster har en soliditetsgrad, der ligger væsentligt over landsgennemsnittet.

Sukkerroeproduktionen er udfordret af, at EU’s tilskud til dyrkningen af sukkerroer i Europa falder bort i 2017. Det vurderes dog, at sukkerroedyrkning stadig vil være rentabelt, men samtidig er der flere spændende udviklingsmuligheder inden for landsdelens landbrugsproduktion, ikke mindst begrundet i den høje kvalitet af landbrugsjord. Lokalt finder der en høj grad af forskning og innovation sted inden for jordbrug, både i offentligt-private forskningsmiljøer og i landsdelens højt specialiserede producenter indenfor f.eks. frøproduktion og maskinindustri. Desuden afholdes den årlige Bioøkonomi Konference på Lolland-Falster. Landsdelen har særligt fordelagtige vilkår, når det gælder om at udnytte naturressourcer som f.eks. tang, roetoppe og halm i byggematerialer og energiproduktion mv.

Den tunge industri er stadig solidt forankret på Lolland-Falster. Halvdelen af det københavnske B&W Skibsværft lever videre i Holeby, hvor den globale motorproducent MAN Diesel & Turbo, designer og udvikler skibsmotorer og gennemfører uddannelser på eget akademi. DSB og færgerne sejler videre i rederiet Scandlines, som årligt transporterer 7,5 mio. personer frem og tilbage mellem Puttgarden og Rødby samt Gedser og Rostock.

Vestas har fået pusten igen og genåbnede i 2015 sammen med Mitsubishi-koncernen produktionen af vindmøllevinger til verdens største off-shore vindmølleri Nakskov. Selvom industrien stadig står stærkt, har arbejderpartierne dog mistet en smule terræn, siden arbejderavisen Ny Dag lukkede. Men der udgives stadig dagblad på Lolland-Falster. Som et af de eneste steder i Danmark har Lolland-Falster et lokalt ejet og forankret dagblad, Lolland-Falsters Folketidende, som udover avis udgiver en række distriktsblade, fagblade og driver en radiostation.

Lolland-Falster er også en af de landsdele, som stadig har et stort sygehus med akutafdeling, kirurgi m.m. Sygehuset i Nykøbing F. er områdets største vidensarbejdsplads, men langtfra den eneste. I det hele taget er der meget varieret udbud af arbejdspladser på Sydhavsøerne inden for både traditionelle og nye brancher.

Endnu en ting, som skiller Lolland-Falster ud, er at landsdelen har en international lufthavn, Lolland-Falster airport, der er godkendt som international lufthavn med flyvning til og fra alle lande – primært passager og forretnings fly op til 44 passagerer og med en rækkevidde indenfor Europa i direkte flyvning.

Turisme er i dag et helt andet og større marked end blot inden årtusindskiftet, og i den henseende står Lolland-Falster særdeles stærkt med sin 600 km. kystlinje (næsten 10% af hele Danmarks kyststrækning), samt hundredvis af kvadratkilometer uberørt natur, som bl.a. er hjemsted for nogle af Danmarks eneste ynglesteder for flere dyrearter, herunder havørnen. Udover naturen er landsdelens turismeprofil kendetegnet ved en række store aktører såsom Middelaldercentret i Nykøbing Falster, Knuthenborg ved Bandholm, Lalandia ved Rødbyhavn, badebyen Marielyst og Krokodillezoo ved Nykøbing Falster samt stribevis af Bed’n Breakfast steder fordelt i hele landsdelen.

Derudover har Lolland-Falster en række store tilbagevendende events, som tiltrækker folk fra ind- og udland, f.eks. Michelin-kokkedysten The Native Cooking Award på Knuthenlund verdens længste kite-surfing race over Femern Bælt, kulturfestivalen Lys over Lolland og småøerne omkring rummer et væld af oplevelser såsom Apple Flower Festival på Askø, Femø Jazz Festival, Kvindelejren på Femø, ølejr på Vejlø og luksusophold på Vejrø.

Fremtiden…

I løbet de kommende år vil alle Europa-kort skulle ændres med udgangspunkt i, hvad der kommer til at ske på Lolland-Falster. Det sker, når byggeriet af Femern Bælt tunnelen mellem Lolland og den tyske ø, Fehmarn, bliver igangsat. De danske og tyske regeringer underskrev i 2008 en traktat om en fast forbindelse, og begge landes parlamenter har vedtaget byggeriet. Tilbage mangler kun en administrativ godkendelse af, hvad der i Danmark svarer til en VVM-redegørelse hos planmyndighederne i delstaten Schleswig-Holstein.

Byggeriet forventes at gå i gang 2019, men allerede nu er der fra dansk side investeret for en lille milliard kroner i f.eks. klargøring af det enorme site ved Rødby på Lolland, hvor tunnelfabrikken bliver opført. Banedanmark er desuden i fuld gang med bl.a at etablere nye skinneføringer og jernbanebroer, og i foråret 2016 blev der skrevet kontrakt med de konsortier, der skal bygge tunnelen.

Byggeriet forventes at skabe samlet op til 30.000 arbejdspladser målt i årsværk, og det vurderes, at forbindelsen, når den er færdig i løbet af 20’erne vil skabe grobund for en lang række erhverv, idet Femern Bælt forbindelsen vil placere Lolland-Falster midt mellem Hamburg og København med både hurtigtog og motorvej til de metropoler. En række virksomheder fra ind- og udland har da også allerede etableret sig på Lolland-Falster.

Den nye forbindelse vil ca. halvere transporttiden mellem København og Hamborg, og Lolland-Falster ligger midt imellem. Tunnelen vil, i kombination med nye vej- og togforbindelser, placere Lolland-Falster en time til halvanden fra henholdsvis København og Hamburg, hvilket åbner helt nye perspektiver for bosætning og erhvervsmuligheder. Og ifølge Scandlines vil færgerne sejle videre langs den nye tunnel.

Men Lolland-Falsters erhvervsmæssige fremtid står og falder ikke med forbindelsen til Tyskland. Den globale udvikling inden for jordbrug og fødevarer favoriserer premium kvalitets- og specialprodukter, og her har en række af Lolland-Falsters store godser løftet landsdelens synlighed som hovedstadens bedste køkkenhave i kraft af en række prisvindende fødevareprodukter. Industrivirksomheder har efter år med outsourcing og nedgang i ordrerne nu set kvaliteterne i at hjemtage produktion til Danmark og oplever stigning i ordrerne. Det globale marked for turisme bliver tilsyneladende ved med at vokse, og Lolland-Falster, som tiltrækker lidt flere turistovernatninger end Bornholm, må hvert år sige “alt optaget” – hvorfor også kapaciteten netop bliver udbygget i disse år.

Spørgsmålet er derfor ikke, om Lolland-Falster har potentiale til meget mere, men snarere om landsdelen formår at udnytte sit potentiale. Den opgave ligger i hænderne på erhvervsfremmeorganisationen Business Lolland-Falster. Her er vores mål, at Lolland-Falster skal være det sted i Greater Copenhagen regionen, hvor det er bedst at drive virksomhed.

Det mål når vi i 2020.

Udkants-paradokset

Forståeligt undrer mange sig, når de ser de positive tal og fakta, der gælder for erhvervsvilkårene på Lolland-Falster. For ofte omtaler medierne Lolland-Falster og andre landdistrikter under betegnelser som “Udkantsdanmark”, “Den rådne banan” eller med TV-titler som “På røven i Nakskov” og andre kreative one-liners.

Kontrast

Den omtale står tydeligvis i kontrast til de mange positive fakta og tal, der er gældende for landsdelens erhvervsliv, og det får nok nogle til at undre sig. Hvis man fokuserer på andelen af langtidsledige og ejendomspriser, så vil man se, at Lolland-Falster scorer lavt i forhold til de fleste andre egne i Danmark. Netop på grund af de lave bo- og leveomkostninger har landsdelen en uforholdsmæssig stor tilflytning af folk uden arbejde, typisk fra Hovedstadsområdet.

Det har betydet, at vi har opbygget en af landets mest effektive beskæftigelsesindsatser i forhold til opkvalificering og aktivering, men vi har endnu ikke lært at trylle en enkeltbillet fra Hovedstaden om til en arbejdsplads for en langtidsledig eller at gøre førtidspensionister til indtægtsgivende borgere.

Men for erhvervslivet er det til gengæld en vigtig konkurrenceparameter, at virksomheder kan etablere sig billigt, og at kommuner, jobcentre og uddannelsescentre er fleksible, effektive og i høj grad villige til at indgå dialog og finde løsninger til gavn for landsdelens virksomheder.

Pressefotos

Landbrug & Fødevarer
Quinoa
Quinoa forsøgdyrkning
Industri & Anlæg
Erhvervspris 2016
Handel & Oplevelser
Diverse
Mennesker
Turisme
Logo-filer
Fremhævede virksomheder

De store:

 • Hardi, Nørre Alslev – avanceret sprøjtemateriel m.m. til landbruget
  (koncern: Exel Industries, Frankrig)
 • Lalandia, Rødbyhavn – feriecenter
  (koncern: Parken Sport & Entertainment, Danmark)
 • Scandlines, Rødbyhavn og Gedser
  (koncern: Scandferries Holding, Tyskland)
 • MHI Vestas Offshore Wind, Nakskov
  (koncern: Joint venture mellem Mitsubishi Heavy Industries, Japan og Vestas Wind Systems, Danmark)
 • Codan Medical, Rødbyhavn
  (koncern: CODAN Group, plaststøbning til medico industrien)
 • Resmed Maribo (tidl: Maribo Medico), Maribo – hjælpemidler til patienter med KOL, søvnapnø m.m.
  (koncern: ResMed, USA)
 • Alfa Laval, Nakskov – varmeoverførsel, separering og væskehåndtering til industrien.
  (svenskejet koncern med produktion, salg og service globalt)
 • Nordic Air Filtration, Nakskov – luftfiltrering til en række industrielle brancher
  (koncern: Hengst (Tyskland) overtaget 1. februar 2016)
 • Nykøbing Falster Sygehus
 • ErhvervsAkademi Sjælland (EASJ), Nykøbing F.
 • Center for Erhvervsrettede Uddannelser på Lolland-Falster (CELF), afdelinger i Nykøbing F., Nakskov og Maribo
 • Guldborgsund Kommune, hovedadministration i Nykøbing F.
 • Lolland Kommune, hovedadministration i Maribo

De gamle:

 • Ortofon, Nakskov – pickup’er og andet audio udstyr
  (siden 1918)
 • Nordic Sugar, Nykøbing Falster og Nakskov – sukkerproduktion
  (siden 1884, nu en del af Nordzucker Group Tyskland)
 • MAN Holeby Diesel, Holeby – design og udvikling af skibsmotorer samt træningsakademi
  (siden 1883, nu en del af MAN Diesel & Turbo, Tyskland)
 • Nakskov Mill Foods, Nakskov – morgenmadsprodukter
  (siden 1898, nu en del af Koff-koncernen (Kohberg m.fl.)
 • Lolland-Falsters Folketidende – medievirksomhed
  (siden 1873, en af landets eneste lokalt ejede lokalaviser)

De nye:

 • Seimei, Nakskov – økologisk juice og snacks
  (Resultat af et samarbejde mellem Holeby-startup’en Planteriet samt Allan Feldt (Aqua d’or) og Koff-gruppen (Kohberg m.fl.)
 • BMS, Nørre Alslev – løftekraner og vindmølleinstallation
  (koncern: BMS-koncernen, Aalborg)
 • Toma, Holeby – facility management
  (koncern: Toma-gruppen, Norge)
 • Mediconomics, Nykøbing Falster – medico-konsulentydelser
  (koncern: Mediconomics, Tyskland)
 • Storstrøm Fængsel ved Stubbekøbing på Falster
  (Nyt statsfængsel, forventes færdigt ultimo 2016)
 • Pricerunner, Nykøbing Falster – online prissammenligningstjeneste
 • S.E.W. North Filtration, Maribo – Luftrensning til industrien
 • Melitek, Nr. Alslev – elastomer og polymer materialer til sundhedsindustrien.
Øvrige facts

Mål og vægt:

 • Kommuner: Lolland og Guldborgsund
 • Areal: Ca. 1.750 km2 (svarende til en fjerdedel af Sjællands areal eller Bornholm gange tre)
 • Længste afstand: 90 km. (Fra Gedser Odde på Sydfalster til Onsevig Havn på Nordvestlolland)
 • Indbyggere: Ca. 102.000 (svarende til Vejle Kommunes indbyggertal)
 • Beboede øer: Lolland, Falster, Fejø, Femø, Askø, Lilleø, Vejrø
 • Færgeruter: Rødby-Puttgarden (Tyskland), Gedser-Rostock (Tyskland), Tårs-Spodsbjerg (Fyn), Kragenæs-Fejø, Kragenæs-Femø, Bandholm-Askø.
 • Kyststrækning: Ca. 600 km. (knap en tiendedel af Danmarks samlede kyststrækning)
 • Farvande: Langelandsbælt, Femern Bælt, Østersøen, Guldborgsund, Smålandsfarvandet, Storstrømmen.
 • Største sø: Søndersø (8 km2, Danmarks niendestørste)
 • Sydligste punkt: Gedser Odde (Danmarks sydligste punkt, på linje med Schleswig i Tyskland)
 • Nordligste punkt: Orehoved, Falster (ligger på linje med Tønder ved den dansk-tyske landegrænse)
 • Højeste punkt: Bavnehøj, Nørre Vedby 39,5 meter (lavere end Rundetårn og faktisk er det snyd, for det er en gravhøj. Lolland-Falster og særligt Lolland er flad som en pandekage).
 • Største infrastruktur-anlæg: Storstrømsbroen (opført 1937, 3,2 km. lang), kommende Storstrømsbro (færdigopført i 2022, anlægssum: 4,2 mia. kr.), kommende Femern Bælt tunnel (18 km. lang, verdens længste sænketunnel, anlægssum: ca. 60 mia. kr.)

 

Lolland-Falsters politikere:

De lokalt valgte folketingsmedlemmer har et åbent samarbejde med kommunerne og Business Lolland-Falster. Borgmestre, folketingspolitikere og Business Lolland-Falster mødes med jævne mellemrum i “kaffeklubben”

 • Folketingsmedlemmer: Marcus Knuth (V), Rene Christensen (DF), Lennart Damsbo-Andersen (Soc.) og Kasper Roug (Soc.).
 • Borgmestre: John Brædder (Guldborgsundlisten), Guldborgsund Kommune og Holger Schou Rasmussen (Soc.), Lolland Kommune

 

Lolland-Falsters ambassadørkorps:

Ambassadørkorpset består af personer, der er forankret på Lolland-Falster og alle har en bemærkelsesværdig karriere. De bringer de gode historier om Lolland-Falster ud i deres netværk og bringer inspirerende input tilbage til Lolland-Falster. Ambassadørkorpset mødes ca. tre gange årligt under ledelse af tidligere koncernchef i Nykredit, Peter Engberg Jensen.

Korpset består af:

 • Peter Engberg Jensen, tidligere koncernchef i Nykredit
 • Kim Rahbek Hansen, indehaver af Sticks’n’Sushi
 • Michael Svane, branchedirektør, DI Transport
 • Jon Stokholm, højesteretsdommer
 • Mads Rasmussen, eliteroer, OL-guldvinder
 • Lars-Erik Houmann Christensen, partner, 2L Holding
 • Katia Østergaard, adm. direktør HORESTA
 • Ane Hendriksen, dir. Velux Fonden
 • Danny Skaaning, partner CM Supply
 • Sten Kjelstrup, dir. Hardi International
 • Erik Holm, managing partner Maj Invest

Nyheder

Forhandlingens kunst med anerkendt ekspert

Forhandlingens kunst med anerkendt ekspert

At være en god forhandler kan gøre en kæmpe forskel. Ikke bare i forhold til en konkret handel eller aftale, men også i forhold til, hvordan man som virksomhed formår at få det optimale ud af sine samarbejdsrelationer.  Således konkluderer World Economic Forum, at...

Potentiale for iværksætter-boom

Potentiale for iværksætter-boom

“Der er et ret stort skred i gang, og i Vækstfonden ser vi flere og flere fødevarevirksomheder, der flytter sig med samme hastighed som en tech-virksomhed”, siger Anders Tofte, porteføljechef i Vækstfonden.  I første kvartal af 2021 var hele 20% af...

Quinoa-landmænd klar til nye afgrøder

Quinoa-landmænd klar til nye afgrøder

Efter succes med dansk dyrket superfood fra Sydamerika ser landmænd på Lolland-Falster nu mod flere udenlandske proteinafgrøder Det startede i 2016 med en forsøgsdyrkning af quinoa på en enkelt hektar jord. I dag er 16 landmænd på Lolland-Falster sammen om at dyrke...

Historisk turisme-september på Lolland-Falster

Historisk turisme-september på Lolland-Falster

Antallet af turismeovernatninger på Lolland-Falster steg med vilde 42% i september måned i forhold til september 2019 Det viser nye tal fra VisitDenmark. Dermed er Lolland-Falster det sted i Danmark, der har haft den største stigning i september.  “September i...

Statens finansieringsfond til Lolland-Falster

Statens finansieringsfond til Lolland-Falster

Med statslige milliarder i ryggen vil Vækstfonden bidrage til vækst, arbejdspladser og udvikling i danske virksomheder. Nu har fonden åbnet lokalkontor i Nykøbing F. “Mange er begyndt at interesse sig for Lolland-Falster, og samtidig er der sket en...

Knuthenborg Safaripark vinder Lolland-Falsters Erhvervspris 2021

Knuthenborg Safaripark vinder Lolland-Falsters Erhvervspris 2021

En imponerede udvikling og evnen til at sætte Lolland-Falster på Danmarkskortet udløser årets erhvervspris. Knuthenborg Safaripark modtog torsdag aften årets erhvervspris på Lolland-Falster. Direktør og ejer Christoffer Knuth takkede ydmygt for prisen og bad publikum...