Engestofte Gods set fra luften

Foreningen Business Lolland-Falster

Generalforsamling i
Foreningen Business Lolland-Falster


Referat af Generalforsamling

Tirsdag den 3. maj 2022 kl. 16.15-17.15 på Engestofte Gods

DAGSORDEN

 1. Velkomst v/ bestyrelsesformand, Kim Rahbek Hansen
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning v/ Kim Rahbek Hansen
 4. Business Lolland-Falsters aktiviteter v/direktør Mikkel Wesselhoff
 5. Forelæggelse af Foreningen Business Lolland-Falsters årsregnskab 2021 og budget 2022 til
  orientering v/ direktør, Mikkel Wesselhoff
 6. Valg af 22 repræsentantskabsmedlemmer for valgperioden 2022-2024
 7. Valg af revisor
 8. Forslag fra medlemmer og repræsentantskab
 9. Eventuelt

REFERAT
Ad. 1 Velkomst v/ bestyrelsesformand, Kim Rahbek Hansen
Kim Rahbek Hansen bød de 125 fremmødte medlemmer velkommen til årets generalforsamling.

Ad. 2 Valg af dirigent
Advokat Morten Ammentorp foreslået og valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede indledningsvis at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, hvilket generalforsamlingen samtykkede i.

Ad. 3 Formandens beretning v/ Kim Rahbek Hansen
Formand Kim Rahbek Hansen aflagde bestyrelsens beretning. Han tog udgangspunkt i de krisesituationer, der har præget vores verden de seneste år, og perspektiverede det videre til den positive udvikling, der pt foregår på Lolland-Falster.
Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål.
Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad. 4 Business Lolland-Falsters aktiviteter v/direktør Mikkel Wesselhoff
Direktør Mikkel Wesselhoff gav et indblik i de aktiviteter, der har præget Business LF de seneste år. De
fastsatte målsætninger i den nuværende kontrakt med de to kommuner, er i høj grad allerede nået, og der arbejdes med en ny partnerskabsaftale, der skal gælde fra 2023.
Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål.
Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad. 5 Forelæggelse af Foreningen Business Lolland-Falsters årsregnskab 2021 og budget 2022 til orientering v/ direktør, Mikkel Wesselhoff
Direktør Mikkel Wesselhoff fremlagde årsregnskab 2021 samt budget 2022.
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger. Dirigenten konstaterede, at årsregnskabet og budgettet var taget til efterretning.

Ad. 6 Valg af 22 repræsentantskabsmedlemmer for valgperioden 2022-2024
I lighed med tidligere år, skulle der vælges 22 medlemmer til repræsentantskabet.

5 medlemmer ønskede af udtræde af repræsentantskabet:
Jacob Rankenberg, nystedbrøndboring.dk
Susanne Hansen, SH Regnskab
Morten Egon Jørgensen, Nordea
Jan Holmboe, Folketidende Gruppen
Morten Bülow, Morten Bülow Arkitekerne

Følgende foreslås valgt til repræsentantskabet for perioden 2022-2024:
Peter Dan Petersen, Nakskov handel og erhverv
Ingolf Stenstrup Larsen, Nordea
Jakob Søndergaard Nielsen, Metalcolour
Ole Sloth, Lolland-Falsters Folketidende
Allan Aaskov, Lollands Bank

De øvrige 17 øvrige repræsentantskabsmedlemmer havde meddelt, at de var villige til genvalg for perioden 2022-2024:
Benny Esmann Jensen
Cecilie Jenstoft Tobiasen, Crispy Food
Claus Sivager, Floating power plant
Ebbe Frahm, 2010 Vin & Velsmag
Gert Klitgaard, Johs. Mertz
Gustav Erik Reventlow von Rosen, Rudbjerggård Gods
Jacob Goldbeck, Rask El Service
Karsten Juhl, Lalandia
Kenneth Hansen, Sydbank
Kim Larsen, Erhvervspark Lolland
Lars Stuckert, Advodan Lolland-Falster
Lene Bång Jensen, Lev-Vel Hjemmepleje ApS
Merete Olsen-Kludt, Casa Living/Boligmagasinet
Michael Bang, CELF
Ole Frydkjær Petersen, Kuszon Zolutions
Peter Flensted, Sax Trans
Thomas Henckel, aage maagensen

Dirigenten spurgte de fremmødte medlemmer, om der var yderligere kandidater til repræsentantskabet.
Andreas Hermansen, Viah ønskede også at stille op. Claus Sivager meddelte, at han var villig til at trække sig som kandidat. Således var der ikke var behov for kampvalg.

Dirigenten konstaterede at følgende kandidater var gen- og/eller nyvalgt for perioden 2022-2024, hvilket
generalforsamlingen bekræftede med akklamation:
Allan Aaskov, Lollands Bank
• Andreas Hermansen, Viah
• Benny Esmann Jensen
• Cecilie Jenstoft Tobiasen, Crispy Food
• Ebbe Frahm, 2010 Vin & Velsmag
• Gert Klitgaard, Johs. Mertz
• Gustav Erik Reventlow von Rosen, Rudbjerggård Gods
• Ingolf Stenstrup Larsen, Nordea
• Jacob Goldbeck, Rask El Service
• Jakob Søndergaard Nielsen, Metalcolour
• Karsten Juhl, Lalandia
• Kenneth Hansen, Sydbank
• Kim Larsen, Erhvervspark Lolland
• Lars Stuckert, Advodan Lolland-Falster

Lene Bång Jensen, Lev-Vel Hjemmepleje ApS
• Merete Olsen-Kludt, Casa Living/Boligmagasinet
• Michael Bang, CELF
• Ole Frydkjær Petersen, Kuszon Zolutions
• Ole Sloth, Lolland-Falsters Folketidende
• Peter Dan Petersen, Nakskov handel og erhverv
• Peter Flensted, Sax Trans
• Thomas Henckel, aage maagensen


Ad. 7 Valg af revisor
Beierholm blev foreslået, og genvalgt af Generalforsamlingen med akklamation.


Ad. 8 Forslag fra medlemmer og repræsentantskab
Ingen indkomne forslag


Ad. 9 Eventuelt
Intet til behandling
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Generalforsamling hævet ca. kl. 16.45.

Generalforsamlingsvalgte repræsentantskabsmedlemmer, valgt for perioden 2022-2024:
Allan Aaskov, Lollands Bank
Andreas Hermansen, Viah
Benny Esmann Jensen
Cecilie Jenstoft Tobiasen, Crispy Food
Ebbe Frahm, 2010 Vin & Velsmag
Gert Klitgaard, Johs. Mertz
Gustav Erik Reventlow von Rosen, Rudbjerggård Gods
Ingolf Stenstrup Larsen, Nordea
Jacob Goldbeck, Rask El Service
Jakob Søndergaard Nielsen, Metalcolour
Karsten Juhl, Lalandia
Kenneth Hansen, Sydbank
Kim Larsen, Erhvervspark Lolland
Lars Stuckert, Advodan Lolland-Falster
Lene Bång Jensen, Lev-Vel Hjemmepleje ApS
Merete Olsen-Kludt, Casa Living/Boligmagasinet
Michael Bang, CELF
Ole Frydkjær Petersen, Kuszon Zolutions
Ole Sloth, Lolland-Falsters Folketidende
Peter Dan Petersen, Nakskov handel og erhverv
Peter Flensted, Sax Trans
Thomas Henckel, aage maagensen

Generalforsamlingsvalgte repræsentantskabsmedlemmer, valgt for perioden 2022-2024:
Axel Castenschiold, Pandebjerg Gods
Bo Rasmussen, Garant v/ Bo Rasmussen
Finn Fjeldhøj, MAN Energy Solutions
Flemming Jørgensen, Nordea
Hanne Nielsen, FH Lolland-Falster
Henrik Gottfredsen, Marielyst Gokart & Paintball Center
Henrik Høegh
Jan Koch, EAST Logistics
Jan Sørensen, MSE
Johnny A. Hansen, Idebyg
Kenneth Grunow, Grunow Development
Kim Pajor, Pajor Reklamebureau
Martin Andersen, Andersen, Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Mia Frederiksen, Troels Jørgensen
Morten Ammentorp, Advokatfirmaet Drachmann
Rikke Cora, ETN Arkitekter
Stine Grønnemose, Alfa Laval
Therese Stein Brorsen, Provi
Thomas Madsen, Scan Con
Ulla Schaltz, Museum Lolland-Falster
Ulrik Theophil Jørgensen, Søllestedgaard
Vita Kragh Nielsen, Erhvervsservice International

Bestyrelsesvalgte repræsentantskabsmedlemmer, valgt for perioden 2021-2023
Anne-Mette Elsborg, PJ Diesel
Bo Jørgensen, BO-HUS
Christoffer Knuth, Knuthenborg
Kim Frimann, Frimann Biler
Kim Rahbek Hansen, Falsters Kyst
Tina Larsen
Martin Skibsted, Skibsted Ejendomme
Peter Engberg
Rikke Fabienke, Skjørringe Gods
Susanne von Rosen, Rudbjerggaard Gods

Kommunalt udpegede repræsentantskabsmedlemmer, valgt for perioden 2023-2026
Guldborgsund Kommune
René Christensen
Ole K. Larsen
Annemette S. Johnsen
Britta Lange
Peter Bring-Larsen
Johannes Kristensen

Borgmester Simon Hansen har fast sæde i den kommunale valgperiode
Lolland Kommune
Vibeke Grave
Steffen Rasmussen
Muj Berisha
Henrik Jacobsen
Jesper Volmer
Merete Meyer
Borgmester Holger Schou Rasmussen har fast sæde i den kommunale valgperiode

Festsat på Engestofte Gods
Bord med lækkert anrettet mad
Philip Sviatchenko