Foreningen Business Lolland-Falster-Repræsentantskabsmøde-03052022 | Business Lolland-Falster
Engestofte Gods set fra luften

Foreningen Business Lolland-Falster

Repræsentantskabsmøde i
Foreningen Business Lolland-Falster


Referat af Repræsentantskabsmøde

Tirsdag den 3. maj 2022 kl. 16.45 på Engestofte Gods

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Udpegning af 7 bestyrelsesmedlemmer til Foreningen Business Lolland-Falster for valgperioden 2022-2024
  3. Eventuelt

REFERAT
Ad. 1 Valg af dirigent
Advokat Morten Ammentorp foreslået og valgt som dirigent.

Ad 2. Udpegning af 7 bestyrelsesmedlemmer til Foreningen Business LF for valgperioden 2022-2024
Repræsentantskabet skulle udpege 7 medlemmer til Business LFs bestyrelse.
Kim Frimann ønskede at udtræde af bestyrelsen.


Følgende foreslås genvalgt for perioden 2022-2024:
• Anne-Mette Elsborg, PJ Diesel Engineering
• Bo Jørgensen, BO-HUS
• Karsten Juhl, Lalandia
• Kim Rahbek Hansen, Falsters Kyst
• Martin Skibsted, Skibsted Ejendomme
• Tina Larsen

Stine Grønnemose, Alfa Laval blev foreslået som nyt medlem af bestyrelsen, hvilket repræsentantskabet godkendte.

Dirigenten konstaterede af følgende kandidater var gen- og/eller nyvalgt for perioden 2022-2024:
• Anne-Mette Elsborg, PJ Diesel Engineering
• Bo Jørgensen, BO-HUS
• Karsten Juhl, Lalandia
• Kim Rahbek Hansen, Falsters Kyst
• Martin Skibsted, Skibsted Ejendomme
• Stine Grønnemose, Alfa Laval
• Tina Larsen

Ad. 3 Eventuelt
Intet til behandling
Dirigenten takkede for god ro og orden