Nakskov i solopgang med dis

Foreningen Business Lolland-Falster

Repræsentantskabsmøde i
Foreningen Business Lolland-Falster


Referat fra Repræsentantskabsmøde

Onsdag den 16. november 2022 kl. 15.45 på Hotel Saxkjøbing

 1. Velkomst v/ Kim Rahbek Hansen
  Kim Rahbek Hansen bød velkommen til årets repræsentantskabsmøde.
 2. Valg af dirigent
  Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent.
 3. Beretning ved Formand Kim Rahbek Hansen og Fireside chat
  Kim Rahbek Hansen afholdt en kort beretning om betydningen af alvoren i den nuværende situation i verden og om Lolland-Falsters styrkepositioner, der har potentialet til at løfte området. Kim Rahbek Hansen kunne ligeledes redegøre for den nye partnerskabsaftale der er indgået mellem kommunerne og Business Lolland-Falster, samt introducere en ny møderække for repræsentantskabet, hvor medlemmerne inviteres til at komme tættere på arbejdet i Business Lolland-Falster.
  Sammen med de to borgmestre; Simon Hansen og Holger Schou Rasmussen, deltog Kim Rahbek Hansen i en fireside chat. Her drøftede de tre Lolland-Falsters fremtid, og dykkede ned i nogle af de fokusområder den nye partnerskabsaftale indeholder, så som: grøn omstilling, Femern, turisme og tiltrækning af arbejdskraft og investeringer.
 4. Godkendelse af medlemskontingent
  Mikkel Wesselhoff gennemgik resultaterne for perioden for den sidste aftale med kommunerne.
  Mikkel Wesselhoff fremlagde forslag om fastholdelse af priser på medlemskontingenter: VIP medlemskab til 5499,- og basis medlemskab til 3999,-. Kontingenterne blev enstemmigt vedtaget.
 5. Eventuelt
  Intet at drøfte.