Positiv status på turismeprojekt

Den 6. december deltog Business Lolland-Falster i Partner og Steering Committee meeting i Sønderborg i regi af EU-projektet REACT. Udviklingsprojektet foregår i samarbejde med en lang række danske og tyske turismeaktører, med fokus på områderne strandliv, vandsport, fiskeri og cykling.

Formålet med mødet var at samle medlemmerne af projektets styregruppe og projektgruppe (hvor Business Lolland-Falster er repræsenteret) samt projektets advisory board og opsummere status på projektet, som løber indtil udgangen af 2018.

Ud over at mødet gav projektpartnerne mulighed for at få overblik over status og hidtidige resultater hos øvrige danske og tyske samarbejdspartnere, gav den også lejlighed til at udveksle erfaringer om arbejdsprocesser og diverse projektværktøjer.

En af konklusionerne er, at projektet skrider frem planmæssigt, men at der fortsat arbejdes med at udvikle markedsføringsplatformen, og den overordnede markedsføringsstrategi fra Interreg.

“Jeg synes, projektet er blevet taget godt imod hos de turismeaktører på Lolland-Falster, der har taget imod invitationen. Udfordringen med projekter som disse er jo ofte, at vi og turismeaktørerne kun kan udfolde os inden for nogle relativt faste rammer. Men dette projekt matcher vores landsdels turismemæssige styrker og behov rigtig godt, hvilket gør det så meget nemmere at se resultat-mulighederne i det. Ikke bare for området i sin helhed, men også for den enkelte turismevirksomhed”, siger Rikke Fabienke, forretningschef for Turisme hos Business Lolland-Falster.

REACT står for: “best Resort in Northern Europe for modern ACtive Tourism” og har som vision at udvikle den vestlige Østersø til Nordeuropas bedste resort for moderne og aktiv kystferie. Projektet har et samlet budget på 33 mio. kr. og er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg på www.interreg5a.dk


Gå ikke glip af det nye
Tilmeld dig nyhedsbrevet.