Q&A med Dan Jørgensen

Business Lolland-Falster fik eksklusivt adgang til – dengang – fungerende erhvervsminister Dan Jørgensen. Vi sendte ham følgende spørgsmål: Hvordan kan Business Lolland-Fal- ster hæve barren for den grønne omstilling, og hvad kan de lokale virksomheder gøre for at skubbe Danmark i en endnu grønnere retning?

Tak for henvendelsen og spørgsmål til, hvordan Business Lolland-Falster og de lokale virksomheder kan spille en aktiv rolle i den grønne omstilling i Danmark.

Som samfund har vi en bunden opgave med at finde løsninger på den globale klimaudfordring. Derfor har regeringen sat et ambitiøst mål om at reducere Danmarks CO2-udledninger med 70 pct. i 2030 og gøre Danmark til et foregangsland for resten af verden. Vi har derfor brug for, at alle bidrager til den grønne omstilling både nationalt og lokalt. Derfor ligger det mig meget på sinde at skabe de bedste betingelser for, at danske virksomheder og deres brancheorganisationer i hele landet ser og udnytter mulighederne i den grønne omstilling.

I den sammenhæng er jeg glad for, at vi får etableret en gasledning til Lolland-Falster. Den vil sikre CO2- reduktioner, bedre vækstvilkår for erhvervslivet og fastholdelse af lokale arbejdspladser på Lolland-Falster.

For at hæve baren i den grønne omstilling i Danmark og klæde virksomhederne bedre på til at bidrage med at nedbringe deres klimaaftryk, har vi i Erhvervsministeriet fokus på at gøre det nemmere for virksomheder at opgøre deres klimaaftryk, således at de på et oplyst grundlag, og så effektivt som muligt, kan igangsætte klimarettede tiltag, der kan bidrage til at nedbringe udledningen af drivhusgasser.

I efteråret lancerede Erhvervsstyrelsen et nyt tema for grøn og bæredygtig virksomhed på virksomhedsguiden.dk Her får virksomhederne målrettet inspiration og vejledning om, hvordan de kommer i gang med den grønne omstilling. Desuden får virksomhederne adgang til en let anvendelig CO2-beregner til at opgøre deres klimaaftryk og vurdere effekten ved CO2- besparende indsatser.

I samarbejde med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har vi også fokus på at igangsætte projekter målrettet grøn omstilling i erhvervslivet. Bestyrelsen har i 2020 udmøntet i alt 46,7 mio. kr. til to projekter i Region Sjælland, nemlig ”Gennemgribende forandringer på Sjælland og Øerne”, hvor Business Lolland-Falster selv deltager, samt søsterprojektet ”Gennemgribende grønne forandringer på Sjælland og Øerne”.

Der er i begge projekter mulighed for at bidrage til den grønne omstilling i virksomhederne på Lolland- Falster. Jeg vil stærkt opfordre til at fortsætte arbejdet i disse og lignende indsatser.

Jeg vil også benytte anledningen til at kvittere for samarbejdet mellem Business Lolland-Falster og Erhvervsstyrelsen om projektet Accelereret vækst i yderområderne 2019- 2021, der udgør en vigtig indsats for at tiltrække og udvikle virksomheder med vækstpotentiale på Lolland- Falster.

De regionale vækstteams skal bl.a. tilvejebringe et analysegrundlag vedrørende lokale styrker, potentialer og udfordringer samt komme med anbefalinger til, hvordan de afsatte midler bedst kan investeres i lokale erhvervsstyrker og potentialer. som kan bidrage til omstillingen af virksomheden, herunder også grøn omstilling.

Programmet vil være særlig relevant for SMV’er i hårdt ramte områder og vil også kunne understøtte virksomhedernes overgang til en mere bæredygtig, grøn og konkurrencedygtig forretning. Derudover vil jeg nævne, at der i forbindelse med finanslovsaftalen for 2021 blandt Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er blevet enighed om at nedsætte syv regionale vækstteams i Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Sjælland og øerne, Hovedstaden og Bornholm.

De skal komme med anbefalinger til, hvordan der bedst kan investeres i lokale erhvervsstyrker, så de kan udvikle sig til lokale erhvervsfyrtårne og styrke vækst og beskæftigelse i en hel landsdel, samt yderligere tiltag, som kan genstarte vækst i deres landsdel.

Aftalepartierne er også enige om at etablere et virksomhedsprogram knyttet til omstilling af små og mellemstore virksomheder (SMV) i hele landet. Programmet vil gøre det muligt for SMV’er at få finansieret rådgivning om grøn og digital omstilling, vækstrådgivning og forretningsudvikling samt indkøb af konkret teknologi, produktionsudstyr, software mv., som kan bidrage til omstillingen af virksomheden, herunder også grøn omstilling.

Programmet vil være særlig relevant for SMV’er i hårdt ramte områder og vil også kunne understøtte virksomhedernes overgang til en mere bæredygtig, grøn og konkurrencedygtig forretning.

Med venlig hilsen
Dan Jørgensen


Gå ikke glip af det nye
Tilmeld dig nyhedsbrevet.