Quinoa forsøgsdyrkning

I Business Lolland-Falster har vi fokus på at tænke innovation ind i landsdelens stærke landbrugs- og fødevaresektor. I sommeren 2016 igangsatte vi derfor en forsøgsdyrkning af quinoa, som er en meget næringsrig og sund afgrøde med oprindelse i Andesbjergene. Landmand Hans Peter Rasmussen afsatte en hektar ved Rødby til forsøget. Såning og dyrkning blev fulgt nøje af den Schweiz-baserede frøforædlingsvirksomhed Syngenta, som har en afdeling på Lolland-Falster.

Vi satte forventningerne lavt, men blev blæst omkuld af resultaterne. På trods af uhensigtmæssigt klima stod planterne perfekt, og Hans Peter Rasmussens quinoa-høst var meget tilfredsstillende, med bl.a. et højt proteinindhold. Dette første forsøg var så succesfuldt, at det førte til en række indledende drøftelser med flere større danske aktører om produktions- og købsaftaler.

Året efter – i 2017 – 20-doblede vi indsatsen med tilsåning af 20 hektar sublim landbrugsjord med quinoafrø. Denne gang valgte vi at anvende to forskellige frøvarianter, ligesom vi udvidede forsøget til også at omfatte dyrkning i økologisk landbrugsjord. I skrivende stund er høsten endnu ikke i hus, men drøftelserne om produktion og salg af quinoa fra Lolland-Falster er gået ind i en fase, hvor der er tale om egentlige forhandlinger.

Vil du høre om mulighederne vedrørende dyrkning af quinoa, eller er du interesseret i andre former for innovation inden for landbrug-/fødevareområdet, så kontakt forretningschef for Landbrug & Fødevarer, Steffen Lund.