Rekruttering

Rekruttering, kvalificering og fastholdelse

I en stadig større konkurrence om arbejdskraften i Danmark arbejder Business Lolland-Falster med at styrke virksomhedernes position til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Indsatserne styrker vores vigtige målsætning om at gøre Lolland-Falster til det bedste sted at drive virksomhed i Greater Copenhagen i 2020.

Med en faldende arbejdsstyrke, vil det i de kommende år blive stadig mere vanskeligt at finde de rette medarbejdere. Derfor har Business Lolland-Falster en række særlige indsatser på virksomhedernes kompetencebehov, både nu og i fremtiden.        

Ægtefællejobs

Ved at arbejde målrettet med at skabe beskæftigelsesmuligheder til tilflyttende nyansattes ægtefæller/partnere er virksomhederne bedre stillet, når der skal hentes arbejdskraft uden for Lolland-Falster.

Business Lolland-Falster faciliterer et netværk af lokale virksomheder, der er klar til at gøre en ekstra indsats for at hjælpe hinanden, for at sikre at området er attraktivt for kvalificeret arbejdskraft.

Ved at tilbyde en håndholdt indsats overfor netværkets virksomheder, kan vi både yde støtte til virksomheder der står overfor en rekruttering, men også overfor den medflyttende ægtefælle, der vil blive vejledt og hjulpet godt på vej, til at komme i beskæftigelse på Lolland-Falster.

Med denne indsats, kan Business Lolland-Falster både stille virksomhederne bedre i konkurrencen om den gode arbejdskraft, men også sikre en fastholdelse af dygtige nøglemedarbejdere.

Kontakt Lise Damsbo Savic, hvis du vil mere om din virksomheds muligheder.

Rekruttering af arbejdskraft

Vi har et tæt samarbejde med jobcentrene i Lolland og Guldborgsund Kommuner, og sammen med deres virksomhedskonsulenter kan vi yde en solid service overfor virksomhederne på Lolland-Falster i forhold til rekruttering, opkvalificering og uddannelsesforløb. Via nedenstående links finder du mere information om jobcentrenes services.

Guldborgsund Kommune

Lolland Kommune

 
Uddannelse

Sammen med de lokale uddannelsesinstitutioner har Business Lolland-Falster et særligt fokus på uddannelse. Behovet for uddannelse og opkvalificering kan variere fra små korte AMU kurser, til fulde uddannelser, og gennem dialog sikre vi, at din virksomheds behov kan imødekommes fra de lokale uddannelsesinstitutioner.

Business Lolland-Falster kan vejlede om tilskudsmuligheder og støtteordninger, bl.a. når man tager en elev i virksomheden, eller sender en medarbejder på AMU kursus. Læs mere her.

Talentdatabase

Er du på udkig efter et job på Lolland-Falster?

Ved at lægge din profil ind i Business LFs Talentdatabase, har du mulighed for at synliggøre dine kompetencer over for en række virksomheder på Lolland-Falster.

Vælg hvilke kategori du vil oprette dig i nedenfor.

Er du studerende, der gerne vil i kontakt med en lokal virksomhed i forbindelse med dit studie, kan du oprette dig her

Mange virksomheder bruger de lokale jobcentre, når de skal rekruttere medarbejdere. Derfor er det en rigtig god ide at oprette dit cv på jobnet.dk, så jobcentrenes virksomheds-service kan finde frem til dig.

Byggeri & Anlæg 

Handel & Service 

Hotel & Restauration 

Industri & Produktion 

Informationsteknologi 

Landbrug & Fødevarer 

Ledelse & Personale 

Salg & Kommunikation 

Skole & Institution 

Social & Sundhed 

Økonomi & Administration 

Synlighed

For at sikre et styrket billede af Lolland-Falster som et spændende sted at søge job- og karrieremuligheder, opsøger Business Lolland-Falster muligheder for at skabe synlighed om disse. Det kan fx være på relevante karrierer messer, via fagblade mv.

Strategisk kompetenceforsyning

Har din virksomhed forholdt sig til kompetencebehovet i de kommende år? Hvor kan det forventes at der opstår huller fx pga pension, generelt pres på arbejdsmarked osv, og hvordan kan disse huller fyldes ud igen? Skal eksisterende medarbejdere uddannes og opkvalificeres? Skal der rekrutteres? Eller skal der ske ændringer i kompetencebehovet fa ved indførelse af robotter?

Via Business Lolland-Falster er det muligt at få faglig sparring fra en professionel HR virksomhed, til at få lagt en plan for det fremtidige kompetencebehov, således at din virksomhed ikke risikere at stå i en situation, hvor de rette kompetencer ikke kan skaffes.

Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster

Virksomhederne på Lolland-Falster er begyndt at mangle arbejdskraft og analyser viser at efterspørgslen ikke bliver mindre i de kommende år. Dette giver en unik mulighed for dem som i dag står uden for arbejdsmarkedet og som af forskellige årsager ikke kan blive ansat i et fuldtidsjob fra den ene dag til den anden.

Derfor er kommuner og erhvervsorganisationer på Lolland-Falster gået sammen om en ny fireårig indsats, der med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond etablerer en virksomhedsdreven beskæftigelsesindsats med det formål at få flere af samfundets udsatte borgere på Lolland-Falster i beskæftigelse.

Målet er at mindst 850 udsatte borgere får en tilknytning til arbejdsmarkedet gennem konkrete forløb i virksomheder.  Af dem skal 550 personer opnå ordinære løntimer. Der kan være tale om almindeligt ordinært arbejde på deltid eller fuld tid, ordinære jobs på få timer om ugen eller job med løntilskud. Målet er ligeledes at mindst 400 virksomheder på Lolland-Falster skal deltage i indsatsen.

Videns- og netværkshuset Cabi, samt analyse- og rådgivningsfirmaet LG Insight leverer sparring og kompetenceudvikling til projektets partnere. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, gennemfører en ekstern evaluering af projektet.

Virksomhedernes udbytte

Der er mange fordele ved at rekruttere borgere fra kanten af arbejdsmarked til opgaver som ikke kræver en formel uddannelse. Udbyttet er fx:

 • Løsning af opgaver som ikke bliver løst i dag
 • Øget eller ekstra kapacitet uden store lønomkostninger
 • Mulighed for vækst og flere ordrer
 • Mulighed for risikofri prøve- og træningsperiode af nye medarbejdere
 • Sikring af grundlaget for tilstrækkelig arbejdskraft fremover
 • Godt renommé på grund af virksomhedens sociale ansvar
Ambassadørvirksomheder

I sommeren 2018 udpegedes 51 ambassadørvirksomheder der skal gå foran i indsatsen og vise vejen for områdets øvrige virksomheder. Fælles for ambassadørvirksomhederne er at de tager et stort socialt ansvar og har erfaring med, eller et ønske om, at rekruttere medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet. Se ambassadørvirksomhederne

Fokus på opgaver

Alternativ rekruttering kan ses som et supplement til ordinær rekruttering. Ved at se systematisk på opgaveløsning frem for stillingsbetegnelser, kan man finde opgaver og småjobs, der ikke kræver uddannelse. Få overblik over virksomhedens opgaver med et enkelt værktøj eller kontakt projektleder Lise Damsbo Savic for at høre mere.

Kontakt

Kontakt Lise Damsbo Savic eller nogen af projektets andre partnere for at høre mere:

Business Lolland-Falster: Lise Damsbo Savic, mobil 2116 8016, ld@businesslf.dk

Jobcenter Lolland: Virksomhedskonsulent Lene Folmann Petersen, mobil 2117 2988, leet@lolland.dk

Jobcenter Guldborgsund: Virksomhedskonsulent Gitte Jensen, mobil 2518 0338, gj@guldborgsund.dk

3F: Næstformand Bjarne Jensen, mobil 2121 5038, bjarne.j@3f.dk

Erhvervspark Lolland: Direktør Kim Larsen, mobil 2295 1720 kim@erhvervsparklolland.dk

FAQ – Rekruttering fra kanten

Hvad er nyt i dette projekt?

Forskellen på Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster og traditionelle beskæftigelsesprojekter er, at Rekruttering fra kanten er virksomhedsdrevet. Det betyder, at Rekruttering fra kanten tager udgangspunkt i virksomhedernes behov for arbejdskraft.

Det er en grundantagelse i Rekruttering fra kanten, at det skaber værdi for virksomheder at tænke i opgaver fremfor traditionelle stillingsbetegnelser. Dermed kan virksomheder som har svært ved at rekruttere arbejdskraft klare sig med færre faglærte medarbejdere, og få de opgaver som ikke kræver en faglig uddannelse løst af borgere fra kanten af arbejdsmarkedet.

Hvad er virksomhedernes udbytte?

Der er mange fordele ved at rekruttere fra kanten. Virksomhedernes udbytte er f.eks.:

 • Løsning af opgaver som ikke bliver løst i dag
 • Sikring af grundlaget for tilstrækkelig arbejdskraft fremover
 • Øget eller ekstra kapacitet uden store lønomkostninger
 • Mulighed for vækst og flere ordrer
 • Mulighed for risikofri prøve- og træningsperiode af nye medarbejdere
 • Øget fleksibilitet ift. efteruddannelse af medarbejdere
 • Mulighed for kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere
 • Loyale medarbejdere som oftest bliver på arbejdspladsen
 • Godt renommé på grund af virksomhedens sociale ansvar

Derudover vil virksomhederne få mulighed for at deltage i netværksaktiviteter med andre virksomheder i indsatsen, hvor de kan dele erfaringer og blive klædt på i forhold til arbejdet med borgerne.

Hvad vil det sige at være ambassadørvirksomhed og hvem kan blive det?

I 2018 er der udpeget omkring 50 ambassadørvirksomheder, der skal gå foran i indsatsen og være en rollemodel for andre virksomheder. Fælles for ambassadørvirksomhederne er, at de tager et stort socialt ansvar og har erfaring med, eller et ønske om, at rekruttere medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet. Der vil ikke blive rekrutteret nye ambassadørvirksomheder efter indsatsens opstartsperiode, men alle virksomheder på Lolland-Falster er velkomne til at deltage i projektet som partner. Kontakt Marie Persson, Gitte Jensen eller Jeppe Jørgensen for at høre mere.

Hvad forventes af min virksomhed og medarbejdere?

Som deltager i Rekruttering fra kanten forventes det, at virksomheden er åben over for at tage borgere fra kanten af arbejdsmarkedet i praktik, ordinære løntimer samt at virksomheden samarbejder med jobcenteret og projektets øvrige aktører. Vi ser også gerne at virksomheden deltager i netværk med de andre virksomheder i projektet.

Hvilke opgaver kan borgerne løse?

Borgerne kan løse de opgaver som virksomheden har behov for og som ikke kræver en særlig uddannelse. Borgerne starter typisk med at løse enklere opgaver, og kan derefter trænes til at løse mere specialiserede eller kvalificerede opgaver.  Ved at se systematisk på opgaveløsning frem for stillingsbetegnelser, kan man finde opgaver og småjobs, der ikke kræver uddannelse. Få overblik over virksomhedens opgaver med et enkelt værktøj.

Hvor mange timer skal borgerne arbejde og hvad skal de have i løn?

Borgerne arbejder de timer som de kan klare, og som virksomheden kan tilbyde. Som udgangspunkt skal borgerne have løn for de timer som de løser ordinære opgaver for virksomheden.  Borgernes løn bestemmes med afsæt i branche, love, eventuelle overenskomster og borgerens kompetencer, som ved hvilken som helst ansættelse.

Det er muligt at borgeren starter i praktik og først betales en timeløn når borgeren mestrer opgaverne. En kombination af praktiktimer og ordinære løntimer er også muligt, ligesom der findes forskellige støttemuligheder. Se et overblik her eller kontakt jobcentret for mere information. 

Hvad vil det sige at være på kanten af arbejdsmarkedet?

Borgerne i Rekruttering fra kanten indsatsen er primært aktivitetsparate borgere fra jobcentret. Det betyder at de kan have andre problemer end ledighed eller nogle udfordringer, som gør at de ikke kan varetage et fultidsjob på nuværende tidspunkt. Borgernes deltagelse i Rekruttering fra kanten er frivillig, og de tilbydes også at deltage i tilbud fra social- og sundhedsområderne, som kan støtte dem i deres vej mod arbejdsmarkedet.

Hvordan matches borgere og virksomheder?

Matchning sker i samarbejde mellem virksomhed og jobcenter. Jobcentret vil foretage en forventningsafstemning med virksomheden og hjælpe med at identificere opgaver til borgerne.

Kan virksomheden afbryde samarbejdet, hvis der skulle opstå behov for det?

Ja, virksomheder kan til en hver tid afbryde samarbejdet. Hvis virksomheden oplever at samarbejdet ikke fungerer med en enkelt borger, vil jobcentret bestræbe sig på at finde en anden borger til virksomheden.  

Hvordan kommer vi i gang rent praktisk?

Kontakt Gitte Jensen i Jobcenter Guldborgsund eller Lene Folmann Petersen i Jobcenter Lolland for at aftale et virksomhedsbesøg, hvor vi kan tale mere om opgaver og muligheder. Du er også velkommen til at kontakte projektleder hos Business Lolland-Falster, Lise Damsbo Savic.

Får virksomheden en kontaktperson?

Virksomheden får en kontaktperson i jobcentret, som virksomheden altid kan tage kontakt til, og som vil følge op på borgerforløbene.

Søger du job på Lolland-Falster…?

…eller er du interesseret i at vide, hvordan du skaber en fremtid, hvor du dyrker karriere og familieliv på de danske Sydhavsøer? Så klik dig videre HER.