Rekrutteringsindsats med øje for FN’s verdensmål

FN’s verdensmål nr. 8 fokuserer på, hvordan man kan skabe et inkluderende og produktivt arbejdsmarked for alle. Det lokale projekt Rekruttering fra Kanten på Lolland-Falster sigter på at gøre målet til virkelighed. Der skal bygges bro mellem de lokale jobcentre og erhvervslivet med henblik på at gøre det mere attraktivt for virksomhederne at tage et socialt ansvar.

Hvordan hjælper man en medarbejder, som har fysiske eller psykiske udfordringer?

Er det let at oprette et fleksjob?

Hvordan kan man skabe en arbejdsplads, der også kan rumme dem, som ikke nødvendigvis kan arbejde i 37 timer?

Det er nogle af spørgsmålene, man skal tage stilling til som virksomhedsejer, hvis man både skal tage hensyn til bundlinjen og den sociale bæredygtighed. Heldigvis er der lokal hjælp at hente i projektet, Rekruttering fra Kanten på Lolland-Falster, der er et partnerskab mellem Lolland og Guldborgsund Kommuner, Business Lolland-Falster og netværkshuset Cabi.

”Der er et stort potentiale – både for en virksomhed og for samfundet generelt – ved at tage et aktivt samfundsansvar,” forklarer projektleder for Rekruttering på Kanten, Marie Persson. De gevinster, som hun fremhæver over for virksomhederne er loyale medarbejdere, et stort brandingpotentiale og stolthed for alle medarbejdere ved at arbejde et sted, hvor man som virksomhed er bevidst om sit samfundsansvar i en bredere kontekst. Og ikke mindst, at virksomheden bidrager til at opfylde FN’s verdensmål om at fremme en vedvarende, inklusiv og bæredygtig vækst.

Fokus på de unge
En af målgrupperne for Rekruttering fra Kanten er de unge. På landsplan er 10,2 pct. af de unge i alderen mellem 16 og 24 år hverken i beskæftigelse eller uddannelse. Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse reduceres væsentligt.

”Dét, at der er så mange unge, der står uden for beskæftigelse eller uddannelse, er en stor udfordring i en tid, hvor der mangler arbejdskraft. Hér på Lolland-Falster viser prognoserne, at der i de kommende ti år bliver brug for flere hænder, og samtidig står vi med en stor gruppe af sårbare unge. I projektet fokuserer vi derfor blandt andet på at gøre deres vej til job og uddannelse nemmere”, forklarer Marie Persson og tilføjer:

”Der er en række store anlægsprojekter i støbeskeen. De projekter kræver faglært arbejdskraft, men vil også give en række afledte jobs. Vi har en ambition om, at disse jobs skal besættes med lokal arbejdskraft,” siger Marie Persson.

Bedre omdømme
Endelig påpeger Marie Persson, at socialt ansvar er en god forretning for virksomhederne. Når man har givet en hånd til et menneske, er resultatet ofte en meget loyal medarbejder. Samtidig gør det virksomheden attraktiv for unge, nyuddannede og ambitiøse medarbejdere, der i høj grad tænker i verdensmål og CSR med et reelt indhold.

”Det giver klart virksomheden et forspring, når man skal ud at rekruttere faglærte, specialister og akademikere. At være med i Rekruttering fra Kanten kan derfor både give virksomheden den nødvendige arbejdskraft og give den et bedre omdømme”, understreger Marie Persson.

Kunne jeres virksomhed være interesseret i at deltage i Rekruttering fra Kanten på Lolland-Falster?
Så kontakt projektleder, Marie Persson, på mp@businesslf.dk. Du kan også læse mere på https://businesslf.dk/rekruttering/. 

Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster er et partnerskab mellem Lolland og Guldborgsund Kommune, Business Lolland Falster, 3F, Erhvervspark Lolland, videns- og netværkshuset Cabi samt analysevirksomheden LG Insight. Initiativet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.


Gå ikke glip af det nye
Tilmeld dig nyhedsbrevet.