Samarbejde med Gate 21

Nyt samarbejde mellem Gate 21 og Business Lolland-Falster. I fremtiden vil de to organisationer samarbejde om projektudvikling og give adgang for hinandens medlemmer til events og arrangementer.  

Business Lolland-Falster har allerede en lang række samarbejdspartnere, og indgår nu et lidt mere formaliseret samarbejde med Gate 21. Det er en non-profit partnerorganisation, der samler regioner, kommuner, virksomheder og videninstitutioner, omkring grøn omstilling.
Business Lolland-Falster og Gate 21 kan nu invitere hinandens medlemmer til at deltage i forskellige projekter der har grøn omstilling i centrum, hvilket vil bidrage til yderligere værdi for virksomhederne på Lolland-Falster.

På landbrug og fødevareområdet er man langt fremme med generel omstilling af produktion og tilpasning af afgrøder, og forretningschef Steffen Lund glæder sig til at udbygge samarbejdet med Gate 21.
-Vi siger altid ja tak til inspiration og videndeling, siger han. Han fremhæver Gate 21 som en attraktiv samarbejdspartner for Business Lolland-Falster på grund af deres førstehåndsviden om kommuner og regioners klima- og energiløsninger i Greater Copenhagen. Organisationen har adgang til at udvikle, afprøve og demonstrere nye teknologier og koncepter i samarbejde med ambitiøse virksomheder, kommuner og forskningsinstitutioner.
-Det er noget der kommer vores medlemmer direkte til gode, siger Steffen Lund, han ser frem til samarbejdet og de muligheder han forventer, det vil tilvejebringe for Landbrug og Fødevare-branchen på Lolland-Falster. 


Gå ikke glip af det nye
Tilmeld dig nyhedsbrevet.