Stort fremmøde på netværksmødet 25. juni i Holeby

Igennem lang tid har der blandt medlemmerne af FB Suppliers været et stort ønske om at komme tættere på konsortierne og få en 1:1 dialog med FLC/FBC i almindelighed og Aarsleff A/S i særdeleshed. Det lykkedes efter hårdt og dedikeret arbejde at sikre, at FB Suppliers blev det første netværk, der fik besøg af Procurement Manager Vagn Rahbek og Indkøbschef Axel Skriver fra Aarsleff A/S. Factory Lodge i Holeby dannede rammen om det meget velbesøgte netværksmøde, hvor 70 deltagere havde fundet vej til det spændende og udbytterige møde om Femern projektet.

Vagn Rahbek og Axel Skriver fortalte om leverancer, underentrepriser og serviceaftaler, der pågår og om de opgaver der vil blive udbudt i de kommende måneder/år.

Spørgelysten var stor og man havde en klar oplevelse af, at netværket havde meget på hjerte i forsøget på at få afdækket kommende opgaver og forretningsmuligheder hos konsortiet. Det blev fremhævet flere gange på mødet, at virksomheder der ønsker at komme i betragtning til opgaver skal registrere sig på følgende hjemmeside:

https://flc.mandaport.eu/?LANG=EN

Hvis der er behov for hjælp til registreringen så kontakt Vagn Pedersen på +4522494700.

På mødet havde Jesper Rønn Kristiansen fra Femern Belt Development desuden et spændende indlæg hvor der blev sat fokus på Femern forbindelsen som vækstdriver, og hvor virksomheder kan blive del af et skræddersyet kompetenceudviklingsprojekt for medarbejdere og ledere. Hvis din virksomhed skal have adgang til tilbuddet om kompetenceløft så læs venligt vedhæftede link, hvor du finder detaljeret viden om projektet og kan blive en af 40 virksomheder, der kommer til at stå endnu stærkere i konkurrencen om de fremtidige opgaver på Femern projektet.

https://femern.info/da/news/projekt-femern-vaekst-saettes-i-gang

Den gode eftermiddag på Factory Lodge blev afsluttet med et let traktement under åben himmel og der er ingen tvivl om at værdifulde relationer blev skabt på mødet og redaktionen er bekendt med at FB Suppliers medlemmer har afgivet tilbud til FLC konsortiet på trecifrede millionbeløb efter sommerferien – alt sammen en udløber af kontakter og relationer skabt på netværksmødet. 


Gå ikke glip af det nye
Tilmeld dig nyhedsbrevet.