Styrket indsats for lokal arbejdskraft

Pressemeddelelse:

Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune og Business Lolland-Falster går nu sammen om et nyt initiativ, der skal give Lolland-Falsters virksomheder bedre adgang til landsdelens arbejdskraft-ressourcer.

Virksomhedskonsulenter fra Jobcentrene i Lolland og Guldborgsund Kommuner flytter ud fra Jobcentrene og ind i hos erhvervsfremmeorganisationen Business Lolland-Falster, så de i højere grad kan drage nytte af hinandens viden og bl.a skabe bedre overblik over det lokale behov for uddannelse og opkvalificering. Desuden giver det nye kontorfællesskab mulighed for at arrangere fælles virksomhedsbesøg, hvor man sammen kan præsentere virksomhederne for det fulde spektrum af rådgivning om rekrutteringsmulighederne.

“Det er dokumenteret, at en koordineret og kvalificeret virksomhedskontakt fra Jobcentret er et effektivt redskab til at bringe ledige til selvforsørgelse. Derfor har en massiv virksomhedsindsats høj prioritet i Jobcentrene”, udtaler Vibeke Grave og Rene Christensen, formand for Arbejdsmarkedsudvalget i henholdsvis Lolland og Guldborgsund Kommune.

Der er efterspørgsel på arbejdskraft, og indenfor visse håndværks- og industriområder er der decideret arbejdskraftmangel. Business Lolland-Falster samt Lolland og Guldborgsund kommuner har et fælles ønske om, at det nye samarbejde kan bringe nye løsninger på banen i forhold til at håndtere både jobmanglen og flaskehalsudfordringen.

“Nu rykker kommunerne og erhvervsfremmeorganisationen tættere sammen om beskæftigelsesindsatsen, og det vil give en endnu bedre forståelse af, hvilke greb vi hver især har at gøre godt med til gavn for virksomhederne”, fortæller Rene Christensen og Vibeke Grave.

Toårigt forsøg
Der er foreløbig tale om et forsøg, der løber i to år. I perioden vil Jobcenter Lolland løbende have to virksomhedskonsulenter udstationeret i Business Lolland-Falsters hovedkontor i Holeby, mens der hver onsdag vil være virksomhedskonsulenter fra Guldborgsund Jobcenter i Business Lolland-Falsters udviklingsmiljø i Nykøbing F.

“Der er en række oplagte fordele, som vi håber at kunne høste i det nye samarbejde. I bund og grund handler det om at sikre, at de rette medarbejderkompetencer er til stede lokalt, så vores virksomheder trives og skaber flere lokale arbejdspladser”, siger bestyrelsesformand i Business Lolland-Falster, Christoffer Knuth.

Fakta:

 • Kommunerne yder via jobcentrene virksomhedsservice i forhold til mangel på ordinær arbejdskraft og oplysning om vilkår og muligheder for ekstraordinær beskæftigelse af ledige borgere. Målet er, at virksomhederne ser både ”bundlinje-nytte” i at beskæftige yderligere arbejdskraft og samtidig sikrer tilstrækkelig arbejdskraft fremover.
 • Business Lolland-Falster er områdets erhvervsfremmeorganisation og leverer en række ydelser inden for iværksætteri, udvikling, netværk, generationsskifte, markedsføring, eksport og finansiering samt er one point of contact for virksomheder, der overvejer etablering på Lolland-Falster.

Yderligere oplysninger:

 • Lolland Kommune: Klaus Marius Hansen, Direktør
  Mail: klmh@lolland.dk
  Direkte telefon: 54 67 68 67
 • Guldborgsund Kommune:
  Jesper Daugaard, Arbejdsmarked Direktør
  Mail: jeda@guldborgsund.dk
  Direkte telefon: 54732150
 • Business Lolland-Falster:
  Claus Wede, Forretningschef industri & Anlæg
  Mail: csw@businesslf.dk
  Direkte telefon: 2019 7912


Gå ikke glip af det nye
Tilmeld dig nyhedsbrevet.