Synspunkt: Landbrugs-perspektiver

Lolland-Falster giver sig i kast med at dyrke quinoa. Hvis projektet lykkes, vil det gavne både miljøet og landbruget.

I går blev der sået 10 kilo quinoa-frø i den lolland-falsterske muld. Landmand Hans Peter Rasmussen ved Rødby har lagt marker til, og Syngenta forestår såningen og den efterfølgende overvågning af forløbet.

Der er tale om om et forsøg, og selvom vi har forberedt os godt, er det muligt, at vi finder ud af, at quinoa og Lolland-Falster ikke er et godt match. Men der er også gode muligheder for, at vi finder ud af, at her er en helt ny afgrøde, som landsdelens landmænd kan profitere af. Vi har store forventninger til resultatet: Frø-sorten er dyrket på forsøgsniveau i Danmark, og nu skal vi finde ud af om det kan dyrkes på markniveau med den eksisterende maskinpark, således at afgrøden kan implementeres i driften uden voldsomme investeringer for landmanden.

Efterspørgslen efter produktet er høj og stigende, og quinoa er i høj kurs rent prismæssigt. Hvis vores landsdel kan levere quinoa til Danmark og evt. andre europæiske lande, så kan vi levere endnu et element, som er i høj kurs blandt forbrugerne, nemlig en massiv miljøbesparelse, eftersom quinoa normalt importeres fra Syd- og Mellemamerika. Nu er frøene i jorden, og vi må vente nogle måneder, inden vi ved mere om mulighederne.

Business Lolland-Falster har taget initiativet til dette forsøg og har indkøbt frøene, fordi vi har stærkt fokus på at forbedre driftsøkonomien ude på ejendommene – i primærlandbruget. Det har vi, fordi en stærk primærproduktion er den helt centrale forudsætning og driver for en stærk følgeindustri og for hele landbrugs- og fødevaresektoren. Vores landsdel er i mange henseender en regional “supermagt”, når det kommer til landbrug, dels i kraft af de konkrete dyrkningsforhold, dels i kraft af et yderst økonomisk solidt landbrugserhverv. Derudover har landmændene gennem mange år tilegnet sig erfaringer og kompetencer inden for dyrkning af specialafgrøder, og vi har en meget stærk klynge af forædlingsvirksomheder tilknyttet. Det kan vi udnytte til ikke bare at gøre det godt, men til at gøre det rigtig godt.

Det kræver, at vi prøver nye ting af – vel vidende, at der også vil være fejlskud imellem. Inden for jordbrug dukker der konstant nye teknologier og metoder op, der baner vej for nye produkter og produktioner, mere effektiv udnyttelse af ressourcer og gødning etc., og vi er heldige, at vi på Lolland-Falster har flere virksomheder, der er med i front i forhold til at bidrage den innovation.

Lolland-Falster er et ideelt sted at udføre forsøg, gennemføre tests og afprøve nye metoder – bl.a. fordi vores landbrugserhverv har knowhow, økonomisk stabilitet og den bedste jord. Det vil vi i Business Lolland-Falster gøre en indsats for kommer landbrugserhvervet endnu mere til gode i årene, der kommer. Den samlede lønskabelse fra erhvervet omkring primærproduktionen og direkte tilknyttede produktionsvirksomheder på Lolland-Falster er årligt over 1,3 mia. kr, Hver fjerde af landsdelens arbejdspladser har direkte eller indirekte relation til landbruget. Et stærkere landbrug er derfor også lig med et stærkere Lolland-Falster.

Steffen Lund, forretningschef Landbrug & Fødevarer, Business Lolland-Falster


Gå ikke glip af det nye
Tilmeld dig nyhedsbrevet.