Vi snakker 1972 på Folkemødet

Igen i år tager Business Lolland-Falster til Folkemødet på Bornholm 15.-18. juni for at synliggøre landsdelens erhvervspotentialer. Vi skal netværke med de rette personer, blande os i debatterne, deltage i et par paneldebatter – og så arrangerer vi desuden vores egen debat. Den tager udgangspunkt i en lov fra 1972.

Undertitlen på debatten er “Skal en lov fra 1972 bremse væksten i lokalområderne?” Regeringsgrundlaget fremhæver turismen som et væsentligt erhverv for vækst og beskæftigelse i hele Danmark. Med debatten vil vi bidrage til regeringens arbejde ved at kaste lys over uudnyttede potentialer i erhvervet. Potentialer, som bremses af sommerhusloven fra 1972.

Meromsætning på 40 mio.
En dugfrisk rapport fra konsulenthuset Damvad viser, at nybyggeri af 100 sommerhuse vil øge antallet af turister årligt med godt 3.500 svarende til knap 33.000 overnatninger. Den øgede turisme heraf generer et forbrug på knap 110 mio. kr. primært i lokalområdet. Omsætningen i de lokale virksomheder vil således blive øget med knap 40 mio. kr. årligt, og beskæftigelsen vil stige med knap 50 årsværk. Selve opførelsen af 100 nye sommerhuse vil i det år, hvor sommerhusene opføres, give fuldtidsbeskæftigelse til knap 70 personer lokalt.  

Gevinst for hele landet
Dette caseeksempel kan bruges i sommerhuskommuner i hele landet, hvor en lempet lovgivning vil medvirke til udvikling, liv og vækst. De lokale erhvervsdrivende, fra entreprenøren og tømrervirksomheden til vandlandet og restauranten, hele værdikæden, vil kunne bidrage positivt til lokaludviklingen og hele landets økonomi.
Vi anmoder derfor de politiske partier om at se nærmere på en modernisering af den gamle sommerhuslov, så vi kan høste disse lavthængende frugter og i højere grad lade lokale erhvervsdrivende medvirke til at skabe fremtiden i lokalsamfundene.

Deltagere i debatten:

  • Allan Agerholm, Formand, VisitDenmark
  • Katia K Østergaard, Adm direktør, HORESTA
  • Jan Haapanen, CEO, Novasol
  • Hans Kristian Skibby, Erhvervsordfører, Dansk Folkeparti
  • Heino Knudsen (Soc. Dem.), Regionrådsformandskandidat, Region Sjælland
  • Ordstyrer: Rulle Grabow

Tid og sted:
“De uudnyttede potentialer i det danske turismeerhverv”
Folkemødet Bornholm, telt G15 (“EHRENBorgen”)
Fredag 16. juni kl. 15.15-16.00

Læs om eventet i Folkemøde-kalenderen HER


Gå ikke glip af det nye
Tilmeld dig nyhedsbrevet.