LF Ambassadørkorps
Tilbage til oversigten

LF-ambassadører begejstrede over fremtiden for Lolland-Falster

Business Lolland-Falsters ledelse og landsdelens borgmestre havde et perspektivrigt møde med Lolland-Falsters ambassadørkorps.

Det var et særdeles fremragende møde med vores ambassadørkorps.

Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra Mikkel Wesselhoff efter et møde med Ambassadørkorpset for Lolland-Falster. Mødet fandt sted tirsdag eftermiddag i København, hvor gruppen af Lolland-Falster ambassadører mødtes med Business Lolland-Falsters direktør Mikkel Wesselhoff, seniorrådgiver Lise Damsbo, borgmester Holger Schou Rasmussen og borgmester Simon Hansen for at få en status på erhvervsudviklingen på Lolland-Falster.

”Vi havde et perspektivrigt møde, hvor det var tydeligt at ambassadørerne var begejstrede for den status vi og borgmestrene kunne give på erhvervsudviklingen på Lolland-Falster. De fik øjnene op for de kolossalt store potentialer, der findes på Lolland-Falster. Det er især den grønne omstilling, Femern tunnellen og den nye gasledning, der for alvor får vækstpotentialerne til at vokse betydeligt,” siger Mikkel Wesselhoff.

På mødet deltog også Lollands borgmester Holger Schou Rasmussen og Guldborgsunds borgmester Simon Hansen. De gav hver især en status på udviklingen i de respektive kommuner. Mikkel Wesselhoff gav en status på Business Lolland-Falsters arbejde og det hele blev krydret med et større oplæg om grøn omstilling på Lolland-Falster.

Møde med ambassadørkorpset for Lolland-Falster

En af de nye gamechangere for erhvervsudviklingen på Lolland-Falster er den kommende gasledning, der kobler landsdelen på gasnettet.

Steffen Lund, der er investeringschef hos Business Lolland-Falster, var med på ambassadørmødet og han kunne fortælle, at adgangen til biogas er afgørende for de mange investeringer, der kommer til Lolland-Falster. Adgangen til biogas, biomasse, rigelige mængder af sol- og vindenergi, gode havnefaciliteter og Femern-tunnelen skaber tilsammen et stærkt potentiale for etablering af grønne virksomheder på Lolland-Falster.

Ambassadørkorps åbner døre

Det potentiale har Hveiti Ingredients allerede fået øje for, og de har købt et større erhvervsareal i Nakskov for at etablere et bioraffinaderi.

Kristian Bennetsen, der er direktør for Hveiti Ingredients, var inviteret med på ambassadørmødet for at fortælle om planerne om at etablere sig i Nakskov.

”Det er mit indtryk, at ambassadørerne blev bekræftet i den store betydning arbejdet med grøn omstilling på Lolland-Falster, har for både den lokale erhvervsudvikling og for resten af såvel Danmark som internationalt. Mødet med vores ambassadør korps er værdifuldt, og de er med til at åbne endnu flere døre for os i arbejdet med at skabe vækst og arbejdspladser på Lolland-Falster,” siger Mikkel Wesselhoff.

Ambassadørkorpset består af top erhvervsfolk, der alle har en stærk tilknytning til Lolland-Falster fordi de enten er født eller vokset op i landsdelen. Korpset mødes 3 gange om året, og tidligere koncernchef for Nykredit Peter Engberg Jensen er formand for ambassadørkorpset.

Med på mødet var Ane Hendriksen, direktør for Velux Fonden, Michael Svane, tidligere direktør for DI Transport, Katia Østergaard, tidligere direktør for Horesta, Erik Holm, tidligere direktør for Maj Invest, Lars-Erik Houmann Christensen, direktør for 2L Holding A/S og Kim Rahbek Hansen, formand for Business Lolland-Falster.

Desuden er følgende med i Ambassadørkorpset:

Anne Lawaetz Arhnung, tidl. direktør, Landbrug & Fødevarer, Danny Skaaning, Business Development Manager MultiLine, Jon Stokholm, Højesteretsdommer, Kenneth Horst Hansen, Planchef Københavns Kommune, Mads Rasmussen, tidl. Eliteroer og OL-guldvinder og Simon Richard Nielsen, Kommunikationsdirektør, Maj Invest.

Udgivet

21. april 2023