Om os

aktive projekter


Ærter og linseplanter

InterCropValuES

Projektperiode: 1. november 2022 til 31. oktober 2026

Business Lolland-Falsters rolle: Projektpartner

Involverede parter: CIRAD m.fl

Projektbeskrivelse:

Feasibility study og udvikling af lokale agrifood værdikæder vha. udvikling af nye plantebaserede produkter rettet mod catering – og gastro segmentet, samt dyrkelsesforsøg på hhv. korn/bælgfrugter og bælgfrugt/bælgfrugt kombinationer.

Kontaktperson: Benjamin Plensou

Vand

TETRAS

Projektperiode: 1. januar 2023 til 31. december 2025

Business Lolland-Falsters rolle: Projektpartner, lead pilot 1 (af 4)

Involverede parter: Klaipeda Science and Technology Park m.fl. 

Projektbeskrivelse: TETRAS adresserer en udfordring der kendetegner hele Østersø regionen: Hvordan kan man balancere den økonomiske udvikling med sociale og miljømæssige mål. Meget af det overskuds (spilde-)vand og energi der anvendes i industrielle processer, bliver tabt. Hvad hvis vi kunne indfange disse ressourcer og anvende dem til fødevareproduktion? Mere specifikt, hvad hvis vi kunne anvende vand på en ’smart’ måde, der balancerer behovet fra industrien, med ’state-of-the-art’ fødevareproduktion?

Kontaktperson: Annette Løttrup-Moore

Strand

Power Bio

Projektperiode: 16. januar 2023 til 16. januar 2026

Business Lolland-Falsters rolle: Projektpartner

Involverede parter: Gate 21 m.fl. 

Projektbeskrivelse: Power Bio understøtter grøn omstilling ved at øge forsyningssikkerhed, volumen af biogas samt produktion af biokul og højværdiprodukter fra græs, tang og halm. Det gøres gennem forbedrede indsamlingsmetoder, kaskadeanvendelse og grænseregional markedsinnovation.

Kontaktperson: David Mularczyk

Blaamuslinger

NIFIMU

Projektperiode: 1. marts 2023 til 31. december 2023

Business Lolland-Falsters rolle: Projektpartner

Involverede parter: Københavns Universitet, Marinbiologisk Sektion Blue Research ApS, Wittrup Seafood A/S, Syddansk Universitet  

Projektbeskrivelse: Formålet er at udvikle nye metoder og forvaltningsmodeller til næringsstoffjernelse fra fiskeopdræt i landbaserede Recirkulerede Akvakultur Systemer (RAS) ved hjælp af blåmuslinger.

Kontaktperson: Annette Løttrup-Moore

dansk tysk flag

Fehmarn Belt Innovation

Projektperiode: 1. april 2023 til 31. marts 2026

Business Lolland-Falsters rolle: Økonomisk/lead partner

Involverede parter: EHSJ, RUC, ZBC, Zealand, Lübeck Wirtschaftsförderung, Kieler Wirtschaftsförderung, Frauenhofer, Carl-Albrecht Univerität, TZL

Projektbeskrivelse: Fehmarn Belt Innovation har til formål at styrke innovationen og væksten af ​​SMV’er i den østlige del af Femern-regionen gennem grænseoverskridende, tværsektorielt samarbejde.

Kontaktperson: Christiane Paaske-Sørensen

Femern Stålkonstruktion

BSR GO-ABROAD

Projektperiode: 1. november 2023 til 31. oktober 2026

Business Lolland-Falsters rolle: Projektpartner

Involverede parter: EHSJ, Business Lolland-Falster, Drivhuset Göteborg, Gdansk Entrepreneurship Foundation (Inkubator Starter), Technikzentrum Lübeck, Startup Incubator Tehnopol, Novia University of Applied Science og Charge AS.

Projektbeskrivelse: Projektet BSR Go-abroad udvikler en strategi og plan for mikro-SMV’er for at hjælpe dem med at udvide deres værditilbud og skabe robusthed i virksomheden. Dette gøres ved at se på hele virksomhedens værdikæde ift. Østersøregionen.

Kontaktperson: Nicolaj Sand

Fødevarealliancen

Projektperiode: 15. april 2024 til 15. april 2027

Business Lolland-Falsters rolle: Projektpartner

Involverede parter: Region Sjælland

Projektbeskrivelse: Alliancen ”Region Sjælland producerer og spiser lokalt” sigter mod at skabe en bæredygtig og sundere region gennem fremme af lokale og bæredygtige fødevarer.

Kontaktperson: Gustav Jensen

Teknisk Vand

Projektperiode: 1. september 2022 til 31. december 2023

Business Lolland-Falsters rolle: Projektlead

Involverede parter: Lolland Forsyning

Projektbeskrivelse: Undersøgelse af potentialet for en fremtidig teknisk vand infrastruktur på Lolland samt afdækning af tekniske, regulatoriske, økonomiske, samt miljø- og sikkerhedsmæssige rammer omkring en infrastruktur, der vil kunne understøtte udviklingen af Power To X.

Kontaktperson: Steffen Lund

Stivelsesfabrik

Projektperiode: 1. september 2023

Business Lolland-Falsters rolle: Projektlead

Involverede parter: den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS og landbrugsrådgivningen VKST.

Projektbeskrivelse: Vi undersøger grundlaget og potentialerne i at etablere en stivelses- og proteinfabrik på Nordfalster. Fabrikken skal baseres på melkartofler, der er dyrket i Østdanmark.

Kontaktperson: Steffen Lund