Ærte og linseplanter i samdyrkning

Projekter

InterCropValuES


Feasibility study og udvikling af lokale agrifood værdikæder vha. udvikling af nye plantebaserede produkter rettet mod catering – og gastro segmentet, samt dyrkelsesforsøg på hhv. korn/bælgfrugter og bælgfrugt/bælgfrugt kombinationer.

Lead partner: CIRAD (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement)

Øvrige projektpartnere: Wageningen University, University of Kassel, Federation Nationale des Cooperatives d’Utilisation de Materiel Agricole, Council for Agricultural Research and Economics, Universidade Eduardo Mondlane, Institute for Agri-food, Technology and Infrastructures of Navarra, Aristotle University of Thessaloniki, Université Catholique de Louvain, Swedish University of Agricultural Sciences, International Federation of Organic Agriculture Movements, Roskilde Universitet, Katholieke Universiteit Leuven, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn, Universität für Bodenkultur Wien, Univerzitet u Novom Sadu (Poljoprivredni fakultet novi sad), eRcane gie, Institut national de recherche pour l’agriculture (l’alimentation et l’environnement) , Rete Semi Rurali, Forschungsinstitut fur biologischen Landbau stiftung, China Agricultural University, Scotland’s Rural College, Scottish Agricultural Organisation Society ltd.

Projektet løber fra 1. november 2022 til 31. oktober 2026.

Projektet indebære et feasibility study og udvikling af lokale agrifood værdikæder vha. udvikling af nye plantebaserede produkter rettet mod catering – og gastro segmentet.
Dertil dyrkelsesforsøg på hhv. korn/bælgfrugter og bælgfrugt/bælgfrugt kombinationer i samarbejde med Danish Quinoa Group.

Projektet er opdelt i 13 separate ’CICS’. (Co-Innovation Case Studies), der har til formål at supportere designet af en lokal relevant, legitim og innovativ agrifood værdikæde.

Via de forskellige CICS ønskes:

1) At forstå, igennem 15-meta eksperimenter, funktionen og interaktionen af InterCrop (samdyrkning) for at optimere produktiviteten og provisionen af ’ecosystem services’ (ES)

2) Generer viden, metoder og værktøjer til håndteringen af associerede afgrøder og vurdering på performance og profitabilitet.

3) Forstå InterCropping’s præstering via modeller (igennem simulation studier for ’Novel-studies’).

4) Generer ’Novel Knowledge’ på kvaliteten af korn høstet via en korn/bælgfrugt InterCrop, sammenlignet med dyrkning i monokulturer.

5) At belyse barrierer og løsninger til at fremme InterCrop praksisser igennem EU agrikultur.

Læs mere om projektet her: Ærter og linser i innovativt samdyrkningsprojekt og på projektets hjemmeside.

Kontakt os for at høre mere om projektet.