Filter international arbejdskraft

REKRUTTERING

INTERNATIONAL REKRUTTERING


International rekruttering er et vigtigt værktøj for at skaffe den nødvendige arbejdskraft til virksomhederne på Lolland-Falster. Vejen til at finde og integrere kvalificerede internationale kandidater kan være kompleks og kræver planlægning. Business Lolland-Falster har stor erfaring med det arbejde og er klar til at være din partner gennem hele processen, og vi tilbyder skræddersyet støtte på hvert trin af rekrutteringsrejsen.

Få hjælp til…

Stillingsopslaget
Første skridt på vejen til en succesfuld international rekruttering er et godt stillingsopslag. Vi tilbyder gennemgang af hvad man kan og bør tage med i opslaget.

Rekruttering
Hvor slår man sit stillingsopslag op og hvor finder man den rette kandidat? Få hjælp til at finde den rigtige løsning for jeres virksomhed – kan I klare meget af det selv, eller har I brug for at nogen gør det meste for jer?

Registrering
Med international rekruttering følger lidt praktisk arbejde med registrering (arbejds- og opholdstilladelse) skattekort, cpr. nr. mv. Få hjælp til at få overblik over hvad der skal til, og hvordan man kan gribe det an.

Sprog
Sproget er et vigtigt parameter når man ansætter en ikke-dansktalende medarbejder. Måske skal sikkerhedsvejledningen oversættes, og måske er der behov for at den nye medarbejder lærer dansk hurtigst muligt. Vi har overblikket over hvilke muligheder der er for danskundervisning, for oversættelse af manualer mv.

Modtagelse
Er I klar til at modtage international arbejdskraft? Hvad siger jeres medarbejdere? Skal jeres normale onboarding justeres? Og hvad med kulturelle barrierer? Der er mange overvejelser man kan have, og vi tilbyder sparring så I er så godt klædt på som muligt.

Bolig og familie
Når man rekrutterer international arbejdskraft, kan der være behov for at være behjælpelig med ting der ikke har noget med jobbet at gøre, så som bolig, medfølgende familie, sociale netværk mv. Vi hjælper gerne med at finde frem til dem der kan tilbyde jeres nye medarbejdere hjælp.

Værd at vide

Når du skal rekruttere medarbejdere uden for DK, er der flere muligheder.

EURES og Work In Denmark
I EU har vi et fælles “jobnet” kaldet EURES. Herfra kan din stillingsopslag formidles. Work In Denmark kan hjælpe med at vælge den rigtige fremgangsmåde til dette, ligesom de også kan skabe synlighed om dit job fx på relevante messer.

Vikar- og Rekrutteringsbureauer
Flere danske Vikar- og rekrutteringsbureauer tilbyder at finde medarbejdere for dig i udlandet. Vi kan hjælpe dig med at få kontakt til relevante firmaer.

Internationale Rekrutteringsbureauer
Vi har internationale samarbejdspartnere – rekrutteringsbureauer der opererer i andre lande, som kan løse rekrutteringsopgaven for jer helt eller delvist.

Kontakt os og få sparring om, hvilken løsning der er den rigtige for jer.

Danskkompetencer er vigtige for mange virksomheder, og det er også vigtigt for jeres nye medarbejder, hvis de skal opleve at blive godt integreret blandt kollegaer og i øvrigt i det danske samfund.

Online Begynder-dansk
Vi har været med til at udvikle 5 undervisningsmoduler, som jeres nye medarbejdere kan tilgå online. Det er selvfølgelig meget grundlæggende dansk, men det kan være med til at give den nye medarbejder de første spæde dansk-kompetencer.

DU – Danskuddannelse
Alle internationale borgere der bosætter sig i Danmark, har inde for de første 5 år, ret til gratis danskundervisning via de kommunale sprogskoler. Både Lolland og Guldborgsund Kommuner tilbyder danskundervisning, også uden for almindelig arbejdstid og muligvis også på virksomheden. Sprogskolen kan hjælpe med at finde den rigtige løsning til jer.

FVU – Forberedende voksenundervisning
Der findes via VUC Storstrøm og LOF Lolland-Falster muligheder for at få danskundervisning. FVU-start er et tilbud til voksne med dansk som andetsprog, der allerede har en anelse dansk-kundskaber. Undervisningen er gratis.

Privat undervisning
Der er selvfølgelig også mulighed for at få lavet et privat sprogtilbud til nye medarbejdere, skræddersyet til jeres behov.

Kontakt os for at finde frem til den rigtige løsning for jer.

En vigtig del af en god integration, ligger uden for arbejdspladsen.

International Community Lolland-Falster
På Lolland-Falster eksisterer netværket International community Lolland-Falster. Her mødes internationale tilflyttere fra hele verden og laver sociale aktiviteter, hvor de samtidig også lærer mere om livet i Danmark og på Lolland-Falster. På deres facebookside kan man læse om deres arrangementer og events.

Foreningslivet
I Danmark er vi vokset op med et stærkt foreningsliv, hvor vi har mange af vores sociale relationer. Det er ikke nødvendigvis naturligt for jeres internationale medarbejder at orientere sig om mulighederne i det lokale foreningsliv – de skal måske hjælpes på vej.

Frivilligt arbejde
I en del kulturer er det meget almindeligt, at man deltager i frivilligt velgørende arbejde. I de kommunale frivillighedscentre kan man få mere at vide om, hvor man evt. kan gøre gavn i sit eget lokaleområde.

Når man skal bosætte sig på Lolland-Falster har man brug for et sted at bo, har man børn har man måske brug for en børnehave eller skole, og der kan være brug for mange andre ting.

Guldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune tilbyder internationale tilflyttere hjælp via hjemmesiden tilflytter.dk, der også findes i en engelsksproget udgave.

Lolland Kommune
Lolland Kommune tilbyder internationale tilflyttere hjælp via hjemmesiden newcomers.lolland.dk. Her kan man læse en masse informationer om kommunen, og få hjælp til alt fra offentlig transport til internationalt skoletilbud.

Med internationale medarbejder er onboarding særlig vigtig, for at ansættelsen bliver en succes. Der bør være fokus på:

På Arbejdspladsen
En god introduktion til alt fra arbejdsopgaver, kollegaer, it-systemer mv. Husk også alle de uskrevne regler, og alt det vi tager for givet i Danmark, når vi starter på en ny arbejdsplads, så som at spise frokost sammen, fejre fødselsdage, ledelseskulturen osv.
Sørg for at fx medarbejderhåndbogen bliver oversat til fx engelsk (her kan chat GBT hjælpe dig).
Overvej om der kan laves en mentor-ordning, hvor en dansk medarbejder i virksomheden kobles på den nye medarbejder i en periode, for at sikre at vedkomne falder godt til.

Uden for arbejdspladsen
Det er selvfølgelig ikke virksomhedens ansvar, om medarbejderen trives uden for arbejdspladsen, og med en dansk medarbejder er det ikke noget man skænker mange tanker.
For en international medarbejder, der ikke har netværk og ikke kender til dansk kultur og vaner, kan det dog være en god idé, at være opmærksom på dette.
Gør fx medarbejderen opmærksom på mulige fritidsaktiviteter, netværk mv.,

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dig

Bliv klogere på…

Bliv opdateret med de nyeste data og analyser om arbejdsmarkedet.

Optimer rekruttering og fremtidssikr din virksomhed

Bliv klar til internationale medarbejdere og rekruttering

Opkvalificér medarbejdere for øget effektivitet, innovation og medarbejdertilfredshed

Forbered dig på fremtidens arbejdskraft med små årgange og talentknaphed

Leder du efter jobmuligheder på Lolland-Falster?
Looking for job in the Lolland-Falster area?