Undervisning kursus

REKRUTTERING

OPKVALIFICERING OG UDDANNELSE


Dygtige medarbejdere skaber effektivitet og vækst. Hvis du sørger for at dine medarbejdere løbende bliver opkvalificeret sikrer du også, at de altid er opdateret med den nyeste viden inden for deres område. Det kan være med til at forbedre produktiviteten, jeres konkurrenceevne og innovationen i virksomheden. Samtidig er det med til at øge medarbejdertilfredsheden så du kan fastholde dine medarbejdere.

Få hjælp til…

Uddannelse og effektivitet
Dygtigere medarbejder arbejder mere effektivt. Hvis medarbejderne bliver mere effektive til at løse deres opgaver, kan det mindske behovet for rekruttering. Vi tilbyder sparring om, hvordan dine medarbejdere kan opnå bedre kompetencer inden for det område de arbejder med.

Uddannelse og trivsel
En uddannelsesplan for dine medarbejdere vil vise dem, at du gerne vil investere i dem, og det kan være med til at motivere dem til at blive i din virksomhed. Vi giver sparring til, hvordan du kommer i gang med at bruge uddannelse som et strategisk værktøj ifht medarbejderne.

Tilskud og kompensation
På mange uddannelser og kurser er der mulighed for at få tilskud og kompensation til medarbejderens løn. Det kan være gennem de offentlige uddannelsesmidler, omstillings- eller kompetencefonde. Vi kan hjælpe med at identificere hvilke muligheder der er for jer.

Kompetenceafklaring
Mange, særligt ufaglærte, har over tid opbygget en masse kompetencer, men kan være svære at motivere til at tage på kursus eller uddannelse. Der er heldigvis hjælp at hente til kompetenceafklaring, selv på helt grundlæggende fag som dansk og matematik. Vi kan hjælpe jer med at finde en god løsning for jer.

Værd at vide

Nogle gange skal der ikke så meget til, for at gøre en stor forskel. Korte kurser kan være vejen til hurtige nye kompetencer.
Har jeres virksomhed perioder med mindre arbejdspres, kan kurser også bruges til at fastholde medarbejdere, så I ikke behøver at sige farvel til dem.

FVU – Forberedende Voksenuddannelse
På FVU bliver du bedre til dansk, matematik, engelsk og it på et grundlæggende niveau. FVU kan bruges som værktøj, til at løfte medarbejdernes grundlæggende kompetencer, således at de bedre kan klare opgaver i hverdagen, både på og uden for virksomheden. FVU kan også være en godt, hvis man som ufaglært fx, ikke har de grundlæggende danskkompetencer der skal til, for at tage øvrige kurser og uddannelse.
FVU kurser udbydes af bl.a. VUC Storstrøm og LOF Lolland-Falster. Undervisningen er gratis.

OBU – Ordblinde Undervisning
Har du ordblinde medarbejdere i din virksomhed? Via VUC Storstrøm er det muligt at teste medarbejderne for ordblindhed og tilbyde dem undervisning, der vil give den hjælp der kan være med til at forbedre deres livskvalitet og evne til at arbejde og tage yderligere uddannelse.
Undervisningen er gratis.

AMU – Arbejdsmarkedsuddannelse
I AMU-systemet ligger der et væld af muligheder for at opdatere færdigheder og viden, hvilket kan være afgørende for at forblive konkurrencedygtig på arbejdsmarkedet og arbejde i bestemte brancherelaterede jobfunktioner. Udover faglige færdigheder og lovpligtige kurser kan AMU-kurser også bidrage til personlige udvikling og selvtillid.
Kurserne varierer i længde fra meget korte kurser på 1 dag og kurser der strækker sig over nogle uger.
CELF tilbyder en lang række AMU-kurser og kan hjælpe med at finde frem til relevante muligheder.
En del AMU-kurser kan afvikles som virksomhedsforlagt undervisning.
I de fleste tilfælde er der mulighed for at søge VEU-godtgørelse, når du sender medarbejderne på AMU kursus.

Scandinavian Impact
I foreningen Business Lolland-Falster, som mere end 400 virksomheder på Lolland-Falster er med i, tilbydes der via selskabet Scandinavian Impact en lang række kurser, udvalgt ud fra virksomhedernes behov for ny viden og kompetencer.

Har du medarbejdere i din virksomhed, der har blod på tanden for at blive dygtigere til deres arbejde, så er der god mulighed for at finde efter- og videreuddannelse lokalt på Lolland-Falster.

Erhvervsuddannelse
Har du ufaglærte medarbejdere i virksomheden, der gerne vil have papirer på deres kompetencer, så er der mulighed for at de tager en erhvervsuddannelse, med jeres virksomhed som lærested. Ofte kan en realkompetence-afklaring vise, om der er dele af uddannelse medarbejderen kan få merit for, på baggrund af den erfaring vedkomne har fra sit arbejdsliv.
Denne type uddannelse/opkvalificering kan mange gange finansieres via kompetencefonde.
CELF tilbyder en lang række erhvervsuddannelser, der kan være relevante for dine ufaglærte medarbejdere.

Medarbejdere over 25 år kan blive voksenlærlinge i din virksomhed. Der er ofte gode vilkår for både elev og virksomhed i denne ordning, da både løn og kompensation er bedre.

Akademiuddannelse
Akademiuddannelser er voksenuddannelser, man kan tage på deltid, et modul ad gangen.
En akademiuddannelse er en videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Typisk varer en hel uddannelse 3 år.
Akademiuddannelserne henvender sig til voksne med erhvervserfaring, og man skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.
Undervisningen foregår på dag- eller aftenhold og udbydes i mange tilfælde også som fjernundervisning.
Zealand tilbyder en række akademifag, bl.a. inden for Ledelse, IT og Finans.

Diplom- og Masteruddannelse
Diplom- og Masteruddannelser er deltidsuddannelser, hvor man tager et modul ad gangen. Uddannelserne er videregående uddannelser på niveau med hhv. bachelor/proffesionsbachelor og kandidatuddannelser.
For at tage en diplomuddannelse er det et krav at man som minimum har en erhvervsakademi- eller en akademiuddannelse, og for at tage en Masteruddannelse er det et krav at man som minimum har en universitetsbachelor, en professionsbachelor eller en diplomuddannelse.
Zealand tilbyder bl.a. Diplom i Ledelse samt merkantile diplomuddannelser.

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dig

Bliv klogere på…

Bliv opdateret med de nyeste data og analyser om arbejdsmarkedet.

Optimer rekruttering og fremtidssikr din virksomhed

Bliv klar til internationale medarbejdere og rekruttering

Opkvalificér medarbejdere for øget effektivitet, innovation og medarbejdertilfredshed

Forbered dig på fremtidens arbejdskraft med små årgange og talentknaphed

Leder du efter jobmuligheder på Lolland-Falster?
Looking for job in the Lolland-Falster area?