Strand

Projekter

Power Bio


Projektet understøtter grøn omstilling ved at øge forsyningssikkerhed, volumen af biogas samt produktion af biokul og højværdiprodukter fra græs, tang og halm. Det gøres gennem forbedrede indsamlingsmetoder, kaskadeanvendelse og grænseregional markedsinnovation.

Lead partner: Gate 21

Øvrige projekt partnere: Business Lolland-Falster, Sustainable Business Hub, Lunds universitet, NSR, Solserv, Lunds Kommun, Malmö Stad, Tomelilla Kommun, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet, Teknologisk Institut, Ringsted Biogas, Søuld, Halsnæs Kommune, Odsherred Kommune, Greve Kommune, Køge Kommune, I/S Strandparken, Rudersdal Kommune, Hørsholm Kommune, Vallensbæk Kommune, Kommunernes Internationale Miljøorganisation

Projektet løber fra 16. januar 2023 til 16. januar 2026.

Power Bio vil understøtte grøn omstilling ved at øge forsyningssikkerhed, volumen af biogas samt produktion af biokul og højværdiprodukter fra græs, tang og halm gennem forbedrede indsamlingsmetoder, kaskadeanvendelse og grænseregional markedsinnovation.
Den erfaring Business Lolland-Falster har med forretningsudvikling og støtte til innovative processer tilfører projektet kommercielle-, tekniske-, projektledelses- og interessenthåndterings-kompetencer. Med den nuværende involvering i udbredelsen af biogas på Lolland-Falster vil projektdeltagelsen videreudvikle forretningsmodeller og kan tænke hele vejen rundt omkring indsamling og anvendelse af forskellig biomasse.

Business Lolland-Falster arbejder på tværs af flere arbejdspakker i projektet Power Bio hvori fokus ligger på:


3.1 Græs:
At teste, demonstrere og implementere ny praksis for slåning og indsamling målrettet efterfølgende anvendelse af græs fra kommunale arealer. Fokus vil være på kaskadetankegangen og på at sikre en længere værdikæde i relation til anvendelse af biomassen.

3.2 Tang og ålegræs: Følgende arbejdspakke omhandler ligeså vel indsamling og håndteringspraksis af biomassen, med henblik udnyttelse efter et kaskadeprincip, hvor dén del af biomassen der kan indgå som råvareinput til bæredygtige højværdiprodukter går hertil, mens de store mængder, som ikke kan anvendes i højværdiprodukter, går til gødning eller vedvarende energi i form af biogas.

4.1 Biogas: Formålet med denne case er at teste og demonstrere projektbiomasserne strandopskyl, græs og halm til biogas produktion. Dertil at undersøge hvad der skal til for at disse bliver attraktive i et biogasanlæg og hvad det kræver at få biogasaktørerne til at modtage disse biomassetyper.

4.3 Højværdiprodukter: Det primære anvendelsesfokus i projektet er på biogas og biokul, da store mængder af blandet kvalitet kan bruges her. F.eks kan proteiner eller fibre, trækkes ud og anvendes til højværdiformål, hvorefter den resterende del af biomassen går til biogas. Herved løftes biomasserne til så høj en værdi som muligt og værdikæden forlænges.

5.1 Innovationsforløb: Arbejdspakken vil udvikle grundlaget for en nye forretningsmodeller og løsninger, der udnytter og forædler biomasse, herunder kommunal restbiomasse. Her vil dialog og samarbejde etableres mellem kommuner og erhvervslivet om indsamling og anvendelse af kommunal restbiomasse.
Virksomheder vil involveres ved workshops, master-classes, sprintforløb, hackatons, studieforløb eller lignende, hvor partnerne opstiller problemstillinger.
Inviterede virksomheder, studerende m.m. foreslår løsninger hvor disse potentielt kan vinde retten til test af deres løsning hos Teknologisk Institut eller Lunds Universitet, med henblik på etablering og implementering af respektive praksis.

Projektet delfinansieres af den europæiske regionaludviklingsfond gennem Interreg-ÖKS.

Læs mere om projektet her.

Kontakt os for at høre mere om projektet.