VAnd

Projekter

TETRAS


TETRAS, Technology Transfer for Thriving Recirculating Aquaculture Systems in The Baltic Sea Region, TETRAS adresserer en udfordring der kendetegner hele Østersø regionen: Hvordan kan man balancere den økonomiske udvikling med sociale of miljømæssige mål. Meget af det overskuds (spilde-)vand og energi der anvendes i industrielle processer, bliver tabt. Hvad hvis vi kunne indfange disse ressourcer og anvende dem til fødevareproduktion? Mere specifikt, hvad hvis vi kunne anvende vand på en ’smart’ måde, der balancerer behovet fra industrien, med ’state-of-the-art’ fødevareproduktion?

Lead partner: Klaipeda Science and Technology Park

Øvrige projekt partnere: Business Lolland-Falster, SUBMARINER Network for Blue Growth EEIG, Klaipeda University (Marine Research Institute), Blue Research ApS, Ida-Viru Investment Agency, Guldborgsund Municipality, University of Gdansk, Wismar University of Applied Sciences: Technology, Business & Design, AB “Linas AGRO GROUP”

Projektet løber fra 1. januar 2023 til 31. december 2025.

TETRAS adresserer en udfordring der kendetegner hele Østersø regionen: Hvordan kan man balancere den økonomiske udvikling med sociale og miljømæssige mål. Meget af det overskuds (spilde-)vand og energi der anvendes i industrielle processer, bliver tabt. Hvad hvis vi kunne indfange disse ressourcer og anvende dem til fødevareproduktion? Mere specifikt, hvad hvis vi kunne anvende vand på en ’smart’ måde, der balancerer behovet fra industrien, med ’state-of-the-art’ fødevareproduktion?

Løsningen er RAS: Recirkuleret Akvakultur Systemer. Alene er RAS dyrt og ressource intensivt, men som en industriel ’add-on’ kan RAS fungere som en højeffektiv metode til produktion af fødevarer. For eksempel i kombination med geotermisk varmeveksling (Pilot 2), vand genbrug som teknisk vand til industrien (Pilot 1) eller agri-akva symbioser som for eksempel aquaponics (Pilot 3 og 4). Udover fødevarer skaber RAS en række indkomstgivende biprodukter, eksempelvis til brug for kosmetikindustrien, bioplast, gødning og biogas. TETRAS vil illustrere hvordan RAS kan blive placeret i strategiske geografiske lokationer eller kombineret med industrielle processer for at øge ressourceudnyttelsen og samtidig producere konkurrencedygtige, sunde fødevarer.

Partnerskabet vil udvikle fire regionale pilotprojekter og standardiserede værktøjer til at hjælpe myndigheder med at vurdere og monitorere RAS applikationer samt match dem med passende industrier. Disse værktøjer vil gøre det muligt for offentlige myndigheder at integrere RAS i regionale udviklingsstrategier og derved bidrage både til bæredygtig vandanvendelse samt omstilling til en cirkulær økonomi i et win-win scenarie.

Business Lolland-Falsters pilotprojekt ser nærmere på vandfiltreringsløsninger der kan muliggøre genanvendelse af vand fra RAS produktion i industrien, for eksempel i forbindelse med vand-intensive industrier som PtX eller beton-element produktion.

Læs mere om projektet her.

Kontakt os for at høre mere om projektet.