VAnd

Projekter

BSR Go-abroad


Projektet BSR Go-abroad udvikler en strategi og plan for mikro-SMV’er for at hjælpe dem med at udvide deres værditilbud og skabe robusthed i virksomheden. Dette gøres ved at se på hele virksomhedens værdikæde ift. Østersøregionen.

Lead partner: Erhvervshus Sjælland

Øvrige projekt partnere: Business Lolland-Falster, Drivhuset Göteborg, Gdansk Entrepreneurship Foundation (Inkubator Starter), Technikzentrum Lübeck, Startup Incubator Tehnopol, Novia University of Applied Science og Charge AS.

Projektet løber fra november 2023 til oktober 2026.

Mikro-SMV’er bukker lettere under for global krise eller uventede eksterne forstyrrelser. Mikro-SMV’er, der opererer på internationale markeder, er dog meget mere tilbøjelige til at komme sig hurtigt over eller overleve en global krise. Lokal markedstilstedeværelse og samarbejder inden for Østersøregionen (BSR) gøre mikro-SMV’er mere modstandsdygtige ved at diversificere deres markedsbase og skabe lokale værdikæder, der vil beskytte dem mod globale forsyningskædeforstyrrelser i tilfælde af fremtidige eksogene chok såsom pandemier, krige eller finansielle krise. Derfor er formålet med dette projekt at øge modstandsdygtigheden hos mikro SMV’er ved at stimulere øget handel og samarbejde inden for Østersøregionen (BSR). Dette vil blive gjort ved at give mikro-SMV’er viden, værktøjer og netværk til at udføre effektive internationaliseringsstrategier og opbygge stærke lokale værdikæder inden for regionen. Projektet vil pilotere et internationaliseringsprogram for mikro-SMV’er, som vil have et udkast af værktøjer og anbefalinger til, hvordan man kan øge og understøtte lokalt handels- og værdikædesamarbejde mellem mikro-SMV’er i regionen. Planen vil derefter blive overført til og brugt af mikro-SMV’erne selv, erhvervsfremme organisationer og udviklingsafdelinger i lokale myndigheder i Østersøregionen (BSR).

Læs mere om projektet her.

Kontakt os for at høre mere om projektet.