Blåmuslinger

Projekter

NIFIMU


Projektet udvikler nye metoder og forvaltningsmodeller til næringsstoffjernelse fra fiskeopdræt i landbaserede recirkulerede akvakultur systemer ved hjælp af blåmuslinger.

Lead partner: Københavns Universitet, Marinbiologisk Sektion

Øvrige projekt partnere: Blue Research ApS, Wittrup Seafood A/S, Syddansk Universitet, Business Lolland-Falster

Projektet løber fra marts 2023 til december 2023.

Projektets formål er at udvikle nye metoder og forvaltningsmodeller til næringsstoffjernelse fra fiskeopdræt i landbaserede Recirkulerede Akvakultur Systemer (RAS) ved hjælp af blåmuslinger. Blåmuslinger anvendes som 1) landbaseret filteranlæg og 2) muslingeproduktionsanlæg i det omkringliggende vandområde til yderligere næringsstoffjernelse efter udledning af produktionsvandet fra det landbaserede muslingefilter. I forbindelse med muslingeopdræt, der bruges til fjernelse af næringsstoffer fra landbaseret fiskeopdræt, undersøges 1) effektiviteten af landbaseret filteranlæg og 2) for de vandbaserede undersøges anlæggenes miljøeffekter herunder effekten på havbundens dyreliv, for at kunne udvikle en bæredygtig forvaltning.

Business Lolland-Falsters deltagelse i arbejdspakke 6 og feltarbejde undersøger hvordan muslinger kan understøtte etableringen af landbaserede lakseopdræt på Lolland Falster. Indsatsen omfatter en vurdering af vækst- og produktionspotentialet for blåmuslinger i det lavsaline farvand omkring Lolland Falster.

Med henblik på at dokumentere, om blåmuslinger kan anvendes til at opsamle næringsstoffer fra RAS-anlæg i området, udsættes der muslinger med en kendt størrelsesfordeling og kødindhold. Muslingerne udhænges på 15 lokaliteter omkring Lolland Falster og indsamles efter 8 uger. Herefter bestemmes størrelsesfordeling, kødindhold og vækst på de indsamlede muslinger således at produktionsforholdene kan beskrives.

På baggrund af undersøgelserne laves der en vurdering af, hvilke virksomheder, der kan etablere muslingeopdræt omkring Lolland Falster, hvordan det skal finansieres, og hvordan en produktion kan styrke områdets satsning på blå bioøkonomi.

Læs mere om projektet her: Kan blåmuslinger skabe blåt erhvervseventyr?

Logoer

Kontakt os for at høre mere om projektet.