CODAN Medical - produktbillede af kanyler

CASE: CODAN MEDICAL

REKRUTTERING AF KVALIFICERET MEDARBEJDER


Opgave

CODAN Medical i Rødby er en del af en global koncern med produktion af medicinsk udstyr til sundhedssektoren. En nøglepost i firmaets administration var blevet ledig, og den HR-ansvarlige
kontaktede Business Lolland-Falster for at få hjælp til at finde en kandidat til stillingen, som virksomheden ønskede besat hurtigst muligt.

Løsning

Business Lolland-Falster har igennem flere år opbygget en database med CV’er for personer med videreuddannelse, som søger job på Lolland-Falster, enten fordi de er flyttet til landsdelen, eller fordi de overvejer at gøre det. Business Lolland-Falster kunne hurtigt give svar på, hvorvidt der var kandidater i databasen, som matchede CODAN Medical’s krav og profil. Det viste sig, at der var to relevante

Resultat

14 dage efter, CODAN Medical havde taget den første kontakt til Business Lolland-Falster, blev stillingen besat. Resultatet var særligt tilfredsstillende, da den nye medarbejder med sin ansættelse kunne afslutte halvandet års ledighed.

Derfor hjælper vi

Rekruttering af arbejdskraft er et af de mest afgørende parametre for virksomheders konkurrenceevne. Hele Danmark lider under en mangel på kvalificeret arbejdskraft, og derfor er der grund til lokalt at yde en særlig indsats i kampen om kompetencerne.

Vil du vide mere?