DANISH QUINOA GROUP - hænder med quinoafrø

CASE: Danish Quinoa Group

samarbejde og nye afgrøder
giver vækstpotentiale


Opgave

Den enkelte landmand har ikke ressourcer til den krævende opgave, det er at iværksætte test af nye afgrøder. Business Lolland-Falster påtog sig derfor opgaven, da det er oplagt for landsdelens jordbrugere at fokusere på afgrøder, der kan skabe vej til nye højprofit-markeder. 

Løsning

Business Lolland-Falster opsøgte og indgik de nødvendige samarbejder om frø, dyrkning og test samt organiserede desuden udvikling og gennemførelse af en plan for testdyrkning af højværdiafgrøder. Derudover etablerede Business Lolland-Falster en forretningsmodel og en ejerskabsmodel for et kommercielt selskab.

Resultat

Efter succesfulde testdyrkninger dannede en gruppe lokale landmænd Danish Quinoa Group. 

Efter igangsætning af Quinoa-dyrkning har gruppen taget skridt til at dyrke andre nye afgrøder på Lolland-Falster. 

Quinoa-frø i enkel emballage
Aks fra quinoa-mark
Landmand kontrollerer Quinoa-mark

”Business Lolland-Falster har finansieret arbejdet omkring fødevaregodkendelsen og risikovurderingen mv., da dette var en voldsom barriere for at få produktet på markedet, og en opgave vi som primærproducenter ikke er gearet til.”

Lars Hvidtfeldt, bestyrelsesformand

Derfor hjælper vi

Lolland-Falster har Danmarks nok bedste dyrkningsforhold og dermed også potentiale for dyrkning af proteinrige og bæredygtige afgrøder med højere profitmargin end traditionelle kornafgrøder. Forsøgsdyrkningen af quinoa har ikke blot iværksat en kommerciel lokal produktion af quinoa, men også startet en proces, der vil bringe flere nye afgrøder til Lolland-Falster.

Vil du vide mere?