VÆKSTFONDEN - bygning med arkitektonisk trappeopgang

CASE: EIFO

RISIKOVILLIG KAPITAL OG
LOKALT-NATIONALT SAMARBEJDE


Opgave

Den statslige finansieringsfond EIFO bidrager til at udvikle virksomheder i hele Danmark. Vækstfondens kompetencer og netværk kan have afgørende betydning for virksomheders udviklingsmuligheder, og Business Lolland-Falster ønskede derfor et så tæt samarbejde som muligt.

Løsning

Business Lolland-Falster indledte for år tilbage et samarbejde med Vækstfonden med henblik på at skaffe statslig lånefinansiering til lokale vækstvirksomheder. Flere lokale virksomheder har profiteret af dette, ligesom EIFOen er blevet opmærksom på Lolland-Falsters potentiale.

Resultat

Efter flere års resultatskabende samarbejde valgte EIFO at etablere satellitkontor på Lolland-Falster. Den lokale tilstedeværelse har gjort fonden og landsdelens virksomheder mere synlige og interessante for hinanden.

”I EIFO vil vi være med til at udvikle virksomheder og bidrage til vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det er der gode muligheder for på Lolland-Falster, hvor vi møder utroligt mange dygtige ejerledere og nye iværksættere.

– Jonas Kristiansen, Direktør og ansvarlig for EIFOs aktiviteter i Region Sjælland

Vækstfonden - to personer går på gangen
Vækstfonden - to personer kigger i brochure

Derfor hjælper vi

Business Lolland-Falster har et kontinuerligt fokus rettet mod at tiltrække risikovillig kapital til landsdelen, da det er afgørende for et levende iværksættermiljø samt udviklingsmulighederne for eksisterende virksomheder. EIFO er en central statslig aktør, der kan tilbyde lånefinansiering, ligesom den er en åbning til en større kreds af investorer. En lokal tilstedeværelse forkorter afstanden mellem statslig vækst-finansiering og landsdelens mest ambitiøse virksomheder

Vil du vide mere?