FRIMANN BILER - nye biler i udstilling

CASE: Frimann Biler

digitalt fokus og
større forståelse


Opgave

Frimann Biler ønskede at optimere sit udviklingspotentiale via virksomhedens online tilstedeværelse. Mange processer, der tidligere har været analoge, er blevet digitale, og Frimann Biler ville udvikle en stærkere forståelse for kundernes online-oplevelse af virksomheden. 

Løsning

Business Lolland-Falster inddrog virksomheden i et forløb med både personlig sparring, lokalt netværk og undervisning. Virksomheden blev herigennem klædt på til at bruge digitale værktøjer og teknikker i forhold til både optimering af kundeoplevelsen samt de ansattes arbejdsopgaver.

Resultat

Virksomheden og dens ansatte tilegnede sig ny viden til kortlægning og optimering af den digitale kunderejse samt fik værktøjer til bedre at kunne inddrage medarbejdere i den digitale udvikling.

Personale hos Frimann Biler sidder op ad bil i salgsudstilling
To personer kigger på en mobiltelefon hos Frimann Biler

Derfor hjælper vi

Online forretningsudvikling handler om både at se mulighederne i de tilgængelige værktøjer, teknikker og platforme og at se potentialet i nye tilgange til opgaver og kunder. Ved at kuratere denne proces for den enkelte virksomhed og introducere de mest relevante onlineredskaber, hjælpes virksomheden til at holde fokus på det strategiske mål.

Vil du vide mere?