kvinde ser ud på skonnerten Johanne i fjorden

CASE: Skonnerten Johanne

NYT KONCEPT, NY KAPITAL OG NYE MULIGHEDER


Opgave

Skonnerten Johanne af Nakskov er et maritimt turismevartegn, som mange af landsdelens turister har stiftet bekendtskab med. Desuden har skonnerten ved flere lejligheder været sejlende ambassadør for Lolland-Falster som event-skib på Folkemødet i Bornholm og pæreskude i København. Ejeren ønskede i forbindelse med sin pensionering at sælge skibet, og lokalt var der et ønske om at fastholde en skattet turistattraktion.

Løsning

Business Lolland-Falster udviklede et forretningskoncept, der i samarbejde med Lolland Kommune kan sikre lokal fastholdelse samt inddrog en lokal finansieringsfond i planerne.

Resultat

Lollands Erhvervs- og Turismeudviklingsfond overtog skibet, og der blev etableret et driftsselskab for skibets fremadrettede drift i Nakskov. Hensigten er at udvikle skonnerten til også at være forretningsmæssigt attraktiv, således at den på sigt kan overtages af en privat investor.

Skipper på skonnerten johanne

Derfor hjælper vi

Turismelivet på Lolland-Falster er i høj grad forbundet med havet omkring vores ca. 600 kilometer kystlinje. Derfor er oplevelser til havs et vigtigt tilbud at kunne give vores gæster, ligesom det er vigtigt at bibeholde lokale og skattede vartegn.

Vil du vide mere?